Page 2, 507 hit(s)

51. Rajzolatja a Mezőberényi község által a mélt[óságos] Gyomai ... [BéML XV 1 a 51]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Rajzolatja a Mezőberényi község által a mélt[óságos] Gyomai uraságtól az 1833. esztendőben, 6 esztendőkre kiárendált 4120 holdakat tevő allodialis legelő résznek
Subject Mezőberény község (Békés megye) által a gyomai határban bérelt legelő térképe

52. Mező-Berén helység fekvésének térrajza, mely belső terület m... [BéML XV 1 a 52]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mező-Berén helység fekvésének térrajza, mely belső terület mérnökileg felmérődött 1856. évben
Subject Mezőberény (Békés megye) belterületének részletes térképe

53. Situation der Bahnlinie und der anzulegenden Stationalplatze... [BéML XV 1 a 53]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Situation der Bahnlinie und der anzulegenden Stationalplatzes nächst Mezőberény
Subject A mezőberényi (Békés megye) vasútállomás és a vasútvonal rajza

54. Térképe M.berény község belső legelőjébe lévő nagyobb vízáll... [BéML XV 1 a 54]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Térképe M.berény község belső legelőjébe lévő nagyobb vízállásainak
Subject A mezőberényi (Békés megye) községi belső legelő vízállásos területeinek pontos felmérése

55. Mezőberény község belső, Körösön inneni legelőjének térképe [BéML XV 1 a 55]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőberény község belső, Körösön inneni legelőjének térképe
Subject A mezőberényi (Békés megye) belső legelő és a 7.3 km hosszú körtöltés térképe

56. M.berény leendő vásárterének térképe [BéML XV 1 a 56]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title M.berény leendő vásárterének térképe
Subject A mezőberényi (Békés megye) vásártér elhelyezkedésének és részletes beosztásának terve

57. Mezőberény község Kereki legelőjének térképe [BéML XV 1 a 57]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőberény község Kereki legelőjének térképe
Subject A mezőberényi (Békés megye) kereki legelő kiosztási térképe

58. Mezőberény elkülönzött legelőjének térképe [BéML XV 1 a 58]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőberény elkülönzött legelőjének térképe
Subject Mezőberény (Békés megye) külső, Kereki pusztán lévő legelőjének felosztása

59. Mezőberényi (Békés megye) katonai lovasiskola terve [BéML XV 1 a 59]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Mezőberényi (Békés megye) katonai lovasiskola terve

60. Térkép mely mutatja Mezőberény több utcáinak szabályozandó v... [BéML XV 1 a 60]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Térkép mely mutatja Mezőberény több utcáinak szabályozandó vonalait
Subject Mezőberény (Békés megye) utcáinak szabályozási terve

61. Mezőberény (Békés megye) utcahálózata [BéML XV 1 a 61]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Mezőberény (Békés megye) utcahálózata

62. Mezőberény község (Békés megye) közlegelőjének a lóherés ker... [BéML XV 1 a 62]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Mezőberény község (Békés megye) közlegelőjének a lóherés kertektől a Körösig terjedő részének vázrajza

63. Magyarország állategészség-rendőri szervezetét, állattenyész... [BéML XV 1 a 63]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Magyarország állategészség-rendőri szervezetét, állattenyésztését és gazdasági szakoktatását ábrázoló térkép (kétnyelvű-francia is)
Subject Magyarország állattenyésztését és kereskedelmét, valamint az állategészségügyi és a gazdasági szakoktatást bemutató térkép

64. Magyarország közigazgatási térképe [BéML XV 1 a 64]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Magyarország közigazgatási térképe
Subject Nagymagyarország közigazgatási térképe az ideiglenes trianoni határral

65. Kisújszállás és Mezőtúr [BéML XV 1 a 65]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Kisújszállás és Mezőtúr
Subject Közutak és fontosabb dűlőutak pontos hosszát feltüntető, Kisújszállás, Mezőtúr és Törökszentmiklós határáról (Szolnok megye) készült térkép

66. Mezőhegyes [BéML XV 1 a 66]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőhegyes
Subject Közutak és fontosabb dűlőutak pontos hosszát feltüntető, Mezőhegyes, Tótkomlós és Hódmezővásárhely határáról (Békés megye, Csongrád megye) készült térkép

67. Mezőkovácsháza és Kurtics [BéML XV 1 a 67]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőkovácsháza és Kurtics
Subject Közutak és dűlőutak pontos hosszát feltüntető, Mezőkovácsháza, Battonya, Kurtics határáról (Csanád megye) készült térkép

68. Nagyszalonta [BéML XV 1 a 68]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Nagyszalonta
Subject Közutak és fontosabb dűlőutak pontos hosszát feltüntető, Nagyszalontáról és környékéről (Bihar megye) készült térkép

69. Orosházán a bel-, a baromvásártér és a vasúthoz vezető utca ... [BéML XV 1 a 69]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Orosházán a bel-, a baromvásártér és a vasúthoz vezető utca térvázlata
Subject A vasúthoz vezető utca lejtési viszonyai és csatornahálózata Orosházán (Békés megye)

70. Orosháza [BéML XV 1 a 70]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Orosháza
Subject Közutak és fontosabb dűlőutak pontos hosszát feltüntető, Orosháza környékéről (Békés megye) készült térkép

71. Orosháza község határában fekvő tehénlegelő térképe [BéML XV 1 a 71]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Orosháza község határában fekvő tehénlegelő térképe
Subject A felosztott tehénlegelő Orosházán (Békés megye)

72. A Sebes-Körös vízszabályozó és ármentesítő társulat ár- és b... [BéML XV 1 a 72]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A Sebes-Körös vízszabályozó és ármentesítő társulat ár- és belvízvédelmi műveinek átnézeti térképe
Subject Csatornák, gátak, szivattyútelepek és őrházak a Sebes-Körös mentén Mezőkeresztestől (Biharkeresztes) Szeghalomig, (Békés megye, Bihar megye)

73. Delineatio Plagarum in Territorio Oppidi Szarvas ac in Praed... [BéML XV 1 a 73]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Delineatio Plagarum in Territorio Oppidi Szarvas ac in Praediis Királyság, Veres-egyháza, Csabacsűd tempore Chrysialis Exundationis per Venas Káka-fok, Szapanyos ere, Nagy Er
Subject A Szarvas mezővároshoz tartozó Királyság, Veresegyháza, Csabacsűd puszták (Békés megye) időnkénti elöntésének ábrázolása

74. Mappa fundorum intravillanorum oppidi Szarvas [BéML XV 1 a 74]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mappa fundorum intravillanorum oppidi Szarvas
Subject Szarvas mezőváros (Békés megye) belterületi térképe

75. Váltságos Szarvas városa rendezett ugar- s kenderföldjeinek ... [BéML XV 1 a 75]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Váltságos Szarvas városa rendezett ugar- s kenderföldjeinek térképe
Subject Szarvas város (Békés megye) felosztott ugar- és kenderföldjeinek térképe

76. Váltságos Szarvas város szölleinek térképe [BéML XV 1 a 76]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Váltságos Szarvas város szölleinek térképe
Subject Szarvas mezőváros (Békés megye) szőlőskertjei

77. Az 1852. évben kiosztott legelőilletmények térképe [BéML XV 1 a 77]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Az 1852. évben kiosztott legelőilletmények térképe
Subject A szarvasi (Békés megye) halásztelki tábla kiosztásának térképe

78. Az 1854. évbe felosztott legelőrésznek térképe [BéML XV 1 a 78]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Az 1854. évbe felosztott legelőrésznek térképe
Subject A Szarvas (Békés megye) határában fekvő Kolerás, Szappanos, Sirató és Kákai felosztott legelők térképe

79. Szarvas városa túlkörösi Bikazug nevezetű kaszálójának térké... [BéML XV 1 a 79]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas városa túlkörösi Bikazug nevezetű kaszálójának térképe
Subject A szarvasi (Békés megye) bikazugi kaszáló térképe

80. Szarvas városa elkülönzött s egyeseknek kiosztott kondorosi ... [BéML XV 1 a 80]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas városa elkülönzött s egyeseknek kiosztott kondorosi legelőinek térképe
Subject A Szarvashoz (Békés megye) tartozó kondorosi legelő felosztási térképe

81. Szarvas város terjesztésére kijelölt A, B, C részek belső új... [BéML XV 1 a 81]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas város terjesztésére kijelölt A, B, C részek belső új telkekre felosztásának térképe
Subject Szarvas mezőváros (Békés megye) területrendezési térképe

82. Váltságos Szarvas városa közös legelőjének térképe [BéML XV 1 a 82]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Váltságos Szarvas városa közös legelőjének térképe
Subject Szarvasi (Békés megye) közlegelő és környékének térképe

83. Az 1860. évben kiosztott legelőilletmények térképe Détsi táb... [BéML XV 1 a 83]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Az 1860. évben kiosztott legelőilletmények térképe Détsi táblába
Subject A Szarvashoz (Békés megye) tartozó Décsi pusztán 1860-ban kiosztott legelő térképe

84. Az 1862. évben kiosztott legelőilletmények térképe, Détsi tá... [BéML XV 1 a 84]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Az 1862. évben kiosztott legelőilletmények térképe, Détsi tábla
Subject A szarvasi (Békés megye) décsi pusztán 1862- ben kiosztott legelő térképe

85. Az 1856/7-ik évb kiosztott legelőilletmények térképe [BéML XV 1 a 85]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Az 1856/7-ik évb kiosztott legelőilletmények térképe
Subject A Szarvas város (Békés megye) határához tartozó Kákán, Nagy-Érben és Siratói szőlők mellett kiosztott legelők térképe

86. Az 1864. évben kiosztott legelőilletmények térképe [BéML XV 1 a 86]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Az 1864. évben kiosztott legelőilletmények térképe
Subject A szarvasi (Békés megye) Nagy-érben kiosztott legelő térképe

87. Az 1855. évben kiosztott legelőilletmények térképe [BéML XV 1 a 87]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Az 1855. évben kiosztott legelőilletmények térképe
Subject Szarvason (Békés megye) 1855-ben a Nagy-éri laposon, a Kolerás táblában, a Siratónál és a Kákai táblában kiosztott legelők térképe

88. Szarvasi ugarföldek, I. szakasz térképe [BéML XV 1 a 88]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvasi ugarföldek, I. szakasz térképe
Subject A szarvasi (Békés megye) I. szakasz ugarföldjeinek térképe

89. Szarvasi ugarföldek szarvasi tanyaföldekkel, II. szakasz (Ba... [BéML XV 1 a 89]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvasi ugarföldek szarvasi tanyaföldekkel, II. szakasz (Balczóhalmi dűlő) térképe
Subject A szarvasi (Békés megye) II. szakasz (Balczó-halmi dűlő) ugarföldjeinek térképe

90. Szarvasi tanyaföldek I. szakasz térképe [BéML XV 1 a 90]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvasi tanyaföldek I. szakasz térképe
Subject Tanyák Szarvas (Békés megye) határában

91. Szarvasi tanyaföldek II. szakasz [BéML XV 1 a 91]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvasi tanyaföldek II. szakasz
Subject Tanyák Szarvas (Békés megye) határában

92. Szarvasi tanyaföldek lll. szakasz [BéML XV 1 a 92]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvasi tanyaföldek lll. szakasz
Subject Tanyák Szarvas (Békés megye) határában

93. Szarvasi tanyaföldek IV. szakasz [BéML XV 1 a 93]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvasi tanyaföldek IV. szakasz
Subject Tanyák Szarvas (Békés megye) határában

94. Szarvasi tanyaföldek V. szakasz térképe [BéML XV 1 a 94]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvasi tanyaföldek V. szakasz térképe
Subject Tanyák Szarvas (Békés megye) határában

95. A szarvasi regalebirtokosság kisebb birtokainak térképe [BéML XV 1 a 95]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A szarvasi regalebirtokosság kisebb birtokainak térképe
Subject Szarvasi (Békés megye) regalebirtokok felmérése

96. Szarvas város térképe [BéML XV 1 a 96]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas város térképe
Subject Szarvas nagyközség (Békés megye) belterületi térképe

97. Szarvas nagyközség határvázlata a kataszteri szelvényekhez [BéML XV 1 a 97]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas nagyközség határvázlata a kataszteri szelvényekhez
Subject Szarvas község (Békés megye) határának szelvényhálós térképe az 1883. évi kataszteri térképszelvényeken

98. Szarvas község térképe [BéML XV 1 a 98]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas község térképe
Subject Szarvas község (Békés megye) belterületi térképe

99. Szarvas község térképe [BéML XV 1 a 99]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas község térképe
Subject Szarvas község (Békés megye) belterületi térképe

100. Szarvas [BéML XV 1 a 100]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas
Subject Szarvas és környéke (Békés megye) úthálózat térképe