Page №4, 360 hit(s) (0.019 seconds)

61. Europa im 19. Jahrhundert. [B I a 56]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Europa im 19. Jahrhundert.
Main title Mt.: Europa vor dem Weltkireg. (Európa az I. világháború előtt)
Subject Európa a 19. században

62. Europa im 6. Jahrhundert. [B I a 57]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Europa im 6. Jahrhundert.
Main title Európa a VI. században

63. Evropa v XVI veke. [B I a 58]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa v XVI veke.
Main title 2 mt.: 1. Niderlandszkaja revoljucija (1565–1906 gg.) (A németalföldi polgári forradalom.) 2. Kresztjanszkaja vojna v germanii 1525 g. (Német parasztháború 1525-ben.)
Subject Európa a XVI. században

64. Evropa sz 1700 po 1789 g. [B I a 58/1]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa sz 1700 po 1789 g.
Main title Európa történelmi, iskolai falitérképe 1700–1789. között

65. Evropa v XVI v. – pervoj polovine XVII v. [B I a 58/2]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa v XVI v. – pervoj polovine XVII v.
Main title 2 mt. 1. Niderlandszkaja burzsuaznaja revoljucija v XVI v. (Németalföld polgári forradalma a 16. században.) 2. Raszprosztranenie reformacii v Europa. (A reformáció elterjedése Európában.)Európa a XVI. században és a XVII. század első felében

66. Evropa 1794–1799 gg. [B I a 59]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa 1794–1799 gg.
Main title 2 mt. 1 Francija v. period burzsuaznoj revoljucii 1789–1794 gg. (Francia-ország a polgári forradalom korában 1789–1794.) 2. Parizs 1789–1794 gg. (Párizs 1789–1794 között.)
Subject Európa 1794–1799 között

67. Evropa sz 1799 g. po 1815 g. [B I a 60]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa sz 1799 g. po 1815 g.
Main title 2 mt.: 1. Centralnaja Evropa v. 1803 g. (Közép-Európa 1803-ban.) 2. Pohod Napoleona v rossziju v 1812. g. (A Napóleoni hadjárat 1812-ben Oroszországban.)
Subject Európa 1799–1815-ig

68. Evropa sz 1799 po 1815 g. [B I a 60/1]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa sz 1799 po 1815 g.
Main title Mt.: Territorialnüe izmenenija v Evrope po reseniju venszkogo kongreszsza 1815 g. (Európa a bécsi döntés után 1815-ben.) hadjáratok és csaták helyei évszámokkal bejelölve.Európa 1799 és 1815-ig a Napoleoni háború idején

69. Evropa v V–VII. vv. [B I a 61]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa v V–VII. vv.
Main title 2 mt.: 1. Evropa v konce V. veka. (Európa az V. század végén.) 2. Vizantijszkaja (vosztocsno-rimszkaja) imperija i szlavjane v VI–VII. vv. (A bizánci (kelet-római) és szláv birodalom a VI–VII. században.)
Subject Európa az V–VII. században

70. A római birodalom Kr. e 31–Kr. u. 180-ig. (Az Actiumi csatát... [B I a 62]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title A római birodalom Kr. e 31–Kr. u. 180-ig. (Az Actiumi csatától Marcus Aurelius haláláig.)

71. Rimszkaja Imperija v I–III. vv. n[asi] E [ril] [B I a 63]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Rimszkaja Imperija v I–III. vv. n[asi] E [ril]
Main title 2 mt.: 1. Rimszkaja imperija v III. veke. (Római birodalom a II. században.) 2. Drevnij Rim. (Ó-kori Róma)
Subject A Római birodalom az I–III. században

72. Rimszkaja reszpublika III–I. vv. do n[asi] e[ri]. [B I a 64]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Rimszkaja reszpublika III–I. vv. do n[asi] e[ri].
Main title Mt.: Vossztanie Szpartaka 74–71 gg. do n[asi] e[ri] Szpartacus felkelés az időszámítás előtti 74–71. évben.
Subject A Római köztársaság az időszámítás előtti III–I. században

73. Evropa v VIII–IX. vekah [B I a 65]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa v VIII–IX. vekah
Main title Mt. Raszpadenie imperii Karla velikovo. (Nagy Károly birodalmának széthullása).
Subject Európa a VIII–IX. században.

74. Evropa v X–XI. vekah [B I a 66]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa v X–XI. vekah
Main title Európa a X–XI. században

75. Narodi i jih peredvizsenija v Evrope v IV–VII. vv. [B I a 67]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Narodi i jih peredvizsenija v Evrope v IV–VII. vv.
Main title Mt.: Evropa v szeredine VII. v. (Európa a VII. század közepén).
Subject Az európai népvándorlás a IV–VII. században

76. Evropa v XIV–XV. vekah [B I a 68]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa v XIV–XV. vekah
Main title Európa a XIV–XV. században

77. Evropa. XIV–XV v. Isztoricseszka karta [B I a 68/1]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Evropa. XIV–XV v. Isztoricseszka karta
Main title Európa a XIV. és XV. században

78. – Karte zur Alten Geschichte [B I a 70/I]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title – Karte zur Alten Geschichte
Main title 8 mt.: I. Welt der Alten (Az ókor világképe.) II. Europa Völkerwanderung. (Az európai népvándorlás.) III. Palaestina oder Kanaan. (Palesztina vagy Kánaán.) IV. Das Alte Italien. (Az ókori Olaszország) a. Umgegend von Rom. (Róma környéke). b. Rom. (Az ókori Róma. V. Westküste von Kleinasien. (Kisázsia nyugati partja.) VI. Griechenland vor der Besitznahme der Römer. (Görögország a római leigázás előtt.)
Subject Európa és a Közép-Kelet történelmi térképei az ókorban

79. Karte zur Geschichte des Mittelalters. [B I a 70/2]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Karte zur Geschichte des Mittelalters.
Main title 7 mt.: I. Zeitalter Carl des Grossen und der Carolinger bis zum Jahr 888. (Nagy Károly és a Karoling-korszak.) II. Zeitraum vom Jahre 888 bis zu den Kreuzzügen. (1096.) (888-tól a keresztes hadjáratokig) III. Zeitalter der Hohenstaufen und die Kreuzzüge. (Hohenstaufok és a keresztes hadjáratok). IV. Letzte Periode des Mittelalters. (A középkor végső szakasza.) V. Übersichts-Karte zur Zeit Timur’s. (Timur-korszak áttekintő térképe.) 2. Constatinopel, erobert durch Muhamed II, d 29. Mai. 1455. Konstantinápoly (Istanbul) meghódítása.) II. Mohamed által 1455. máj. 19-én. 3. Gegend um Venedig. (Velence környéke.)
Subject A középkor történelmi térképei

80. Karte zur Neuern Geschichte [B I a 70/3]
Institute and Museum of Military History • B I a • B I Európa • B I–XV. Európa
Title Karte zur Neuern Geschichte
Main title 7 mt.: I. Übersichtsblatt und Entdeckungen. (Áttekintő lap és a felfedezések.) II. Kreis-Karte von Deutschland bis 1618. (Németország és környéke 1618-ban.) III. Europa von 1618 bis 1789. (Európa 1618–1789-ig.) IV. Europa von 1789 bis zur Gegenwart. (Európa 1789-től napjainkig.) 1. Ostindien (Kelet-India) 2. Centro-America und Westindien. (Közép-Amerika és Nyugat-India.) 3. Ostküste von Nord-America. (Észak-Amerika keleti partvidéke.)
Subject Az újkor történelmi térképei