Róth Béla és neje bérháza [HU BFL - XV.17.d.329 - 5023, 1-10., 17-19. f.]

Type építési engedélyezési tervdokumentáció
Reference code HU BFL - XV.17.d.329 - 5023, 1-10., 17-19. f.
Subject Róth Béla és neje bérháza
Date 1928
Contributor Építtető: Róth Béla
Tervező: Berger Dezső
Kivitelező: Markbreiter Miksa
Technical features Helyszínrajz: Nem
Alaprajz: Igen
Metszet: Igen
Homlokzat: Igen
Content Épülettípus: bérház
Kapcsolódó iratok jelzete: BFL IV.1407.b 66419/1928-III
Tervek: építési engedélyezési terv
Iratok: statikai számítás, használatbavételi engedély
Egykorú cím: Budapest, I. Kende utca 6.
Mai cím: Budapest, XI. Kende utca 6.
Mai helyrajzi szám: 5023
Korábbi, megszűnt helyrajzi szám: 13321/2
Source Budapest City Archives • HU BFL XV.17.d.329 Építési ügyosztályok tervtára (1873-2006)HU BFL XV.17.d Budapest (székes) főváros tervei (1867-2006)HU BFL XV.17 - Tervtár

Content provider