20 találat

1. No. 1762. Az ipolysági (Hont m.) sóhivatal környékének helys... [S 11 - No. 1762.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 11 Kamarai térképek (1747-1882) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Tárgy No. 1762. Az ipolysági (Hont m.) sóhivatal környékének helyszínrajza

Tartalmi jellemzők: NYhelység Ipolyság szántó Ipolyság belterületének része alaprajzban Sóhivatali épületek [...] Tartalmi jellemzők: NYhelység Ipolyság szántó Ipolyság belterületének része alaprajzban Sóhivatali épületek [...]

2. Mappa Situationem utriusque Portus, Fluvii Ipolis ad Oppidum... [S 11 - No. 1032.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 11 Kamarai térképek (1747-1882) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Mappa Situationem utriusque Portus, Fluvii Ipolis ad Oppidum Ipoly Ságh, una cum moderno Pontium et Aggeris statu ... demonstrans et exhibens
Tárgy No. 1032. Az Ipolyság melletti Ipoly híd és töltésút helyszínrajza a tervezett javítási munkák feltüntetésével

Tartalmi jellemzők: helység Ságh Ipolyság Ipoly folyó folyásiránnyal rét legelő kertek Ságh Ipolyság településfoltjának részlete híd utak töltés [...]

3. Situations Plan zu der auf der Retságh Ipolyságher staatsart... [S 101 - No. 148.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Situations Plan zu der auf der Retságh Ipolyságher staatsartigen Strasse im Markte Nagy Oroszi zu erbauender Brücke
Tárgy No. 148. A rétság - ipolysági út Nagyoroszi mellett

Tartalmi jellemzők: [...] egy részének sematikus településrajza az Ipolyság Rétság közötti út tervezett híd [...]

4. Ipolyság. Légifotó. [G I h 3809]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • G I h vár alaprajzok, város és környéktérképek, utikönyvek • G I Európa • G I–V. Úti térképek
Cím Ipolyság. Légifotó.

5. Balassa-Gyarmat és Ipolyság (szelvényszám: 4762.) [BéML XV 1 d 44]
Békés Megyei Levéltár • Békés megye kéziratos térképei
Főcím Balassa-Gyarmat és Ipolyság (szelvényszám: 4762.)

6. Plán posádky Šahy. [G I h 246/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • G I h vár alaprajzok, város és környéktérképek, utikönyvek • G I Európa • G I–V. Úti térképek
Cím Plán posádky Šahy.
Főcím Ipolyság térképe 1933 körül.

7. Hont vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. [B IX a 1795]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Hont vármegye közigazgatási és földmívelési térképe.
Főcím Mt. Ipolyság (Sahy) és környéke.

8. Hont vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. [B IX a 1796]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Hont vármegye közigazgatási és földmívelési térképe.
Főcím Mt. Ipolyság (Sahy) és környéke.

9. Karte von der Ipoly Ságh Szobber Landstrasse Karte von der I... [S 101 - No. 471/1-3.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Karte von der Ipoly Ságh Szobber Landstrasse Karte von der Ipoly Ságh B. Gyarmater Landstrasse Skizze zur Berichtigung der Strassenkarte von J. 1854 in betreff der im J. 1856 vorgegangenen Veränderungen an der Ipolyságh Szobber Landstrasse und an der Ipol
Tárgy No. 471/1-3. Az ipolyság - szobi és az ipolyság - balassagyarmati országút

10. Honth vármegye [TK 39]
Országos Széchenyi Könyvtár • OSZK kéziratos térképek
Cím Honth vármegye

Közreműködő: Ipolyság

11. Jegyzéke a ... magyar kir. ... 190... évi ... hó ...-én kelt... [S 79 - No. 507/h/4.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 79 Iratok (19. sz.) • S Kataszteri-gyűjtemény (1786-1948) • S – Térképtár
Főcím Jegyzéke a ... magyar kir. ... 190... évi ... hó ...-én kelt ... számu felterjesztéséhez mellékelt iratoknak; Átvételi elismervény a kir. pénzügyigazgatóság által 10734/1909. szám alatt kiadott rendelet mellékleteiről
Tárgy No. 507/h/4. Terbegec (Hont m., ma Trebušovce, SK)

Technikai jellemzők: [...] I Kis fogalmi Polgár nyomda Ipolyság

12. Delineatio postalis viae ex Rétság per Ipoly Ságh ad Bath pr... [S 12 - Div. XVIII. - No. 86.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Delineatio postalis viae ex Rétság per Ipoly Ságh ad Bath protensae ...
Tárgy Div. XVIII. - No. 86. Rétság (Nógrád m.) - Ipolyság - Bát (Hont m.) közötti postaút térképe

13. Magyarország és Csehszlovákia közötti határtérképek, leírása... [B XV c 326]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV c • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím Magyarország és Csehszlovákia közötti határtérképek, leírása és egyéb munkái. 1. M-csehszl. határszakasz térképei.
Főcím 2. M-csehszl. határszakasz (Duna) térképei.
Tárgy 3. M-Csehszl. határvonal áttekintő térképei

Tartalmi jellemzők: [...] M csehszl határ Muzsla Szob Ipolyság Losonc Somoskőújfalu közötti részének légifényképe [...]

14. Plan uiber die neu zu erbauende Jochbrücke uiber den Sipeker... [S 101 - No. 140.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Plan uiber die neu zu erbauende Jochbrücke uiber den Sipeker Bach auf dem Ipolyságh - Schemnitzer staatsartigen Strassenzuge
Tárgy No. 140. A Sipek-patakon építendő híd az Ipolyság és Selmecbánya közötti úton

15. Átvételi elismervény; Átadási iratjegyzék; Tartalomjegyzék; ... [S 79 - No. 507/f/30.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 79 Iratok (19. sz.) • S Kataszteri-gyűjtemény (1786-1948) • S – Térképtár
Főcím Átvételi elismervény; Átadási iratjegyzék; Tartalomjegyzék; Átadási jegyzék az 1909. évi V. t.-cz. alapján készült földadó-kataszteri munkarészekről
Tárgy No. 507/f/30. Középtúr (Hont m., ma Stredné Turovce, SK)

Technikai jellemzők: eredeti 432 d Polgár nyomda Ipolyság Kath Irod Részvény Társulat könyvnyomdája [...]

16. Planum ad processum metalem praepositurae Ipoly-Ságh, posses... [S 122 - No. 1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 122 Madách család (19. sz.) • S Családi fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Planum ad processum metalem praepositurae Ipoly-Ságh, possessionis Alssó olim Vássáros Palojta, jam ad venerabile capitulum Rosnáviense spectantis pertinens
Tárgy No. 1. Ipolyság (Hont m., ma Šahy, SK) és Alsópalojta (Hont m., ma Dolné Plachtince, SK) határa

17. Záznam ohlasujúcich hárkov s evidenčnými prípadmi [borítócím... [S 79 - No. 507/a/1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 79 Iratok (19. sz.) • S Kataszteri-gyűjtemény (1786-1948) • S – Térképtár
Főcím Záznam ohlasujúcich hárkov s evidenčnými prípadmi [borítócím]; Výrok
Tárgy No. 507/a/1. Ipolyhídvégi (Hont m., ma Ipeľské Predmostie, SK) birtokosokkal kapcsolatos, az ipolysági járásbíróságon hozott ítéletek

18. Zebegény község határának térképe az 1885-ig évben véghezvit... [S 11 - No. 831.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 11 Kamarai térképek (1747-1882) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Zebegény község határának térképe az 1885-ig évben véghezvitt erdő és legelőelkülönítés szerint
Tárgy No. 831. Zebegény legelőelkülönítési térképe

Közreműködő: [...] Alajos kir főmérnök Lippsákk Sándor ipolysági kir

19. N. Maros község legelő és erdő elkülönítésével felosztott le... [S 11 - No. 832:b.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 11 Kamarai térképek (1747-1882) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím N. Maros község legelő és erdő elkülönítésével felosztott legelő területek térképe
Tárgy No. 832:b. Nagymaros legelő- és erdő elkülönítési térképe

Közreműködő: [...] Alajos kir főmérnök Lizsák Nándor ipolysági kir törvényszék bírája

20. Nagy Maro község határának térképe az 1885. évben véghezvitt... [S 11 - No. 832:a.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 11 Kamarai térképek (1747-1882) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Nagy Maro község határának térképe az 1885. évben véghezvitt erdő és legelő elkülönítés szerint
Tárgy No. 832:a. Nagymaros erdő- és legelőelkülönítési térképe

Közreműködő: Lyzsák Nándor ipolysági kir törvényszéki bíró Schönn Alajos [...]