Page №8, 507 hit(s) (0.024 seconds)

141. Terrenum Komlosiense [BéML XV 1 a 140]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Terrenum Komlosiense
Subject Tótkomlós (Békés megye) térképe

142. Gyula város (Békés megye) belterületének térképe [BéML XV 1 a 141]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Gyula város (Békés megye) belterületének térképe

143. Mappa Generalis Terreni Possessionis Méhkerék [BéML XV 1 a 142]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mappa Generalis Terreni Possessionis Méhkerék
Subject Méhkerék (Békés megye) határtérképe

144. Méhkerék rendezett határának térképe [BéML XV 1 a 143]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Méhkerék rendezett határának térképe
Subject Méhkerék (Békés megye) bel- és külterületének térképe

145. Mappa quantitatem et qualitatem Pascui Szt. Andrasiensis acc... [BéML XV 1 a 144]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mappa quantitatem et qualitatem Pascui Szt. Andrasiensis accurate demonstrans
Subject Békésszentandrás (Békés megye) legelőinek térképe

146. Mappa quantitatem et qualitatem pascui Szt. Andrasiensis [BéML XV 1 a 145]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mappa quantitatem et qualitatem pascui Szt. Andrasiensis
Subject Békésszentandrás (Békés megye) legelőinek térképe

147. Békés vármegye közúti és kőbánya térképe [BéML XV 1 a 146]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békés vármegye közúti és kőbánya térképe
Subject Békés megye közlekedési térképe

148. Mezőhegyesi pénzügyőri szakasz térképe [BéML XV 1 a 147]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőhegyesi pénzügyőri szakasz térképe
Subject Az egykori mezőhegyesi (Békés megye) pénzügyőri szakasz területe

149. Európa háború térképe [BéML XV 1 a 148]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Európa háború térképe
Subject Európa országai az I. világháború első évében

150. Gyula város határában fekvő Pejréti dűlő környékének térképe [BéML XV 1 a 149]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gyula város határában fekvő Pejréti dűlő környékének térképe
Subject Gyula (Békés megye) határában tervezett csatorna térképe

151. Békésgyula városi határ... Pejréti dűlő környékének térképe [BéML XV 1 a 150]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békésgyula városi határ... Pejréti dűlő környékének térképe
Subject Gyula város (Békés megye) Pejréti dűlőjének térképe

152. Comitatus Varasdinensis ichnographice delineatus per Ignatiu... [BéML XV 1 a 151]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Comitatus Varasdinensis ichnographice delineatus per Ignatium Bejschlag
Subject Varasd vármegye térképe

153. A Szeghalmi Erdőgondnokság 5 éves erdőművelési tervébe felve... [BéML XV 1 a 152]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A Szeghalmi Erdőgondnokság 5 éves erdőművelési tervébe felvett területek átnézeti térképe
Subject A Szeghalmi Erdőgondnokság (Békés megye) ötéves tervéhez készült térképlapok (152-152/8)

154. Gyula megyei város közúthálózati térképe [BéML XV 1 a 153]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gyula megyei város közúthálózati térképe
Subject Gyula (Békés megye) külterületi úthálózatának és tanyahálózatának részletes térképe

155. Békés vármegye térképe [BéML XV 1 a 154]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békés vármegye térképe
Subject Békés vármegye közigazgatási térképe

156. Méltóságos gróf Almásy Dénes sarkadi erdő A, B üzemosztályán... [BéML XV 1 a 155]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Méltóságos gróf Almásy Dénes sarkadi erdő A, B üzemosztályának gazdasági térképe
Subject Az Almásy-uradalom sarkadi (Bihar megye) erdeinek térképe

157. A szarvasi határbeli Tóniszállás puszta osztási tervezeti té... [BéML XV 1 a 156]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A szarvasi határbeli Tóniszállás puszta osztási tervezeti térképe
Subject A szarvasi (Békés megye) Tóniszállás puszta területi rendezése

158. A népfajok Magyarországon című dolgozat térképmellékletei [BéML XV 1 a 157]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A népfajok Magyarországon című dolgozat térképmellékletei
Subject Magyarország etnikai, felekezeti és anyanyelvi megoszlását szemléltető térképlapok

159. Térképvázlat a gróf Almásy Dénes és a Hosszúfoki Ármentesítő... [BéML XV 1 a 158]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Térképvázlat a gróf Almásy Dénes és a Hosszúfoki Ármentesítő Társulat között az 1914. évi december hó 28.-án létrejött kisajátítási egyezségekhez
Subject Tulajdonjog-átadás és szolgalmi jog engedélyezéséhez készült térképvázlat, Sarkad (Bihar megye) Feketeér major

160. A Kettős- és Hármas-Körös folyók helyszínrajza [BéML XV 1 a 159]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A Kettős- és Hármas-Körös folyók helyszínrajza
Subject A Kettős- és Hármas-Körös (Békés megye) vízrajzi térképe