Vizhelyzeti térképe a’ Dunának és árjainak tekintetes nemes ... [PML XV. 6. (PMT) 18/3]

Type térkép
Size 62 x 155 cm
Reference code PML XV. 6. (PMT) 18/3
Main title Vizhelyzeti térképe a’ Dunának és árjainak tekintetes nemes Pest vármegyében ‘s a’ nems Kis Kunsági kerületben melly a’ nagyméltóságu m: k: Helytartótanács 1838 dik évi 39996 szám alatt költ kegyelmes rendeletéhez képest, az eredeti térképekből 1” = 300° mértékben a’ m. k. épitési Főigazgatóság felügyelése alatt ns Pest vármegye számára lemásoltatott 1839. esztendőben
Subject A Duna a Csepel-szigetnél, Szigetcsép és Ráckeve közötti szakaszától Sári (Pest m.) határáig terjedő Duna–Tisza közi területtel
Scale 1 = 300; 1 : 21600;
Date Keletkezés: 1839
Contributor Készítő: Királyi Dunamérési Intézet
Technical features Anyag: vászonra húzott térkép
Fizikai állapot: jó állapotban
Készítés módja: másolat
Színezettség: színezett
Content Tájolás: északi
Domborzat, vízrajz, műv. ág stb.: Gazdag vízrajz; sziget; Duna folyó; folyókanyarulatok; mocsár; tó; homok/föveny; kiszáradt folyómeder; domb; árok; ház(ak); falu (pagus); mezőváros (oppidum); puszta (praedium); járás; gyalogösvény; templom; út; szántóföld; erdő(k); dűlőnevek; tanyák; kert; rét (pratum); legelő (pascuum); szőlőskert
Nyelv: magyar
Source Pest County Archives • TörzsanyagPest megye kéziratos térképei

Content provider