Kataszteri és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állás... [S 92 - No. 8/9.]

Type irat
Size 4 p., 46 cm
Reference code S_92_-_No._8/9.
Main title Kataszteri és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása Csanád vármegyében
Subject No. 8/9. Csanád vármegye
Date Keletkezés éve: 1920
Technical features Fizikai leírás: kéziratos
Eredetiség: másolat; 3. cs.; D. 120.
Szelvényszám: 1 füz.
Content Nyelv: Magyar
Scope Link 1339267
Source National Archives of Hungary • S 92 Az Országos Földméréstani Intézet vegyes iratai (1855-1944)S – Térképtár

[2 images]
Content provider