Eger-Farmos borsodvármegyei nagyközség kataszteri birtokvázl... [Heves 30 A 2]

Méret 66 x 26, 65 x 55, 97 x 54
Jelzet Heves 30 A 2
Főcím Eger-Farmos borsodvármegyei nagyközség kataszteri birtokvázlata
Tárgy Egerfarmos (Heves m.) kataszteri térképe
Dátum Keletkezés: 1913
Közreműködők Készítő: Vámos Nándor kataszteri mérnöksegéd, szerkesztő
Technikai jellemzők Technika: Ms; mpa; cb; 66 x 26, 65 x 55, 97 x 54; É-i irány a térkép széle; sM; hung; pcol
Tartalmi jellemzők Leírás: Jó vízrajz: Rima-, Eger-, Ostoros-, Laskó-patak, Ó-Rima, töltés, gémeskút, árok; Sélyi-halom, Kettőshalom, magassági pontok; Heves megye határrészlete, Mezőkövesd, Borsodszemere, Mezőtárkány, Egerlövő, Besenyőtelek, Poroszló határrészletei, határjelek; Prónay-, Szőke tanya; mérési pontok, telekbeosztás, parcellaszámok, tulajdonosnevek; megnevezett és egyéb utak, vasút pályaudvar; mezőgazdasági adatok: legelő, fasor, egri főkáptalan földterületei, dűlőnevek; földrészletezési vázlat, birtokrészletek kimutatása, ceruzás bejegyzések; Lasko; 23 szelvény
Adatbázis forrás Heves Megyei Levéltár • Kataszteri térképekHeves megye kéziratos térképei

Tartalomgazda