Planum prati privativi V. M. Capituli Agriensis in terreno e... [Heves Fktp mlt 2]

Size 70 x 48
Reference code Heves Fktp mlt 2
Main title Planum prati privativi V. M. Capituli Agriensis in terreno ejusdem V(enerabilis) Capituli Ároktőiensi situati…
Subject Ároktő (Borsod m.) egy részének birtoktérképe
Scale M: 600 org. V. = 156 mm; 1:7200
Date Keletkezés: 1808
Technical features Technika: Ms; magg; cb; 70 x 48; o: NW; M: 600 org. V. = 156 mm; 1:7200; lat, hung; col
Content Leírás: Hab: Tisza fl, mellékágak, szigetek, tavak, Fás-ér, Selypes folyása; ároktői tem, plébánia, kocsma, urad. épületek; utak, hidak; agr: erdők, fák; Szentmargita (Szabolcs m.), Tiszakeszi (Borsod m.) határvonala
Source Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképeiHeves megye kéziratos térképei

Content provider