Planum situationis loci, ubi penes calidas aquas cataracta e... [Heves Fktp mlt 9]

Size 130 x 47
Reference code Heves Fktp mlt 9
Main title Planum situationis loci, ubi penes calidas aquas cataracta erigenda sit
Subject Az egri (Heves m.) káptalani malom zsilipjének vízrajzi térképe
Scale M: 36 org. V. = 158 mm: 1:432
Date Keletkezés: 1790 k
Contributor Készítő: (Litzner, Joannes com. geom.)
Technical features Technika: Ms; magg; cb; 130 x 47; o: W; M: 36 org. V. = 158 mm: 1:432; lat; col
Content Leírás: Hab: Eger vize , tó; régi és új malomcsatorna, árapasztó, fürdő, zsilip, homokpad; káptalan háza, malom, tímár telke és háza, városi telkek; utak, hidak
Source Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképeiHeves megye kéziratos térképei

[2 images]
Content provider