117. oldal, 2390 találat

2321. Tabula Generalis Universa Regni Hungariae, Slavoniae ac S˙rm... [B IX c 1395]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tabula Generalis Universa Regni Hungariae, Slavoniae ac S˙rmü Salis Officia…
Főcím A Magyar Királyság, Szlavónia általános térképe, jelölve a sószállító útvonalakat.

2322. Exhibeus partem Fluvy Tübisci ... [B IX c 1396]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Exhibeus partem Fluvy Tübisci ...
Főcím A Tisza Bocskó és Tiszaújlak közötti szakasza a folyó menti betelepülések jelölésével. A sószállítóútvonalak átrakodóhelyek jelölve. (eredeti térkép OL)

2323. Dislocations Karte der im Königreich Hungarn bequartirten K.... [B IX c 1397]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Dislocations Karte der im Königreich Hungarn bequartirten K. Königleichen Truppen.
Főcím A Magyar Királyság diszlokációs térképe a királyi csapatok szálláshelyeivel.

2324. General-Charte des Königreich Hungarn min Einbegriß des Teme... [B IX c 1398]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím General-Charte des Königreich Hungarn min Einbegriß des Temeswarer Banat, des Königreich Slavonien und Croatien in 54 Comitate ...
Főcím A Magyar Királyság általános térképe a Temesi-Bánsággal, Szlavóniával és Horvátországgal, 54 megyére osztva. A területek mozgósítási táblázata.

2325. Militär-Territorial-Benörden und Dislokation des Heeresim Fe... [B IX c 1399]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Militär-Territorial-Benörden und Dislokation des Heeresim Februar 1848.
Főcím A csapatok diszlokációja és az elhelyezési körzetek.

2326. Ergänzungsbezirks-Eintheilung der Jäger-Truppen. [B IX c 1400]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Ergänzungsbezirks-Eintheilung der Jäger-Truppen.
Főcím A vadász-csapatok területi elhelyezkedése.

2327. Aufnahmskarte der wirklichen Grenzen zwischen dem Königreic... [B IX c 1402]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Aufnahmskarte der wirklichen Grenzen zwischen dem Königreich Ungarn u. dem Erzherzoghtum Österreich unter der Ens....
Főcím A Magyar Királyság határtérképe Alsó-Ausztria felé.

2328. Mappa Geographica Transylvaniam a Banatu Temisvariensi Separ... [B IX c 1404]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Geographica Transylvaniam a Banatu Temisvariensi Separantes Limites...
Főcím Erdély és a Temesi Bánság földrajzi térképe a határok feltüntetésével. Határtérkép.

2329. [A törökellenes magyarországi határvédelem térképe.] [B IX c 1407]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [A törökellenes magyarországi határvédelem térképe.]

2330. [Mappa Mercantilis] - Mappa Geographica facta in usum Commer... [B IX c 1408]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [Mappa Mercantilis] - Mappa Geographica facta in usum Commerciorum.
Főcím Földrajzi térkép, amely kereskedők használatára készült.[Kereskedelmi térkép].

2331. Magyarország vízierői 1897–1903. évi fölvételének körébe von... [B IX c 1412]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország vízierői 1897–1903. évi fölvételének körébe vont vízmérceállomások átnézeti térképe.

2332. A Pilis és Dobogókő környéke [B IX c 1418]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Pilis és Dobogókő környéke

2333. A gazdaságok területének megoszlása nagyságkategóriák szerin... [B IX c 1419]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A gazdaságok területének megoszlása nagyságkategóriák szerint. 6 térkép, statisztikai adatokkal.

2334. Magyarország gazdaságföldrajzi térképe. [B IX c 1420]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország gazdaságföldrajzi térképe.

2335. Limitum post Pacem Carlovitcensem A MDCXCVIII. Mappa Geograp... [B IX c 1421]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Limitum post Pacem Carlovitcensem A MDCXCVIII. Mappa Geographica, Tractus Unnae fl. Limitanei inter duo Imperia.
Főcím Az 1698. (sic!) évi Karlócai békeszerződés utáni határok földrajzi térképe, amely az Una folyónak a két birodalom közötti határszakaszát ábrázolja. Határtérkép.

2336. Mappa Geographica; Lineam, inter utrumque Imperium, Limitane... [B IX c 1423]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Geographica; Lineam, inter utrumque Imperium, Limitaneam, a Confluxu Savi et Unae ffl., ad montem usque Popinam, ad Mare usque Adriaticum; Compendiose exhibens
Főcím Földrajzi térkép, amely a két birodalom határvonalát a Száva és az Una folyók torkolatától a Popina hegyig, és innen a velencei fennhatóságú területekig, egészen az Adriai tengerig, vázlatosan bemutatja. Határtérkép.

2337. Mappa Geographica Tractus Unae fl. Limitanei inter Duo imper... [B IX c 1424]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Geographica Tractus Unae fl. Limitanei inter Duo imperia...
Főcím Földrajzi térkép, amely az Una folyónak a két birodalom közötti szakaszát ábrázolja. Határtérkép.

2338. Mappa Geographica Tractus Limitanei a Sluin, usque ad, Tripl... [B IX c 1425]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Geographica Tractus Limitanei a Sluin, usque ad, Triplicis Confinii, Punctum...
Főcím Szluintól a hármas határ pontjáig terjedő határszakasz geográfiai térképe... Határtérkép.

2339. Mappa Geographica, qua Praecautio contra Pestem instituenda ... [B IX c 1426]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Geographica, qua Praecautio contra Pestem instituenda [...] ostenditur...
Főcím Földrajzi térkép, amelyen a pestis terjedésének megelőzésére hozandó intézkedéseket mutatjuk meg. Határtérkép.

2340. Mappa Geographica Lineae, ad Coranam, fl. Limitaneae, usque ... [B IX c 1428]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Geographica Lineae, ad Coranam, fl. Limitaneae, usque ad Jeszera [sic], stabilitae, tractum exhibens...
Főcím Földrajzi térkép, amely a Corana folyó mentén Jeszeraig futó végleges határszakaszt ábrázolja. Határtérkép.