Page №2, 268 hit(s) (0.022 seconds)

51. A 'Jegyek' Magyarázatja, (Signorum Explicatio) [S 73 - No. 45/2.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title A 'Jegyek' Magyarázatja, (Signorum Explicatio)
Subject No. 45/2. A térképlapok jeleinek részletes magyarázata

52. Magyar Országnak közönséges mappája, melly az átlásban lévő ... [S 73 - No. 45/3.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Magyar Országnak közönséges mappája, melly az átlásban lévő vármegyéket, szabad kerületeket és a határ őrző regementek vidékeit fekvések és számjok szerént előadja
Subject No. 45/3. Magyarország

53. Abaúj vármegye; Comitatus Abaujvariensis [S 73 - No. 45/4.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Abaúj vármegye; Comitatus Abaujvariensis
Subject No. 45/4. Abaúj vármegye

54. Arad vármegye; Comitatus Aradiensis [S 73 - No. 45/5.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Arad vármegye; Comitatus Aradiensis
Subject No. 45/5. Arad vátmegye

55. Árva vármegye; Comitatus Arvensis [S 73 - No. 45/6.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Árva vármegye; Comitatus Arvensis
Subject No. 45/6. Árva vármegye

56. Bács és Bodrogh törvényesen egyesült vármegyék; Comitatus Ba... [S 73 - No. 45/7.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Bács és Bodrogh törvényesen egyesült vármegyék; Comitatus Bacsiensis et Bodrogiensis
Subject No. 45/7. Bács-Bodrog vármegye

57. Baranya vármegye; Comitatus Baraniensis [S 73 - No. 45/8.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Baranya vármegye; Comitatus Baraniensis
Subject No. 45/8. Baranya megye

58. Bars vármegye; Comitatus Barsensis [S 73 - No. 45/9.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Bars vármegye; Comitatus Barsensis
Subject No. 45/9. Bars vármegye

59. Békés vármegye; Comitatus Békesiensis [S 73 - No. 45/10.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Békés vármegye; Comitatus Békesiensis
Subject No. 45/10. Békés vármegye

60. Beregh vármegye; Comitatus Bereghiensis [S 73 - No. 45/11.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Beregh vármegye; Comitatus Bereghiensis
Subject No. 45/11. Bereg vármegye

61. Bihar vármegye; Comitatus Bihariensis [S 73 - No. 45/12.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Bihar vármegye; Comitatus Bihariensis
Subject No. 45/12. Bihar vármegye

62. Borsod vármegye; Comitatus Borsodiensis [S 73 - No. 45/13.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Borsod vármegye; Comitatus Borsodiensis
Subject No. 45/13. Borsod vármegye

63. Csanád vármegye; Comitatus Csanadiensis [S 73 - No. 45/14.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Csanád vármegye; Comitatus Csanadiensis
Subject No. 45/14. Csanád vármegye

64. Esztergom vármegye; Comitatus Strigoniensis [S 73 - No. 45/15.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Esztergom vármegye; Comitatus Strigoniensis
Subject No. 45/15. Esztergom vármegye

65. Fejér vármegye; Comitatus Albensis [S 73 - No. 45/16.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Fejér vármegye; Comitatus Albensis
Subject No. 45/16. Fejér vármegye

66. Gömör vármegye és a 'vele törvényesen egyesült Kis. Honti ke... [S 73 - No. 45/17.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Gömör vármegye és a 'vele törvényesen egyesült Kis. Honti kerület; Comitatus Gömöriensis cum Districtu Kis-Hontensi articulariter unito
Subject No. 45/17. Gömör és Kishont vármegye

67. Győr vármegye; Comitatus Jaurinensis [S 73 - No. 45/18.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Győr vármegye; Comitatus Jaurinensis
Subject No. 45/18. Győr vármegye

68. Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék; Comitatus Hevesie... [S 73 - No. 45/19.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék; Comitatus Hevesiensis et Szolnokiensis
Subject No. 45/19. Heves és Külső-Szolnok vármegye

69. Hont vármegye; Comitatus Honthensis [S 73 - No. 45/20.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Hont vármegye; Comitatus Honthensis
Subject No. 45/20. Hont vármegye

70. Komárom vármegye; Comitatus Comaromiensis [S 73 - No. 45/21.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Komárom vármegye; Comitatus Comaromiensis
Subject No. 45/21. Komárom vármegye

71. Krassó vármegye; Comitatus Krassoviensis [S 73 - No. 45/22.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Krassó vármegye; Comitatus Krassoviensis
Subject No. 45/22. Krassó vármegye

72. Liptó vármegye; Comitatus Liptoviensis [S 73 - No. 45/23.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Liptó vármegye; Comitatus Liptoviensis
Subject No. 45/23. Liptó vármegye

73. Máramaros vármegye; Comitatus Máramarosiensis [S 73 - No. 45/24.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Máramaros vármegye; Comitatus Máramarosiensis
Subject No. 45/24. Máramaros vármegye

74. Moson vármegye; Comitatus Mosoniensis [S 73 - No. 45/25.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Moson vármegye; Comitatus Mosoniensis
Subject No. 45/25. Moson vármegye

75. Nógrád vármegye; Comitatus Neogradiensis [S 73 - No. 45/26.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Nógrád vármegye; Comitatus Neogradiensis
Subject No. 45/26. Nógrád vármegye

76. Nyitra vármegye; Comitatus Nitriensis [S 73 - No. 45/27.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Nyitra vármegye; Comitatus Nitriensis
Subject No. 45/27. Nyitra vármegye

77. Pest, Pilis, és Solt törvényesen egyesült vármegyék, a' Jász... [S 73 - No. 45/28.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Pest, Pilis, és Solt törvényesen egyesült vármegyék, a' Jászság, a' Nagy és a' Kis-Kunság; Comitatus Pest, Pilis, et Solt articularite uniti, cum Jazygia et Cumania majore et minore
Subject No. 45/28. Pest-Pilis-Solt vármegye, a Jászság, a Kis- és Nagykunság

78. Posony vármegye; Posoniensis Comitatus [S 73 - No. 45/29.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Posony vármegye; Posoniensis Comitatus
Subject No. 45/29. Pozsony vármegye

79. Sáros vármegye; Comitatus Sarosiensis [S 73 - No. 45/30.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Sáros vármegye; Comitatus Sarosiensis
Subject No. 45/30. Sáros vármegye

80. Somogy vármegye; Comitatus Sümeghiensis [S 73 - No. 45/31.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Somogy vármegye; Comitatus Sümeghiensis
Subject No. 45/31. Somogy vármegye

81. Sopron vármegye; Comitatus Soproniensis [S 73 - No. 45/32.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Sopron vármegye; Comitatus Soproniensis
Subject No. 45/32. Sopron vármegye

82. Szathmár vármegye; Comitatus Szathmariensis [S 73 - No. 45/33.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Szathmár vármegye; Comitatus Szathmariensis
Subject No. 45/33. Szatmár vármegye

83. Szepes vármegye; Comitatus Scepusiensis [S 73 - No. 45/34.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Szepes vármegye; Comitatus Scepusiensis
Subject No. 45/34. Szepes vármegye

84. Temes vármegye; Comitatus Temesiensis [S 73 - No. 45/35.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Temes vármegye; Comitatus Temesiensis
Subject No. 45/35. Temes vármegye

85. Tolna vármegye; Comitatus Tolnensis) [S 73 - No. 45/36.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Tolna vármegye; Comitatus Tolnensis)
Subject No. 45/36. Tolna vármegye

86. Torna vármegye; Comitatus Tornensis [S 73 - No. 45/37.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Torna vármegye; Comitatus Tornensis
Subject No. 45/37. Torna vármegye

87. Torontál vármegye; Comitatus Torontaliensis [S 73 - No. 45/38.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Torontál vármegye; Comitatus Torontaliensis
Subject No. 45/38. Torontál vármegye

88. Trentsén vármegye; Comitatus Trentsiniensis [S 73 - No. 45/39.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Trentsén vármegye; Comitatus Trentsiniensis
Subject No. 45/39. Trencsén vármegye

89. Thúrótz vármegye; Comitatus Thurocziensis [S 73 - No. 45/40.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Thúrótz vármegye; Comitatus Thurocziensis
Subject No. 45/40. Turóc vármegye

90. Ugotsa vármegye; Comitatus Ugotsensis [S 73 - No. 45/41.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Ugotsa vármegye; Comitatus Ugotsensis
Subject No. 45/41. Ugocsa vármegye

91. Ungvár vármegye; Comitatus Ungvariensis [S 73 - No. 45/42.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Ungvár vármegye; Comitatus Ungvariensis
Subject No. 45/42. Ung vármegye

92. Vas vármegye; Comitatus Castriferrei [S 73 - No. 45/43.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Vas vármegye; Comitatus Castriferrei
Subject No. 45/43. Vas vármegye

93. Veszprém vármegye; Comitatus Veszprimiensis [S 73 - No. 45/44.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Veszprém vármegye; Comitatus Veszprimiensis
Subject No. 45/44. Veszprém vármegye

94. Szala vármegye; Comitatus Szaladiensis [S 73 - No. 45/45.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Szala vármegye; Comitatus Szaladiensis
Subject No. 45/45. Zala vármegye

95. Zemplén vármegye; Comitatus Zempléniensis [S 73 - No. 45/46.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Zemplén vármegye; Comitatus Zempléniensis
Subject No. 45/46. Zemplén vármegye

96. Zólyom vármegye; Comitatus Zoliensis [S 73 - No. 45/47.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Zólyom vármegye; Comitatus Zoliensis
Subject No. 45/47. Zólyom vármegye

97. A Német Bánáti Határőrző Regement vidékének táblája; Distric... [S 73 - No. 45/48.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title A Német Bánáti Határőrző Regement vidékének táblája; Districtus Legionis Limitaneae Germanico Banaticae
Subject No. 45/48. Német-bánsági határőrkerület

98. Körös vármegye; Comitatus Crisiensis [S 73 - No. 45/49.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Körös vármegye; Comitatus Crisiensis
Subject No. 45/49. Kőrös vármegye

99. Posega vármegye; Comitatus Poseganus [S 73 - No. 45/50.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Posega vármegye; Comitatus Poseganus
Subject No. 45/50. Pozsega vármegye

100. Szerém vármegye; Comitatus Sirmiensis [S 73 - No. 45/51.]
National Archives of Hungary • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Main title Szerém vármegye; Comitatus Sirmiensis
Subject No. 45/51. Szerém megye