Planum exhibens ratam… in praedio Sz(ent) Margita, tabulas B... [Heves Fktp mlt 44]

Size 96 x 61
Reference code Heves Fktp mlt 44
Main title Planum exhibens ratam… in praedio Sz(ent) Margita, tabulas Biahalmenses et praedium Kengyel-fiók, pratum Pelyhes …
Subject Szentmargita és Kengyelfiók (Szabolcs m.) puszták birtoktérképe
Scale M: 1000 org. V. = 170 mm: 1:11 160
Date Keletkezés: 1824
Contributor Készítő: Fletter, Georgius , geom
Technical features Technika: Ms; magg; cb; 96 x 61; o: különféle; M: 1000 org. V. = 170 mm: 1:11 160; lat, hung; col
Content Leírás: Hb: riv, vízállások; halmok; major épületekkel; telekbeosztás, parcellaszámok; utak; agr: szántók, rétek, legelők, területadatok, div
Source Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképeiHeves megye kéziratos térképei

Content provider