Heves vármegye úthálózati térképe [Heves T 98]

Reference code Heves T 98
Main title Heves vármegye úthálózati térképe
Subject Heves megye úttérképe
Date Keletkezés: Év n. (1910)
Contributor Készítő: […]mbeu (olvashatatlan)
Technical features Technika: Press; magg; cb; 143 x 96, É-i irány a térkép széle; sM; hung
Content Leírás: Megye és járáshatárok; városok, falvak; állami, törvényhatósági, vasúthoz vezető, községi (vicinális) és dűlőutak, vasutak; 1890. évi I. tc. 1.§
Source Heves County Archives • Törzsanyag térképeiHeves megye kéziratos térképei

Content provider