Dr. Fürst Miksa és neje lakóházának átalakítása [HU BFL - XV.17.d.329 - 5428, 2-9., 15. f.]

Type építési engedélyezési tervdokumentáció
Reference code HU BFL - XV.17.d.329 - 5428, 2-9., 15. f.
Subject Dr. Fürst Miksa és neje lakóházának átalakítása
Date 1926-1927
Contributor Építtető: Fürst Miksa, Dr.
Tervező: Kiss Ede, kőművesmester
Tervező: Kovács és Nagy, kőművesmesterek
Technical features Helyszínrajz: Igen
Alaprajz: Igen
Metszet: Igen
Homlokzat: Igen
Content Épülettípus: lakóház, családi ház
Kapcsolódó iratok jelzete: BFL IV.1407.b 158845/1926-III, BFL IV.1407.b 96340/1927-III
Tervek: építési engedélyezési terv
Iratok: használatbavételi engedély
Egykorú cím: Budapest, I. Pipacs utca 4.
Mai cím: Budapest, XI. Rezeda utca 13. - Pipacs utca 4.
Mai helyrajzi szám: 5428
Korabeli helyrajzi szám: 13232/1, 13232/2, 13232/3
Source Budapest City Archives • HU BFL XV.17.d.329 Építési ügyosztályok tervtára (1873-2006)HU BFL XV.17.d Budapest (székes) főváros tervei (1867-2006)HU BFL XV.17 - Tervtár
Current lot number 5428

[2 images]
Content provider