Page №10, 507 hit(s) (0.022 seconds)

451. Feketekörösi Ármentesítő és Belvízrendező Társulat árterület... [BéML IX 228 455 1944 3]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Feketekörösi Ármentesítő és Belvízrendező Társulat árterületének átnézeti térképe
Subject Feketekörösi Ármentesítő és Belvízrendező Társulat árterületének átnézeti térképe

452. Feketekörösi Ármentesítő és Belvízrendező Társulat árterület... [BéML IX 228 455 1944 4]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Feketekörösi Ármentesítő és Belvízrendező Társulat árterületének átnézeti térképe
Subject Feketekörösi Ármentesítő és Belvízrendező Társulat árterületének átnézeti térképe

453. Békés község határában kérelmezett erdőterületcsere vázrajza [BéML IV B 410 XIII 5044 1930]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békés község határában kérelmezett erdőterületcsere vázrajza
Subject Békés nagyközség (Békés megye) határában tervezett erdőterület-csere térképe

454. Gróf Almásy Dénes őméltósága gyulavári erdejének helyszínraj... [BéML IV B 410 XIII 1614 1931]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gróf Almásy Dénes őméltósága gyulavári erdejének helyszínrajza
Subject Gyulavári nagyközség (Békés megye) határában tervezett erdőterület-csere térképe

455. Gróf Almásy Dénes őméltósága gyulavári erdeje egy részének g... [BéML IV B 410 XIII 1614 1931]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gróf Almásy Dénes őméltósága gyulavári erdeje egy részének gazdasági térképe
Subject A gyulavári (Békés megye) uradalmi erdő egy részének gazdasági osztály beosztása

456. Gróf Almásy Dénes őméltósága gyulavári erdeje "A" és "B" gaz... [BéML IV B 410 XIII 1614 1931]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gróf Almásy Dénes őméltósága gyulavári erdeje "A" és "B" gazdasági osztályának átnézeti térképe
Subject A gyulavári (Békés megye) uradalmi erdő átnézeti térképe

457. Vágásterületek dr. gróf Wenckheim László békési erdőbirtokán [BéML IV B 410 XIII 4678 1934]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Vágásterületek dr. gróf Wenckheim László békési erdőbirtokán
Subject Uradalmi erdők vágásterületei Békés nagyközség (Békés megye) határában

458. Gazdaság és erdő vázrajza [BéML IV B 410 XIII 6284 1934]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gazdaság és erdő vázrajza
Subject Inkey Zsigmondné gróf Almásy Marietta erdőtelepítési kérelméhez (Gyulavári, Solymos major) csatolt vázrajz

459. Vázlatrajz özv. gróf Woracziczky Jánosné őméltósága Gyulavár... [BéML IV B 410 XIII 6284 1934]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Vázlatrajz özv. gróf Woracziczky Jánosné őméltósága Gyulavári határában fekvő erdejéről
Subject Gróf Woracziczkyné Almásy Lili gyulavári erdő tulajdonának térképe

460. Gróf Pongrácz Jenőné gyulavári erdejének vázrajza [BéML IV B 410 XIII 6284 1934]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gróf Pongrácz Jenőné gyulavári erdejének vázrajza
Subject Kipusztult erdő gróf Pongrácz Jenőné gyulavári (Békés megye) birtokán

461. Gróf Wenckheim László békési birtokának vázrajza [BéML IV B 410 5424 1934]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gróf Wenckheim László békési birtokának vázrajza
Subject Gróf Wenckheim László békési birtokának erdőterületei

462. Vázrajz gróf Hoyos Wenckheim Fülöp hitbizományi erdejéről [BéML IV B 410 XIII 5098 1934]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Vázrajz gróf Hoyos Wenckheim Fülöp hitbizományi erdejéről
Subject Gróf Hoyos Wenckheim Fülöp Körösladány (Békés megye) határában elterülő erdőbirtokának térképe

463. Gyula r.t. város csatornázási terve [BéML V B 181 42 doboz]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gyula r.t. város csatornázási terve
Subject Gyula város (Békés megye) csatornahálózati térképe

464. Városház utca és környékének helyszínrajza [BéML V B 181 42 doboz]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Városház utca és környékének helyszínrajza
Subject Gyula városi (Békés megye) Kapus híd környékének helyszínrajza

465. Gyula város (Békés megye), Ferencesek tere és környéke [BéML V B 181 42 doboz]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Gyula város (Békés megye), Ferencesek tere és környéke

466. Kataszteri helyszínrajz a Göndöcs utca szabályozásához [BéML V B 181 42 doboz]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Kataszteri helyszínrajz a Göndöcs utca szabályozásához
Subject A Gyula városi (Békés megye) Göndöcs utca szabályozásának kataszteri helyszínrajza

467. Gyula r. t. város csatornázásának terve. Helyrajz a kisajátí... [BéML V B 181 42 doboz]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gyula r. t. város csatornázásának terve. Helyrajz a kisajátítandó területekhez
Subject Gyula város (Békés megye) csatornázási terve a Nagyváradi és a Régitemető utcák közötti területen

468. Helyszínrajz a Zöldfa utca és Szt. István út közötti terület... [BéML V B 181 42 doboz]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Helyszínrajz a Zöldfa utca és Szt. István út közötti terület utcanyitásához
Subject Gyula város (Békés megye) utcanyitási tervezetének helyszínrajza

469. Helyszínrajz Gyula m. város körgátja Bárdos-Galbácskerti sza... [BéML V B 181 42 doboz]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Helyszínrajz Gyula m. város körgátja Bárdos-Galbácskerti szakaszának átépítési tervéhez
Subject Gyula város (Békés megye) körgát átépítési tervezete

470. Telekkönyvi helyszínrajz a Fekete-Körös folyó hullámterének ... [BéML V B 172 7722 1920]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Telekkönyvi helyszínrajz a Fekete-Körös folyó hullámterének a Remetei hídtól a Lévai-féle őrházig terjedő szakaszáról
Subject A Fekete-Körös (Békés megye) a Lévai-féle őrház és a Gyula-Remetei híd között

471. II. sz. helyszínrajz a vasúttól a Lévai-féle őrházig [BéML V B 172 7722 1920]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title II. sz. helyszínrajz a vasúttól a Lévai-féle őrházig
Subject A Fekete-Körös (Békés megye) a gyulai vasúti hídtól a Lévai-féle őrházig

472. I. sz. helyszínrajz a Remetei-hídtól a Lugosi-átmetszésig [BéML V B 172 7722 1920]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title I. sz. helyszínrajz a Remetei-hídtól a Lugosi-átmetszésig
Subject A Fekete-Körös (Békés megye) a Gyula-Remetei hídtól a Lugosi átmetszésig

473. Helyszínrajz az Erkel-tér és környékéről [BéML V B 173 12956 1937]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Helyszínrajz az Erkel-tér és környékéről
Subject Gyula megyei város (Békés megye) belvárosa az Erkel szoborral

474. Vázrajz a gyulai Rázel utca környékéről [BéML V B 173 12956 1937]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Vázrajz a gyulai Rázel utca környékéről
Subject Gyula megyei város (Békés megye) központjának vázrajza

475. Gyulaeperjes térképe [BéML XV 8 24]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gyulaeperjes térképe
Subject A gyulai (Békés megye) Eperjes határrész vázrajza

476. Helyszínrajz a Békésmegye Takarékpénztári Egyesület tulajdon... [BéML XV 8 27 1 2]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Helyszínrajz a Békésmegye Takarékpénztári Egyesület tulajdonát képező, a gyulai 5262. sz. tkv.-i betétben .... felvett ingatlanokról
Subject Helyszínrajz a Gyula városi (Békés megye) kisvasút egyik kitérőjének kikövezéséhez

477. Vázlatrajz egységes kezelésbe vont legelők feltérképezéséhez [BéML XV 8 28 1]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Vázlatrajz egységes kezelésbe vont legelők feltérképezéséhez
Subject Gyula város (Békés megye) legelőinek térképe

478. Vázlatrajz egységes kezelésbe vont legelők feltérképezéséhez [BéML XV 8 28 2]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Vázlatrajz egységes kezelésbe vont legelők feltérképezéséhez
Subject Gyula város (Békés megye) legelőinek térképe

479. A Maróthy-tér helyszínrajza [BéML XV 8 65]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A Maróthy-tér helyszínrajza
Subject A gyulai (Békés megye) Maróthy-tér parkjának helyszínrajza

480. Szt. József temető melletti rész rendezésének helyszínrajza [BéML XV 8 218]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szt. József temető melletti rész rendezésének helyszínrajza
Subject A Gyula városi (Békés megye) Szent József temető melletti területrendezés helyrajza

481. Erkel tér parkrendezése [BéML XV 8 237]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Erkel tér parkrendezése
Subject A Gyula városi (Békés megye) Erkel tér rendezésének helyszínrajza

482. Sarkad 39 [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Sarkad 39
Subject Sarkad (Békés megye) Feketeéri és Gyepmenti ispánság kataszteri térképe

483. Sarkad 33 [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Sarkad 33
Subject Sarkad (Békés megye) Feketeéri ispánság kataszteri térképe

484. Sarkad 21 [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Sarkad 21
Subject Sarkad (békés megye) Csáki szigeti ispánság és majorság kataszteri térképe

485. Sarkad [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Sarkad
Subject Sarkad (Békés megye), Ősi puszta és Prépostháza kataszteri térképe

486. Sarkad, Bihar megye, 40 [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Sarkad, Bihar megye, 40
Subject Sarkad (Békés megye) Feketeéri és Gyepmenti ispánság kataszteri térképe

487. Sarkad (Békés megye) Csáki-szigeti ispánság kataszteri térké... [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Sarkad (Békés megye) Csáki-szigeti ispánság kataszteri térképe

488. Nagyszalonta (Románia-Salonta), Simonkerék és Csút sziget kö... [BéML VII 4 21 IV darab, 10., 11. szelvény]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Nagyszalonta (Románia-Salonta), Simonkerék és Csút sziget környékének kataszteri térképe

489. Tabelle XVI. Simonkereki dűlő XX [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Tabelle XVI. Simonkereki dűlő XX
Subject Nagyszalonta (Románia-Salonta), Simonkereki határrész kataszteri térképe

490. Almáskamarás földjei 329–447. hr.sz [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Almáskamarás földjei 329–447. hr.sz
Subject Almáskamarás (Békés megye) határának kataszteri térképe

491. Elek II. rész 27 [BéML VII 4 21]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Elek II. rész 27
Subject Bánkút pusztai (Békés megye) csere- és vagyonváltság földek kataszteri térképe

492. Gyula város (Békés megye), Epreskert és környékének (Törökzu... [BéML XV 8 381]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Gyula város (Békés megye), Epreskert és környékének (Törökzug) rendezési térképe

493. Gyula város [BéML XV 8 382]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gyula város
Subject Gyula város (Békés megye) külterületi térképe

494. Gyula m. város beépítettségi és közúthálózati térképe [BéML XV 8 382]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gyula m. város beépítettségi és közúthálózati térképe
Subject Tanyák, termelő szövetkezetek és állami gazdaság Gyula város (Békés megye) határában

495. Delineatio exacta latitudinis Fluvii Fehér Körös in medio Op... [BéML IV A 1 b 1469 1814]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Delineatio exacta latitudinis Fluvii Fehér Körös in medio Oppidi Gyula
Subject A gyulai (Békés megye) Kapus híd környéke

496. Benedek tanyaközség birtokba adási vázrajza [BéML XV 8 358]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Benedek tanyaközség birtokba adási vázrajza
Subject Gyula város (Békés megye) határában fekvő Benedek-tanyaközpont tervezete

497. Gyula m. város öntözött gazdaságának helyszínrajza [BéML XV 8 367]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Gyula m. város öntözött gazdaságának helyszínrajza
Subject Gyula város (Békés megye) rizstelepének és öntözött gazdaságainak helyszínrajza

498. Lemberg [BéML XV 8 383]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Lemberg
Subject Székelyföld és Moldva (Románia) domborzati térképe

499. Békéscsaba thj. város külterületének átnézeti térképe [BéML XV 8 400]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békéscsaba thj. város külterületének átnézeti térképe
Subject Békéscsaba (Békés megye) külterületének átnézeti térképe

500. Befejezetlen térkép Gyula város (Békés megye) határáról [BéML XV 8 395]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Befejezetlen térkép Gyula város (Békés megye) határáról