1294 hit(s) (0.041 seconds)

1. Budafok. Budatétény. Nagytétény. Budapest XXII. Kerület [Budapest térképeinek katalógusa 5221]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1950–2000 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title Budafok. Budatétény. Nagytétény. Budapest XXII. Kerület
Subject A XXII. kerület várostérképe

2. Budapest térképeinek katalógusa
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1950–2000 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

3. Budapest kataszteri jellegű térképe utólagos jelölésekkel, j... [Budapest térképeinek katalógusa]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1950–2000 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title Budapest kataszteri jellegű térképe utólagos jelölésekkel, jelkulcs nélkül

4. A Várhegy keleti lejtője, Ilona (mai Szabó Ilonka utca) utca... [Budapest térképeinek katalógusa 3414]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Subject A Várhegy keleti lejtője, Ilona (mai Szabó Ilonka utca) utca feletti terület útépítési, szabályozási terve

5. A Várhegy keleti lejtőjének helyszínrajza [Budapest térképeinek katalógusa 3415]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Subject A Várhegy keleti lejtőjének helyszínrajza

6. Fehérvári kaputol kezdve egész szarvas térig menő kertész ut... [Budapest térképeinek katalógusa 3416]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title Fehérvári kaputol kezdve egész szarvas térig menő kertész utczának szabályozásároli terv
Subject A Logodi utca szabályozási terve

7. A bécsi kaputol levezető út hosszszelvénye [Budapest térképeinek katalógusa 3416a]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title A bécsi kaputol levezető út hosszszelvénye
Subject A Bécsi kaputól levezető út hosszszelvénye

8. A Döbrentei tér–Szarvas tér környékének szabályozási terve [Budapest térképeinek katalógusa 3416b]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Subject A Döbrentei tér–Szarvas tér környékének szabályozási terve

9. A Várhegy nyugati lejtőjétől a Tabánig terjedő rész szabályo... [Budapest térképeinek katalógusa 3416c]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Subject A Várhegy nyugati lejtőjétől a Tabánig terjedő rész szabályozási terve (Logodi utcától lefelé)

10. A Vár északi része, az Országház és környékének helyszínrajz... [Budapest térképeinek katalógusa 3417]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Subject A Vár északi része, az Országház és környékének helyszínrajza

11. A budai várerődítési telkekből Budapest fővárosának átadott ... [Budapest térképeinek katalógusa 3418]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title A budai várerődítési telkekből Budapest fővárosának átadott részletek térrajza
Subject A budai vár erődrendszerének térképe a tulajdonosok feltüntetésével

12. A királyi Várkert (Várhegy keleti lejtőjének) rendezési terv... [Budapest térképeinek katalógusa 3418a]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Subject A királyi Várkert (Várhegy keleti lejtőjének) rendezési terve

13. A királyi palota és a Logodi utca helyszínrajza [Budapest térképeinek katalógusa 3419]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Subject A királyi palota és a Logodi utca helyszínrajza

14. A fehérvári kaputól levezető ut terve [Budapest térképeinek katalógusa 3420]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title A fehérvári kaputól levezető ut terve
Subject A királyi palota és az alatta lévő Palota utca–Logodi utca szabályozási terve

15. Ofen im Monate Jänner 1687..., auf den Situations-Plan von 1... [Budapest térképeinek katalógusa 3421]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title Ofen im Monate Jänner 1687..., auf den Situations-Plan von 1885
Subject A budai vár és a Várhegy keleti oldalának helyszínrajza, az 1687. évi telekhatárok összevetése az 1885. évi állapotokkal

16. A vár szabályozásának terve különös tekintettel a nevezett m... [Budapest térképeinek katalógusa 3422]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title A vár szabályozásának terve különös tekintettel a nevezett módosításokra
Subject A budai vár helyszínrajza, szabályozási térképe

17. Rendezési tervezet a’ várból a Tabánba és a’ déli vaspályáho... [Budapest térképeinek katalógusa 3423]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title Rendezési tervezet a’ várból a Tabánba és a’ déli vaspályához levezető ország útról valamint a királyi palota előtti tér, várkert és környékéről
Subject A királyi palota és környékének szabályozási terve

18. Helyszínrajz a Várhegy nyugati oldalán tervezett útról [Budapest térképeinek katalógusa 3424]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title Helyszínrajz a Várhegy nyugati oldalán tervezett útról
Subject A nyugati várlejtő helyszínrajza a tervezett Palota út kiemelésével

19. A Szarvastértől az Atilla utczán, valamint a Fehérvári kapun... [Budapest térképeinek katalógusa 3425]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Main title A Szarvastértől az Atilla utczán, valamint a Fehérvári kapun át a várba vezetendő út tervezete. Project der von …
Subject A Palota út terve

20. Az újonnan nyitandó Palota út (Attila utca-Várpalota) terve [Budapest térképeinek katalógusa 3425a]
Budapest City Archives • Budapest térképeinek katalógusa • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Kerületek

Subject Az újonnan nyitandó Palota út (Attila utca-Várpalota) terve

Filter results Content type all
Filter results Content provider all
Filter results Image all
Filter results Search in all