Az ecsedi láp lecsapolási terve, helyszínrajz; Az ecsedi láp... [S 118 - No. 528/1-2.]

Original reference code K 184 1895-20-8536 (28279/894)
Type vízrajzi térkép, hossz-szelvény
Size 74,5 x 35 cm, 84 x 34 cm
Reference code S_118_-_No._528/1-2.
Main title Az ecsedi láp lecsapolási terve, helyszínrajz; Az ecsedi láp lecsapolási terve, hosszelvény Kisnaménytól Olcsváig
Subject No. 528/1-2. Az Ecsedi-láp lecsapolásának, valamint a Krasznaszentmiklós /Szatmár m./ Tarpa /Bereg m./ közötti terület térképe
Date Keletkezés éve: 1894
Contributor Közreműködő: Lisznyai Tihamér - műszaki tanácsos
Technical features Fizikai leírás: nyomtatott, papír, vászonra vont, r. színezett
Eredetiség: másolat; mellékábrán: mérési adatok
Tárolás: csomó, hajtogatott, állított
Fizikai állapot: hajtásoknál kissé szakadt
Szelvényszám: 2
Content Nyelv: magyar, német
Mellékszöveg: a mellékábrán: költségvetés
Tartalmi leírás: számos megnevezett település: /Nagykároly, Mezőtarpa, stb. -Bereg, Szatmár m./, mellékábrán: Kis Majtény, Nagy Ecsed, Kocsord, Falufok, Szamosszeg, Olcsva;; megnevezett dűlők; szántók, legelők, rétek, stb.; Tisza, Szamos, Új-Szamos (átvágás), Kraszna; Nagyecsedi Láp, (Nagy-Láp, Urai-Láp, Tyukodi-Láp)Ecsedi tó, Lápos tó, Halvány tó,; Nagy-Mocsár, Kerek-Mocsár;; megnevezett szántók, legelők, rétek, erdők;; tanyák, települések, utcahálózatos településrajza; tanya épületek, itatók, kutak, kerülőházak; utak; mellékábrán: hidak (8 db); Szamos folyó átvágása Cégény és a Kürti-féle tanya között; mellékábrán: csatornák
Scope Link 1557743
Source National Archives of Hungary • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.)S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.)S – Térképtár

Content provider