Page №6, 507 hit(s) (0.026 seconds)

251. Magyarország földrajzinév-tára II. Veszprém megye [BéML XV 1 a 249]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Magyarország földrajzinév-tára II. Veszprém megye
Subject Veszprém megye földrajzi neveinek térképe

252. Magyarország földrajzinév-tára II. Zala megye [BéML XV 1 a 250]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Magyarország földrajzinév-tára II. Zala megye
Subject Zala megye földrajzi neveinek térképe

253. Magyarország földrajzinév-tára II. Békés megye [BéML XV 1 a 251]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Magyarország földrajzinév-tára II. Békés megye
Subject Békés megye földrajzi neveinek térképe

254. Ivánfenéki Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat átnézeti... [BéML XV 1 a 252]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Ivánfenéki Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat átnézeti térképe
Subject Az Ivánfenéki Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat (Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye) által fenntartott csatornák és vízügyi létesítmények térképe

255. A Tiszavölgy vízszabályozási átnézeti térképe [BéML XV 1 a 253]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A Tiszavölgy vízszabályozási átnézeti térképe
Subject A Tisza-völgy vízrendező és vízhasználati társulatait feltüntető térkép

256. Nagyméltóságú Beth. Bethlen András gróf földmívelődésügyi ma... [BéML XV 1 a 254]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Nagyméltóságú Beth. Bethlen András gróf földmívelődésügyi magy. kir. Minister rendeletére…
Subject Ármentesítő társulatok átnézeti térképei (30 db)

257. Mezőberény (Békés megye) vásárterének vázrajza [BéML XV 1 a 255]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Mezőberény (Békés megye) vásárterének vázrajza

258. A Körösvidéki Gazdasági Vasút eszmei terve [BéML XV 1 a 256]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title A Körösvidéki Gazdasági Vasút eszmei terve
Subject A Körös-vidéki Gazdasági Vasút (Békés megye) tervezetének térképe

259. Mező Berényi Belenczéres térképe [BéML XV 1 a 257]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mező Berényi Belenczéres térképe
Subject A mezőberényi határban (Békés megye) fekvő Belenczéres határrész térképe

260. M. Berényi szőllőskertek térképe [BéML XV 1 a 258]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title M. Berényi szőllőskertek térképe
Subject Mezőberény (Békés megye) szőlőskertjeinek felmérési térképe

261. Mezőberény város belvizeinek levezetésére szolgáló árkok ter... [BéML XV 1 a 259]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőberény város belvizeinek levezetésére szolgáló árkok terve. Helyzetrajz
Subject Mezőberény (Békés megye) belvízelvezető árokrendszerének tervrajza

262. Mezőberény község határának vázlatos térképe, Köröstarcsa kö... [BéML XV 1 a 260]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőberény község határának vázlatos térképe, Köröstarcsa község határának vázlatos térképe
Subject Mezőberény és Köröstarcsa (Békés megye) községek határának térképe

263. Mezőberény község Kereki legelőjének térképe [BéML XV 1 a 261]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőberény község Kereki legelőjének térképe
Subject Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Kereki legelő kiosztási térképe

264. Mezőberény község Kereki legelőjének térképe [BéML XV 1 a 262]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőberény község Kereki legelőjének térképe
Subject Mezőberény (Békés megye) Kereki legelőjének birtokmegoszlási térképe

265. Mező-Berény község szabályozási térképe [BéML XV 1 a 263]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mező-Berény község szabályozási térképe
Subject Mezőberény (Békés megye) község utca-szabályozási térképe

266. Mező-Berény város határának térképe [BéML XV 1 a 264]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mező-Berény város határának térképe
Subject Mezőberény nagyközség (Békés megye) határának részletes térképe

267. Kereki szántóföldek felosztása [BéML XV 1 a 265 1]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Kereki szántóföldek felosztása
Subject A Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Kereki szántóföldek felosztási térképe

268. Tehénnyomás és Laposi szőlők térképe [BéML XV 1 a 265 2]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Tehénnyomás és Laposi szőlők térképe
Subject A Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Tehénnyomás és Laposi szőlők felosztási térképe

269. A Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Magyarvégi és Tót... [BéML XV 1 a 265 3]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject A Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Magyarvégi és Tótvégi zsellérföldek felosztási térképe

270. A Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Nagyzsellérek és ... [BéML XV 1 a 265 4]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject A Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Nagyzsellérek és Kiszsellérek határrész felosztási térképe

271. Nyilas térképe [BéML XV 1 a 265 5]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Nyilas térképe
Subject A Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Nyilas határrész felosztási térképe

272. Mező Berényi Laposi szőlőskertek térképe [BéML XV 1 a 266]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mező Berényi Laposi szőlőskertek térképe
Subject A mezőberényi (Békés megye) Laposi szőlőskertek térképe

273. Méltóságos Wurmbrand Wenckheim Terézia grófnő Kereki gazdasá... [BéML XV 1 a 267]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Méltóságos Wurmbrand Wenckheim Terézia grófnő Kereki gazdaságának térképe
Subject A Mezőberény (Békés megye) határában fekvő Kereki gazdaság térképe

274. Békés község átnézeti térképe [BéML XV 1 a 268]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békés község átnézeti térképe
Subject Békés nagyközség (Békés megye) belterületi térképe

275. Mezőgyán község határának térképe [BéML XV 1 a 269]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Mezőgyán község határának térképe
Subject Mezőgyán község (Bihar megye) bel- és külterületének térképe

276. Terrena contraversa inter V. Capitulum M. Varadiense et fami... [BéML XV 1 a 270]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Terrena contraversa inter V. Capitulum M. Varadiense et familias Ugrai et Tiszaianam
Subject Begécs pusztának (Bihar megye) a nagyváradi káptalan, valamint az Ugrai és a Tisza család birtokvitájához készült térkép

277. Planum alveum Crisii et arenosum cespitem, quem rapacitas fl... [BéML XV 1 a 271]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Planum alveum Crisii et arenosum cespitem, quem rapacitas fluvii Keres e terreno Köröspeterdiensi
Subject A Sebes-Körös Mezőpeterd puszta (Bihar megye) határában

278. Cursus venarum et stagnis Chrysii Velocis procurrentium circ... [BéML XV 1 a 272]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Cursus venarum et stagnis Chrysii Velocis procurrentium circa Szeghalom
Subject A Kis-sárrét és a tervezett vízszabályozási munkálatok térképe Szeghalom (Békés megye) környékén

279. Sarkad nagyközség határrészei 1884 [BéML XV 1 a 273]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Sarkad nagyközség határrészei 1884
Subject Sarkad nagyközség (Bihar megye) külterületének térképe

280. Kétegyháza község fásítási terve [BéML XV 1 a 274]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Kétegyháza község fásítási terve
Subject Kétegyháza (Békés megye) utcahálózatának és a tervezett fasoroknak térképe

281. Kétegyháza község (Békés megye) határának térképe [BéML XV 1 a 275]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Kétegyháza község (Békés megye) határának térképe

282. Tenke és Kardó [BéML XV 1 a 276]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Tenke és Kardó
Subject Tenke és Kardó környékének (Bihar megye) úthálózata

283. Békés megyében kebelezett Doboz község elkülönzött legelőjén... [BéML XV 1 a 277]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békés megyében kebelezett Doboz község elkülönzött legelőjének térképe
Subject Doboz község (Békés megye) elkülönzött legelőjének térképe

284. Füzesgyarmat község helyszínrajza [BéML XV 1 a 278]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Füzesgyarmat község helyszínrajza
Subject Füzesgyarmat község (Békés megye) belterülete

285. Használati utasítás Magyarország távolsági térképéhez (Átnéz... [BéML XV 1 a 279]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Használati utasítás Magyarország távolsági térképéhez (Átnézeti lap)
Subject Átnézeti lap Magyarország távolsági térképéhez

286. Kis-Ujszállás és Mezőtúr [BéML XV 1 a 280]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Kis-Ujszállás és Mezőtúr
Subject Kisújszállás és Mezőtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye) környékének úthálózata

287. Szarvas [BéML XV 1 a 281]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szarvas
Subject Szarvas (Békés megye) környékének úthálózata

288. Békés-Csaba [BéML XV 1 a 282]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békés-Csaba
Subject Békéscsaba (Békés megye) környékének úthálózata

289. Nagy-Szalonta [BéML XV 1 a 283]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Nagy-Szalonta
Subject Nagyszalonta (Bihar megye) környékének úthálózata

290. Sarkad és Kis-Jenő [BéML XV 1 a 284]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Sarkad és Kis-Jenő
Subject Sarkad és Kisjenő (Bihar megye) környékének úttérképe

291. A Tótkomlós községhez (Békés megye) tartozó Motyovszky-telep [BéML XV 1 a 285]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject A Tótkomlós községhez (Békés megye) tartozó Motyovszky-telep

292. T.-Komlós község tanya földjének felosztási térképe [BéML XV 1 a 286]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title T.-Komlós község tanya földjének felosztási térképe
Subject Tótkomlós község (Békés megye) tanyaföldjeinek felosztási térképe

293. Tótkomlós község (Békés megye) külterületén található dűlők ... [BéML XV 1 a 287]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject Tótkomlós község (Békés megye) külterületén található dűlők művelési ágak szerinti megoszlása

294. Szárazér kiosztási térképe [BéML XV 1 a 288]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Szárazér kiosztási térképe
Subject A Száraz-ér tótkomlósi szakaszának (Békés megye) kiosztási térképe

295. Arad vármegye (Comitatus Aradiensis) [BéML XV 1 a 289]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Arad vármegye (Comitatus Aradiensis)
Subject Arad megye járási beosztása

296. Békés megye (Comitatus Bekesiensis) [BéML XV 1 a 290]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békés megye (Comitatus Bekesiensis)
Subject Békés megye járási beosztása

297. Csanád vármegye (Comitatus Csanadiensis) [BéML XV 1 a 291]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Csanád vármegye (Comitatus Csanadiensis)
Subject Csanád megye

298. Csongrád vármegye (Comitatus Csongradiensis) [BéML XV 1 a 292]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Csongrád vármegye (Comitatus Csongradiensis)
Subject Csongrád megye járásai és Szeged szabad királyi város (Görög Demeter atlasza)

299. A Tiszántúl középső és déli része [BéML XV 1 a 293]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Subject A Tiszántúl középső és déli része

300. Békés-Csaba [BéML XV 1 a 294]
Békés County Archives • Békés megye kéziratos térképei
Main title Békés-Csaba
Subject Békéscsaba (Békés megye) környékének úthálózata