Szarvas község térképe [BéML XV 1 a 99]

Size 56 × 53
Reference code BéML XV 1 a 99
Main title Szarvas község térképe
Subject Szarvas község (Békés megye) belterületi térképe
Scale 1:5760
Date Keletkezés: 1907
Contributor Készítő: Ponyiczky Kálmán mérnök
Technical features Színezés: színezett
Anyag: karton
Technika: nyomtatott
Content Zöld: Erzsébet liget
Topográfia: középület; kastély; temető; gőzmalom; agyaggödör, homokbánya; vincellér lakás, cédulaház, vásárterek, fatelep, benzinkutak, tervezett benzinkút
Vízrajz: Holt-Körös; töltés: védtöltés; gát: körgát; kút: ártézi kutak
Közlekedés: út: I. alföldi transzverzális út, orosházi út; vasút, vasútállomás; Körös híd
Nyelv: magyar
Source Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei

Content provider