715 hit(s) (0.034 seconds)

1. A Várhegy keleti lejtője, Ilona (mai Szabó Ilonka utca) utca... [Budapest térképeinek katalógusa 3414]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject A Várhegy keleti lejtője, Ilona (mai Szabó Ilonka utca) utca feletti terület útépítési, szabályozási terve

2. A Várhegy keleti lejtőjének helyszínrajza [Budapest térképeinek katalógusa 3415]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject A Várhegy keleti lejtőjének helyszínrajza

3. Fehérvári kaputol kezdve egész szarvas térig menő kertész ut... [Budapest térképeinek katalógusa 3416]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title Fehérvári kaputol kezdve egész szarvas térig menő kertész utczának szabályozásároli terv
Subject A Logodi utca szabályozási terve

4. A bécsi kaputol levezető út hosszszelvénye [Budapest térképeinek katalógusa 3416a]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title A bécsi kaputol levezető út hosszszelvénye
Subject A Bécsi kaputól levezető út hosszszelvénye

5. A Döbrentei tér–Szarvas tér környékének szabályozási terve [Budapest térképeinek katalógusa 3416b]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject A Döbrentei tér–Szarvas tér környékének szabályozási terve

6. A Várhegy nyugati lejtőjétől a Tabánig terjedő rész szabályo... [Budapest térképeinek katalógusa 3416c]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject A Várhegy nyugati lejtőjétől a Tabánig terjedő rész szabályozási terve (Logodi utcától lefelé)

7. A Vár északi része, az Országház és környékének helyszínrajz... [Budapest térképeinek katalógusa 3417]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject A Vár északi része, az Országház és környékének helyszínrajza

8. A budai várerődítési telkekből Budapest fővárosának átadott ... [Budapest térképeinek katalógusa 3418]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title A budai várerődítési telkekből Budapest fővárosának átadott részletek térrajza
Subject A budai vár erődrendszerének térképe a tulajdonosok feltüntetésével

9. A királyi Várkert (Várhegy keleti lejtőjének) rendezési terv... [Budapest térképeinek katalógusa 3418a]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject A királyi Várkert (Várhegy keleti lejtőjének) rendezési terve

10. A királyi palota és a Logodi utca helyszínrajza [Budapest térképeinek katalógusa 3419]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject A királyi palota és a Logodi utca helyszínrajza

11. A fehérvári kaputól levezető ut terve [Budapest térképeinek katalógusa 3420]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title A fehérvári kaputól levezető ut terve
Subject A királyi palota és az alatta lévő Palota utca–Logodi utca szabályozási terve

12. Ofen im Monate Jänner 1687..., auf den Situations-Plan von 1... [Budapest térképeinek katalógusa 3421]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title Ofen im Monate Jänner 1687..., auf den Situations-Plan von 1885
Subject A budai vár és a Várhegy keleti oldalának helyszínrajza, az 1687. évi telekhatárok összevetése az 1885. évi állapotokkal

13. A vár szabályozásának terve különös tekintettel a nevezett m... [Budapest térképeinek katalógusa 3422]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title A vár szabályozásának terve különös tekintettel a nevezett módosításokra
Subject A budai vár helyszínrajza, szabályozási térképe

14. Rendezési tervezet a’ várból a Tabánba és a’ déli vaspályáho... [Budapest térképeinek katalógusa 3423]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title Rendezési tervezet a’ várból a Tabánba és a’ déli vaspályához levezető ország útról valamint a királyi palota előtti tér, várkert és környékéről
Subject A királyi palota és környékének szabályozási terve

15. Helyszínrajz a Várhegy nyugati oldalán tervezett útról [Budapest térképeinek katalógusa 3424]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title Helyszínrajz a Várhegy nyugati oldalán tervezett útról
Subject A nyugati várlejtő helyszínrajza a tervezett Palota út kiemelésével

16. A Szarvastértől az Atilla utczán, valamint a Fehérvári kapun... [Budapest térképeinek katalógusa 3425]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title A Szarvastértől az Atilla utczán, valamint a Fehérvári kapun át a várba vezetendő út tervezete. Project der von …
Subject A Palota út terve

17. Az újonnan nyitandó Palota út (Attila utca-Várpalota) terve [Budapest térképeinek katalógusa 3425a]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject Az újonnan nyitandó Palota út (Attila utca-Várpalota) terve

18. Az „Eskütéri hid” dunajobbparti környékének rendezési terve. [Budapest térképeinek katalógusa 3425b]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title Az „Eskütéri hid” dunajobbparti környékének rendezési terve.
Subject A Döbrentei tér és környékének rendezési terve

19. A Várhegyen lévő sziklapinczék és földalatti üregek egy rész... [Budapest térképeinek katalógusa 3426]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Main title A Várhegyen lévő sziklapinczék és földalatti üregek egy részének átnézeti térrajza. A Várhegy egy részének hosszában vont ...szelvénye
Subject A budai vár déli szakasza alatti barlangrendszer helyszínrajza a vízelvezetési rendszer ábrázolásával (melléklet)

20. A budai vár, Fortuna utca (Bécsi kapu tér–Iskola tér, ma Inc... [Budapest térképeinek katalógusa 3427]
Budapest City Archives • Kerületek • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Subject A budai vár, Fortuna utca (Bécsi kapu tér–Iskola tér, ma Ince pápa tér) és környékének szabályozási terve