Szabolcs vármegye térképe. [B IX a 2079]

Reference code B IX a 2079
Title Szabolcs vármegye térképe.
Main title „Magyarország Vármegyéi és Városai” című mű lapja.
Scale M. 1:420 000.
Normalized: 420000
Technical features Kiadó: Rajz. Bannwarth Th. Kartografiai műintézete. H. n. [191?] „Apollo” Irodalmi és Nyomdai Rt.
Szerzeményszám: 21938
24×21,5 cm. Szín. Járáshatár. Jelm.
Source Institute and Museum of Military History • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképekB IX Ausztria–MagyarországB I–XV. Európa

Content provider