Kataszteri és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állás... [S 92 - No. 8/4.]

Type irat
Size 24 p., 46 cm
Reference code S_92_-_No._8/4.
Main title Kataszteri és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása Zala vármegyében
Subject No. 8/4. Zala vármegye
Date Keletkezés éve: 1920
Technical features Fizikai leírás: kéziratos
Eredetiség: másolat; 3. cs.; D. 120.
Szelvényszám: 1 füz.
Content Nyelv: Magyar
Scope Link 1339262
Source National Archives of Hungary • S 92 Az Országos Földméréstani Intézet vegyes iratai (1855-1944)S – Térképtár

[13 images]
Content provider