1. No 636/1-3 A szilágysomlyói (Kraszna m.) kastély épületei és... [T 1 No 636/1-3]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • T 1 Delineationes aedilium (17. sz.-19. sz.) • T Kormányhatósági fondokból kiemelt tervek (17. sz.-20. sz.) • T – Tervtár
Tárgy No 636/1-3 A szilágysomlyói (Kraszna m.) kastély épületei és kertje