Delineatio geometrica cellarium Joannis Francz etc. in promo... [Heves Fktp mlt 12]

Size 45 x 30
Reference code Heves Fktp mlt 12
Main title Delineatio geometrica cellarium Joannis Francz etc. in promontoriis capituli Agriensis Almagyar, Felsőkőporos nominatis e x istentium
Subject Az egri (Heves m.) Almagyar és Felsőkőporos nevű szőlőhegyen lévő pincék környékének helyszínrajza
Scale M: 20 org. V. = 104 mm; 1:360
Date Keletkezés: 1809
Contributor Készítő: Fletter, Joannes capit. geom
Technical features Technika: Ms; magg; cb; 45 x 30; o: NW; M: 20 org. V. = 104 mm; 1:360; lat, hung; col
Content Leírás: Riv-ok; hegyrajz; pincék; utak; szőlőterület
Source Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképeiHeves megye kéziratos térképei

Content provider