Segítség a kereséshez

A keresőmezőbe szavakat gépelve valós időben kapjuk a találatokat és azok számát az indexből (ez az Expand). Navigálhatunk a kurzorok, valamint a PAGEUP, PAGEDOWN billenytűk segítségével, használhatjuk továbbá a csonkolás jeleit, ekkor az indexnek csak azon elemei jelennek meg, amik eleget tesznek a beírt sablonnak.

Index és Expand

A listán szavakat látunk, melyek mellett az adatbázisban való előfordulásuk darabszáma jelenik meg. Ez az adott szó összes előfordulását megadja (a találatok száma ennél kevesebb is lehet, mivel a keresés során az oldalak darabszámát kapjuk meg eredményképpen, s amennyiben egy oldalon többször fordul elő a szó az csak egy találatot ad. Keresés előtt ellenőrizzük az eltérő írásmódokat, a ragozott alakokat, illetve az OCR hibáit.

Csonkolás

Lehetőségünk van szó, vagy kifejezések részleteinek keresésére is. Ezt akkor érdemes használni, amikor nem tudjuk, hogy a keresett szó egy összetett szó második tagjaként fordul elő. Például a MOZDONY kifejezésre keresünk, de összetett szavakban is meg akarjuk találni. Ekkor különösen érdemes a CSONKOLÁS jeleit használni:

  • *: tetszőleges számú
  • ?: 0 vagy 1 helyett
  • !: pontosan 1 helyett

A csonkolás jeleit bárhol használhatjuk, a szavak elején vagy végén, vagy a szavak belsejében. Leggyakrabban a * jelet használjuk, jellemzően a ragozott alakok megtalálására, de a ? is jó szolgálatot tesz a bizonytalan írásmódú alakoknál (pl. a régies ASZSZONY vagy az OCR során elválasztott ASZ-SZONY alakból is ASZSZONY lesz), így az AS?SZONY keresés jó néhány plusz találatot eredményezhet. A ! jel használatát leginkább a *!MOZDONY* keresésnél érthetjük meg, ez a MOZDONY utótagú összetett szavakat mutatja meg nekünk (ugyanis amennyiben csak *-ot teszünk a keresőszó elé, akkor az jelenthet 0 karaktert is, amennyiben ! jelet is betesszük elé, akkor biztosan megkapjuk pl. a GŐZMOZDONY találatot).

Amennyiben megtaláltuk a keresett szót, azt többféleképpen is beírhatjuk, kombinálhatjuk más keresőszavakkal.

Operátorok

Az index (az adatbázisban szereplő szavak) alapos tanulmányozása után itt az ideje, hogy keressünk. A keresés során a fent már megismert csonkolási jeleket használhatjuk. (*, ?, !), amennyiben nem csonkolunk az eredményként a teljes egyezést fogjuk kapni (MOZDONY illetve MOZDONY*, illetve *MOZDONY* eltérő eredményeket ad). A keresőszavakat az alábbi operátorokkal kapcsolhatjuk össze:

  • a AND b: azokat az OLDALAKAT adja találatként, amelyekben mindegyik szó előfordul
  • a OR b: azokat az OLDALAKAT adja találatként, amelyekben valamely szó előfordul
  • a NOT b: azokat az OLDALAKAT adja találatként, amelyekben a szó előfordul, de b nem

A fenti logikai operátorok MINDIG egy OLDALON belül érvényesek, azaz egyrészt eredményként oldalakat kapunk, másrészt az AND (de a NOT és OR) hatóköre is egy oldal.

A keresés finomítása érdekében szükségünk van további operátorokra, elsősorban az AND-nél szorosabban összetartozó, ún. közelségi operátorokra:

  • a nW b: azokat az OLDALAKAT adja találatként, amelyekben a és b szavak között maximum n szó található és a megelőzi b-t. Amennyiben 2 szót operátor nélkül egymás mellé írunk a program a 0W b keresőkérdésként értelmezi. kovács 2W jános azokat az oldalakat adja találatként, ahol kovács és jános között maximum két szó van, így a kovács istván jános találatot ad.
  • a nN b: azokat az OLDALAKAT adja találatként, amelyekben a és b szavak között maximum n szó található, a és b sorrendje tetszőleges, pl. a kovács 2N jános találatként adja (az esetleg idegen nyelvű) szövegben szereplő jános kovács kifejezést.

Az operátorokat és a csonkolási jeleket szabadon kombinálhatjuk, a program akár 1000.000 találatot is néhány másodperc alatt létrehoz.

a--b: intervallumkeresés az a és b közötti összes szót visszakeresi (FIGYELEM! két kötőjelet kell használni).