56 találat

1. Bodrog-Latorca. - No. 29/1-35. A Bodrog és Latorca folyók [S 80 - Bodrog-Latorca. - No. 29/1-35.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Tárgy Bodrog-Latorca. - No. 29/1-35. A Bodrog és Latorca folyók

Jelzet: S 80 Bodrog Latorca No 29 1 35 Tartalmi jellemzők: Bodrog Latorca folyók szakasza homokpad kanyarátvágás kotrás [...]

2. Planum exhibens partem Fluvii Latorcza sub Arce Munkátsiensi... [S 12 - Div. XIII. - No. 323.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Planum exhibens partem Fluvii Latorcza sub Arce Munkátsiensi qualiter regulandi
Tárgy Div. XIII. - No. 323. A Latorca Munkács /Bereg m./ környéki szakaszának szabályozási térképe

Tartalmi jellemzők: [...] Munkács Oroszvég Várallya uradalmi telkek Latorca folyó szakasza homokpadok zátonyok szigetek [...] Tartalmi jellemzők: [...] Munkács Oroszvég Várallya uradalmi telkek Latorca folyó szakasza homokpadok zátonyok szigetek [...]

3. Delineatio Partis Fluvii Latorcza ad Oppidum Munkacs ... [S 12 - Div. XIII. - No. 95:2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Delineatio Partis Fluvii Latorcza ad Oppidum Munkacs ...
Tárgy Div. XIII. - No. 95:2. A Latorca Munkács (Bereg m.) környéki szakaszának árvízvédelmi térképe

Tartalmi jellemzők: Éhelység Munkács Latorcza folyó szakasza morotvák zátonyok áradási [...] Tartalmi jellemzők: Éhelység Munkács Latorcza folyó szakasza morotvák zátonyok áradási [...]

4. No. 17. Latorca melleti település [S 24 - No. 17.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 24 Balassa család (1740-1882) • S Családi fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Tárgy No. 17. Latorca melleti település

Tartalmi jellemzők: Latorcza folyó patak szántó

5. Latorcza Querprofile oberhalb Csap, Querprofile in der Gegen... [S 101 - No. 559.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Latorcza Querprofile oberhalb Csap, Querprofile in der Gegend der Záhonyer Überfuhr
Tárgy No. 559. A Latorca Csap és Záhony (Ung m.) térségében

Tartalmi jellemzők: Záhony Csap Latorcza folyó keresztszelvényei

6. Ubersichts Carte des Beregher Latorcza Canales H-J [S 101 - No. 551.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Ubersichts Carte des Beregher Latorcza Canales H-J
Tárgy No. 551. A Latorca-csatorna Nagylucska (Bereg m., ma Veliki Lucki, UA) környékén

Tartalmi jellemzők: [...] Csertész Lukania erdeje Eörinke patakok Latorcza csatorna szántó erdő utak

7. A Latorca folyó jobb és bal-parti töltésvonal hossz-szelvény... [S 80 - Vegyes. - No. 35-36.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Latorca folyó jobb és bal-parti töltésvonal hossz-szelvénye A Latorca tiszábai-beeresztés átvágásának hossz-szelvénye
Tárgy Vegyes. - No. 35-36. Latorca - tiszai torok átvágása

8. Div. XIV. - No. 39:2. A Latorca - Bodrog - Szernye folyók ös... [S 12 - Div. XIV. - No. 39:2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Tárgy Div. XIV. - No. 39:2. A Latorca - Bodrog - Szernye folyók összefolyásának vízrajzi térképe Bereg, Szabolcs és Ung megyék határán

Tartalmi jellemzők: DNYmegyék Szabolcs Bereg Ungvár Latorcza Szernye mellékágak erdő sarkantyú vázlata [...] Tartalmi jellemzők: DNYmegyék Szabolcs Bereg Ungvár Latorcza Szernye mellékágak erdő sarkantyú vázlata [...]

9. Div. XIII. - No. 297. A Latorca Munkács /Bereg m./ környéki ... [S 12 - Div. XIII. - No. 297.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Tárgy Div. XIII. - No. 297. A Latorca Munkács /Bereg m./ környéki szakaszának szabályozási térképe

Tartalmi jellemzők: ÉÉKWald Mühely hegyrajz Latorcza folyó szakasza homokpadok zátonyok sziget [...] Tartalmi jellemzők: ÉÉKWald Mühely hegyrajz Latorcza folyó szakasza homokpadok zátonyok sziget [...]

10. Mappa naturalem et gyrosum Fluvii Latorcza, a Mola Csapiensi... [S 12 - Div. XIII. - No. 326.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Mappa naturalem et gyrosum Fluvii Latorcza, a Mola Csapiensi ... usque molam Bacskensem ... ingremiatam, item venae Nagy Sziriny, et dicto Fluvio Latorcza erumpentis, ac in eundem refluentis situm repraesentans
Tárgy Div. XIII. - No. 326. A Latorca Csap /Ung m./ és Bacska /Zemplén m./ közötti szakaszának vízrajzi és malomtérképe

Tartalmi jellemzők: [...] Malom Szögh N Malom Szögh Latorcza Szirin folyók szakasza szigetek erek [...] Tartalmi jellemzők: [...] Malom Szögh N Malom Szögh Latorcza Szirin folyók szakasza szigetek erek [...]

11. Mappa fluviorum Latorcza et Szirin ... a concernente geometr... [S 12 - Div. XIII. - No. 325.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Mappa fluviorum Latorcza et Szirin ... a concernente geometra comitatensi simultanee in dupplo elaborata ... in conformitate instantiae non nullorum comitatus Unghvariensis contribuentium, ratione erectionis unis Molae introporrectae, ejusque Molae Aggeri
Tárgy Div. XIII. - No. 325. A Latorca Csap /Ung m./ és Bacska /Zemplén m./ közötti szakaszának vízrajzi térképe tekintettel a malmokra

Tartalmi jellemzők: [...] Közi Sziriny Torla Kis Sziriny Latorcza Nagy Sziriny Szirin folyó szakasza [...] Tartalmi jellemzők: [...] Közi Sziriny Torla Kis Sziriny Latorcza Nagy Sziriny Szirin folyó szakasza [...]

12. Plan der Kammeral gebauden zu Weretzke [S 11 - No. 1141.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 11 Kamarai térképek (1747-1882) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Plan der Kammeral gebauden zu Weretzke
Tárgy No. 1141. A vereckei (Bereg m.) kamarai épületek helyszínrajzi térképe

Tartalmi jellemzők: ÉNY szélrózsahelység Weretzke hegyábrázolás Latoretz Latorca folyó Werbias folyó kert konyhakert [...] Tartalmi jellemzők: ÉNY szélrózsahelység Weretzke hegyábrázolás Latoretz Latorca folyó Werbias folyó kert konyhakert [...]

13. A Latorcza folyó jobb és bal parti töltésvonal közép kereszt... [S 80 - Vegyes. - No. 37.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Latorcza folyó jobb és bal parti töltésvonal közép kereszt szelvényei
Tárgy Vegyes. - No. 37. Latorca töltései

14. Skitze über die Aerarial Strasse im Zempliner Comitat [S 101 - No. 225/2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 101 Abszolutizmuskori térképek (1849-1867) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Skitze über die Aerarial Strasse im Zempliner Comitat
Tárgy No. 225/2. Zemplén megye útjai Gálszécs - Tőketerebes - Nagymihály körzetében

Tartalmi jellemzők: [...] Abaujvár Ungvár helységek megnevezett helységek Latorca Ondava Tapoly folyók megnevezett helységek [...]

15. Situations Plan der Gegend, fon Munkats, Orosz-vég, Podherin... [TK 479]
Országos Széchenyi Könyvtár • OSZK kéziratos térképek
Cím Situations Plan der Gegend, fon Munkats, Orosz-vég, Podhering, Koltsin, Seleszto, Bazilitten-Kloster.

Tartalmi jellemzők: A Latorca folyó Mukács térségében Talán melléklet [...]

16. Planum geometricum silvae vulgo Nagy Erdő incl[yti] co[mi]t[... [TK 1770]
Országos Széchenyi Könyvtár • OSZK kéziratos térképek
Cím Planum geometricum silvae vulgo Nagy Erdő incl[yti] co[mi]t[a]tui Zemplin ingremiatae, ab oriente limitibus territorii Nagy Abarensis - in reliquo fluviis Labortz et Labortza, infra possessionem Imregh confluentibus limitatae - partem, inter excellentissi[mum] comitem ab Asremont et inclytos compossessoratus Imreghienses Neszpestienses etc. controversam repraesentans

Tartalmi jellemzők: Mészpest határában a Laborc és Latorca folyók közötti vitás Nagy erdő [...]

17. Geometrica Delineatio per passum Veretzkensem ex Hungaria in... [S 12 - Div. XIII. - No. 226:1-5.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Geometrica Delineatio per passum Veretzkensem ex Hungaria in Galliciam deducentis Viae Commercialis, inde a Gremiali Comitatus Bereghiensis Oppido Vasaros-Namén usque Oppidum Munkács confecta
Tárgy Div. XIII. - No. 226:1-5. A Vereckei szoroson át Galíciába vezető kereskedelmi út Vásárosnamény és Munkács /Bereg m./ közötti szakaszának térképe

Tartalmi jellemzők: Éközséghatárok hegyrajz Tisza folyó szakasza Latorca folyó szakasza Tisza legnagyobb áradása [...] Tartalmi jellemzők: Éközséghatárok hegyrajz Tisza folyó szakasza Latorca folyó szakasza Tisza legnagyobb áradása [...]

18. Planum cursum fluvii Bodrogh a confluxu ejusdem cum fluvio L... [S 80 - Bodrog. - No. 16.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Planum cursum fluvii Bodrogh a confluxu ejusdem cum fluvio Latorcza ... usque ad inustationem ad oppidum Tokaj in fluvium Tibiscum una et circumjacentium terrenorum ... et venarum fluvio Bodrogh ... exhibens
Tárgy Bodrog. - No. 16. Bodrog folyó, Latorca

19. Uibersichts Karte zu dem final Berichte von dem Unghvarer Au... [S 80 - Vegyes. - No. 56.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Uibersichts Karte zu dem final Berichte von dem Unghvarer Aufnahms District
Tárgy Vegyes. - No. 56. Ung, Latorca, Laborc

20. Uibersichts Karte darstellend die während der Feldoperations... [S 80 - Vegyes. - No. 57.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Uibersichts Karte darstellend die während der Feldoperationszeit des Jahres 1840. im Munkacser District vollbrachte Aufnahme
Tárgy Vegyes. - No. 57. Latorca Munkácsnál