Helyszínrajzi vázlat az ecsedi láp vidékéről [S 118 - No. 529.]

Original reference code K 184 1895-20-8536 (32745/889)
Type vízrajzi térkép
Size 3 darabban: 20x34 cm, 30x33,5 cm, 3,5x20 cm
Reference code S_118_-_No._529.
Main title Helyszínrajzi vázlat az ecsedi láp vidékéről
Subject No. 529. Az Ecsedi-láp térképe
Scale 1:144 000
Date Keletkezés éve: 1889
Technical features Fizikai leírás: kéziratos, pausz, színezett
Eredetiség: eredeti
Tárolás: csomó, hajtogatott, állított
Fizikai állapot: hiányos, 3 részre szakadt
Szelvényszám: 1
Content Nyelv: Magyar
Tartalmi leírás: megnevezett települések /Szatmár m./ Vásárosnamény, Nagykároly között; Kraszna, Szamos, Új-Szamos /átvágás, jelölve /, Homorod, Balkány folyók - folyásirány jelölt, Mana patak, csatornák: Nyugati felfogó, Krasznát levezető, Keleti felfogó, Déli láp belvízlevezető, Északi láp belvízlevezető csat.; települések sematikus rajza; Szatmár-Nagykárolyi országút, Északkeleti vasút
Scope Link 1557744
Source National Archives of Hungary • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.)S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.)S – Térképtár

Content provider