Page №10, 194 hit(s) (0.152 seconds)

181. A méltóságos és főtisztelendő egri főkáptalan-ároktői erdőbi... [Heves Fktp mlt 163]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title A méltóságos és főtisztelendő egri főkáptalan-ároktői erdőbirtokának erdőgazdasági térképe
Subject Ároktő (B-G-Kh. m.) határrészletének erdőtérképe

182. Az egri főkáptalan egri birtokából felosztandó területek átn... [Heves Fktp mlt 164]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title Az egri főkáptalan egri birtokából felosztandó területek átnézeti térképe
Subject Eger (Heves m.) egy részének birtoktérképe

183. Polgár (Szabolcs–Ung m.) tikosi és borockási részeinek birto... [Heves Fktp mlt 165]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Subject Polgár (Szabolcs–Ung m.) tikosi és borockási részeinek birtoktérképe

184. Vázrajz a Délborsodi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társula... [Heves Fktp mlt 166]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title Vázrajz a Délborsodi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat által tervezett Csincse árapasztó csatornája részére az egri R(óm). K.(ath). székesfőkáptalan szentistváni ingatlanaiból kisajátítandó területekről
Subject Szentistván (Borsod m.) területrendezési térképe

185. Eger-szalóki rétöntözés helyszín-rajza [Heves Fktp mlt 167:1]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title Eger-szalóki rétöntözés helyszín-rajza
Subject Egerszalók (Heves m.) mezőgazdaság és vízrajzi térképe

186. Heves Fktp mlt 167:2
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei

187. Az egri főkáptalan Polgár községtől délre fekvő birtokának á... [Heves Fktp mlt 168]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title Az egri főkáptalan Polgár községtől délre fekvő birtokának átnézeti térképe
Subject Polgár (Szabolcs m.). határrészletének birtoktérképe

188. Helyszínrajz a tervezett árokról [Heves Fktp mlt 169]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title Helyszínrajz a tervezett árokról
Subject A szentmargitai (Szabolcs–Ung m.) kerület csatornázási terve, vízrajzi térkép

189. A Tarnaszentmiklósi Kopár csereterülete Poroszló község hatá... [Heves Fktp mlt 170]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title A Tarnaszentmiklósi Kopár csereterülete Poroszló község határában
Subject Poroszló (Heves m.) egy részének birtoktérképe

190. Szentmargita (Heves m.) egy részének birtoktérképe [Heves Fktp mlt 171]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Subject Szentmargita (Heves m.) egy részének birtoktérképe

191. A polgári Folyás és a Sz(ent) Margita puszta bérletterve [Heves Fktp mlt 172]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title A polgári Folyás és a Sz(ent) Margita puszta bérletterve
Subject Polgár és Szentmargita (Szabolcs m.) egy részének mezőgazdaság és birtoktérképe

192. Ároktő-Keszi útszakasz részlete helyszínrajza [Heves Fktp mlt 173]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title Ároktő-Keszi útszakasz részlete helyszínrajza
Subject Ároktő, Keszi (B-G-Kh. m.) úttérképe

193. Egri főkáptalan monori erdő nyaraló parcellázása Budapest me... [Heves Fktp mlt 174]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title Egri főkáptalan monori erdő nyaraló parcellázása Budapest mellett
Subject Monor (PPSK. m.) egy részének területrendezési térképe

194. Az egri főkáptalan tihaméri és galagonyási földjei [Heves Fktp mlt 175. (Lásd a 8. sz. jegyzetet!)]
Heves County Archives • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Main title Az egri főkáptalan tihaméri és galagonyási földjei
Subject Eger (Heves m.) Tihaméri és Galagonyás-dűlői területeinek birtoktérképe