5. oldal, 3067 találat (0,021 másodperc)

401. Mappa Generalis Topographico-Ecclesiastico-Ethnographico-Sta... [B IX a 506/4]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Generalis Topographico-Ecclesiastico-Ethnographico-Statistica Regni Hungariae partiumque, adnexarum Croatiae Slavoniae et Confinitorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae.
Főcím A Magyar Királyság, Horvát-Szlavónia , a katőnai Határőrvidékek és Erdély általános topográfiai, egyházmegyei, néprajzi, statisztikai térképe 1825-ben.

402. Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien. [B IX a 508]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien.
Főcím Magyarország és környéke és Galícia térképe 1858-ban.

403. Ungarn und seine Nebenländer. [B IX a 509]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Ungarn und seine Nebenländer.
Főcím Mt. Ofen-Pest. (Pest-Buda várostérk.)
Tárgy Magyarország és környékének térképe 1860 körül.

404. A Magyar Korona Országainak Iskolai falitérképe. [B IX a 510/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Korona Országainak Iskolai falitérképe.
Főcím Mt. Budapest és környéke.

405. [Magyarország közigazgatási térképe megyei és kerületi beosz... [B IX a 511]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [Magyarország közigazgatási térképe megyei és kerületi beosztással.]

406. Tabula Hungaria et Regionum quae praeterea ab ea dependent… [B IX a 512]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tabula Hungaria et Regionum quae praeterea ab ea dependent…
Főcím Magyarország és a társországok térképe 1760 körül.

407. Mappa Geographica novissima Regni Hungariae divisi in suos C... [B IX a 513]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Geographica novissima Regni Hungariae divisi in suos Comitatus cum Districtibus Iazygum et Cumanorum Banatus Temesiensis ejusque Districtuum nec non Regnorum Croatiae, Sclavoniae, Dalmatiae, Magni Principatus Transilvaniae partis Bosniae Serviai Bulgariae et Walachiae…
Főcím A Magyar Királyság, Horvát-Szlavónia, Dalmácia, Erdély, valamint Bosznia, Szerbia, Bulgária és Havasalföld egy részének térképe 1769-ben.

408. Magyarországnak Földképe melly az eddig készült Mappákból le... [B IX a 513/c]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarországnak Földképe melly az eddig készült Mappákból lehetően meg jobbítva a ’köz haszonra ki bocsátatott Pesten.

409. Allgemeine Charte vom Königreiche Ungarn mit Einschluss der ... [B IX a 513/d]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Allgemeine Charte vom Königreiche Ungarn mit Einschluss der Königreiche Croatien und Slavonien dann von dem Grossfürstenthum Siebenbürgen…
Főcím A Magyar Királyság, Horvát-Szlavónia és Erdély általános térképe 1836-ban, megyei beosztással.

410. General-Karte von Königreich Hungarn in VIII gezeichneten Bl... [B IX a 514/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím General-Karte von Königreich Hungarn in VIII gezeichneten Blättern aus der Aufnahme reduciert und gezeichnet im Jahre 1784 und 1785.
Főcím Magyarország általános térképe 8 lapon 1784–85-ben az I. katonai felmérés alapján.

411. Vorstellung des Königreichs Ungarn nach den Poststationen fü... [B IX a 515/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Vorstellung des Königreichs Ungarn nach den Poststationen für Reisende.
Főcím A Magyar Királyság térképe 1800 körül, a postai állomások és útvonal jelölésével.

412. A New Map of Hungary, particulary of its Rivers and Natural ... [B IX a 515/3]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A New Map of Hungary, particulary of its Rivers and Natural productions.
Főcím Magyarország etnikai, geológiai és postahálózati térképe 1797-ben.

413. Mappa Generalis Regni Hungariae parti umque adnexarum Croati... [B IX a 518]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Generalis Regni Hungariae parti umque adnexarum Croatiae, Slavoniae et Confiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae.
Főcím Repertorium locorum Objectorumque in XII. tabulis Mappae Regnorum Hungariae Slavoniae, Croatiae, et Confiniorum Militarium Magni item Principatus Transylvaniae…
Tárgy A Magyar Királyság, Horvát–Szlavonia és Erdély általános térképe 1806-ban.

414. Ungarn nebst Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Syrmien und Sie... [B IX a 518/a]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Ungarn nebst Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Syrmien und Siebenbürgen.
Főcím Magyarország, Dalmácia, Horvát-Szlavónia, a Szerémség és Erdély térképe 1809-ben.

415. [A Mappa Generalis kéziratos alapja. [B IX a 518/b]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [A Mappa Generalis kéziratos alapja.
Főcím Magyar Ország, Horvát, Tót, Dalmát, Erdély országok, a’ tenger mellék, katonai Határőrvidék, Földképe… – Karte des Königreichs Ungarn der Königreiche Croatien, Slavonien, Dalmatien, des Grossfürstenth. Siebenbürgen, des Künstenlandes und der Militair Grenze…

416. Magyarország, Horvát, Tót, Dalmát és Erdély Országok, a’ ten... [B IX a 519/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország, Horvát, Tót, Dalmát és Erdély Országok, a’ tenger mellék’ és a’ végőri vidékek’ közönséges posták’ és utak’ földabrosza… – Vollstaendige General Posten- und Strassen-Karte des Königreichs Ungarn…

417. Karte des Königreichs Ungarn, seiner Nebenländer, und Sieben... [B IX a 519/a]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Karte des Königreichs Ungarn, seiner Nebenländer, und Siebenbürgen’s.
Főcím A Magyar Királyság, a szomszédos országok és Erdély térképe 1838-ban.

418. Magyarország, Horvát, Tót Dalmát, Erdély Országok, a’ Tenger... [B IX a 519/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország, Horvát, Tót Dalmát, Erdély Országok, a’ Tenger mellék, katonai határőrvidék, s’ az Austriai Birodalom szomszéd részeinek Földképe… II. egészen megváltoztatott… kiadás. – Karte des Königreichs Ungarn der Königreiche Croatien, Slavonien, Dalmatien, des Grossfürstenth. Siebenbürgen des Küstenlandes… II.-te … Ausgabe.

419. Comitatskarten von Ungarn. [B IX a 520]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Comitatskarten von Ungarn.
Főcím A Magyar Királyság vármegyéinek térképe 1857-1859 között, járási beosztással, posta és úthálózattal. (A II. katonai felmérés alapján). Vármegyék: 1.Abaúj-Torna. 2.Arad. 3.Árva-Thúrócz (Árva-Turóc). 4.Baranya. 5.Bars és Honth (Bars és Hont). 6.Békés-Csanád. 7.Borsod. 8.a Éjszaki-Bihar (Észak-Bihar). 8.b. Süd-Biharer (Dél-Bihar). 9. Vas. 10. Gömör. 11.Esztergom. 12.Heves. 13.Komerner (Komárom). 14.Liptau (Liptó). 15.Marmaros (Máramaros). 16.Nógrád. 17.F.Nyitra (Felső-Nyitra). 18.Alsó-Nyítra. 19. Soprony és Győr (Sopron és Győr). 20.Pest-Pilis. 21.Pest-Solt, Csongrád, Szolnok. 22.Pozsony. 23.Sáros. 24.Sohler (Zólyom). 25.Somogy. 26.Székes-Fejér (Fejér). 27.Szathmár (Szatmár). 28.Szabolcs. 29.Tolna. 30.Trencsény (Trencsén). 31.Beregh-Ugocsa (Bereg-Ugocsa). 32.Ungh (Ung). 33.Veszprém. 34. Wieselburg (Moson). 35.Zala. 36.Zemplén. 37. Zipser (Szepes).

420. Administrativ- und General-Karte des Königreiches Ungarn. [B IX a 521]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Administrativ- und General-Karte des Königreiches Ungarn.
Főcím A Magyar Királyság közigazgatási térképe 1858-ban, a II. katonai felmérés alapján.

421. Administrativ- und General-Karte des Königreiches Ungarn. [B IX a 521/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Administrativ- und General-Karte des Königreiches Ungarn.
Főcím A Magyar Királyság közigazgatási térképe 1861-ben, a II. katonai felmérés alapján.

422. Administrativ- und General-Karte des Königreiches Ungarn. [B IX a 521/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Administrativ- und General-Karte des Königreiches Ungarn.
Főcím A Magyar Királyság közigazgatási térképe 1869-ben, a II. katonai felmérés alapján.

423. Administrativ- und General-Karte des Königreichs Ungarn. [B IX a 521/3]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Administrativ- und General-Karte des Königreichs Ungarn.
Főcím A Magyar Királyság közigazgatási térképe 1870-ben, a II. katonai felmérés alapján.

424. Administrativ- und General-Karte des Königreichs Ungarn. [B IX a 521/4]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Administrativ- und General-Karte des Königreichs Ungarn.
Főcím A Magyar Királyság közigazgatási térképe 1872-ben, a II. katonai felmérés alapján.

425. Administrativ- und General-Karte des Königreichs Ungarn. [B IX a 521/5]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Administrativ- und General-Karte des Königreichs Ungarn.
Főcím A Magyar Királyság közigazgatási térképe 1874-ben, a II. katonai felmérés alapján.

426. A Magyar Korona Országainak Magyarország, Horvát és Szlavono... [B IX a 522]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Korona Országainak Magyarország, Horvát és Szlavonország közigazgatási falitérképe.
Főcím 3 mt. 1. Törvénykezési beosztás.
Tárgy 2. A népesség sűrűsége.

427. A Magyar Korona Országainak az 1876-ik évi XXXIII. törvényci... [B IX a 522/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Korona Országainak az 1876-ik évi XXXIII. törvénycikk szerinti közigazgatási beosztása.

428. A Magyar Korona Országainak az 1876-ik évi XXXIII. törvényci... [B IX a 522/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Korona Országainak az 1876-ik évi XXXIII. törvénycikk szerinti közigazgatási beosztása.

429. Osztrák–Magyar Monarchia térképe. [B IX a 522/3]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Osztrák–Magyar Monarchia térképe.

430. A Magyar Szt[ent] Korona Országainak térképe. [B IX a 522/4]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Szt[ent] Korona Országainak térképe.

431. A Magyar Állam közigazgatási térképe. [B IX a 524/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam közigazgatási térképe.

432. A Magyar Állam Közigazgatási térképe. [B IX a 524/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam Közigazgatási térképe.

433. A Magyar Állam közigazgatási térképe. [B IX a 525]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam közigazgatási térképe.
Főcím Mt. Budapest.

434. Magyarország közigazgatási térképe. [B IX a 525/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország közigazgatási térképe.

435. A Magyar Sz.[ent] Korona országainak térképe. [B IX a 525/3]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Sz.[ent] Korona országainak térképe.

436. Ungarn mit seiner Nebenländern und Galizien. [B IX a 525/4]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Ungarn mit seiner Nebenländern und Galizien.
Főcím Mt. Südliches Dalmatien. (Dalmácia D-i része.)
Tárgy Magyarország, a társországok és Galícia térképe 1855-ben.

437. Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien. [B IX a 525/4]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Ungarn mit seinen Nebenländern und Galizien.
Főcím Mt. Südlichen Dalmatien. (Dalmácia D-i része.)
Tárgy Magyarország, a társországok és Galícia térképe 1862-ben.

438. Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Slavonien und die Militär-Gr... [B IX a 525/5]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Ungarn, Siebenbürgen, Croatien, Slavonien und die Militär-Grenze…
Főcím Magyarország, Erdély , Horvát-Szlavónia és a szomszédos államok térképe 1863-ban.

439. A Magyar Szent Korona országai: Magyarország, Erdély, Horvát... [B IX a 525/6]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Szent Korona országai: Magyarország, Erdély, Horvát-Tótország és a katonai végvidék.

440. Orts und Strassen-Karte der Königreiche Ungarn, Croatien und... [B IX a 525/7]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Orts und Strassen-Karte der Königreiche Ungarn, Croatien und Slavonien, des Grossfürstenthums Siebenbürgen, und der k. k. Militair Graenze.
Főcím A Magyar Királyság, Horvát-Szlavónia, Erdély és a katonai határőrvidék térképe 1865-ben, úthálózattal.

441. Orts und Strassenkarte des Königreiches Ungarn (Mit Inbegrif... [B IX a 525/7]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Orts und Strassenkarte des Königreiches Ungarn (Mit Inbegriff des Ehehmaligen Siebenbürgen) nebst Kroatien und Slavonien.
Főcím A Magyar Királyság, Horvát-Szlavónia, Erdély és a katonai határőrvidék térképe 1882-ben, úthálózattal.

442. General Karte von Königreiche Ungarn und Königreich Kroatien... [B IX a 525/8]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím General Karte von Königreiche Ungarn und Königreich Kroatien Sclavonien samt Grossfürstenthum Sibenbürgen.
Főcím A Magyar Királyság, Horvát-Szlavónia, Erdély térképe 1833-ban.

443. Magyar Állam földképe. [B IX a 525/9]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyar Állam földképe.

444. A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. [B IX a 525]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam Közigazgatási Térképe.
Főcím Mt. Budapest,

445. Magyar Birodalom iskolai faltérképe. Schulwandkarte des Unga... [B IX a 525/10]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyar Birodalom iskolai faltérképe. Schulwandkarte des Ungarischen Reiches.
Főcím Mt. Dalmácia déli része.

446. Magyarország és Horvát-Szlavonország. [B IX a 525/11]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország és Horvát-Szlavonország.

447. Magyarország politikai térképe. [B IX a 525/12]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország politikai térképe.
Főcím Mt. Budapest pályaudvarai.

448. Sorozat: [B IX a 527]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Sorozat:
Főcím Fekete-fehér,eredeti méretű (63x42 cm) fénykép reprodukciók az Osztrák Birodalom I. katonai felméréséből, eredeti változat. 1782-1785.

449. Kleine Charte des Königreiches Hungarn. [B IX a 528/1a]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Kleine Charte des Königreiches Hungarn.
Főcím A Magyar Királyság részletes térképe 1785-ben, az I. katonai felmérés alapján.

450. „Alapvonal mérései.” Carte von der bey Peterwardein zwischen... [B IX a 529]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím „Alapvonal mérései.” Carte von der bey Peterwardein zwischen der Donau, und Theiss befindlichen. Rőmer Schanz, Samt einigen nahe gelegenen Ortschafften, so bey gelegenheit der Anno 1769 in dieser gegend vorgenommen Messung eines Grads der Erde auf der Meridian Linie Trigonometrisch ist aufgenommen worden.
Főcím Magyarország: Pétervárad, Petrovaradin, – Csurog, Čurug, – Szeged–Kistelek környékének geodéziai felmérése 1769-ben. (Ott találhatók a római kori sáncok.)

451. Aufnahmskarte des Königreiches Ungarn. [B IX a 530]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Aufnahmskarte des Königreiches Ungarn.
Főcím A II. katonai felmérés szelvényei egyszínű másolatban.

452. Spezialkarte des Königreiches Ungarn. [B IX a 531]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Spezialkarte des Königreiches Ungarn.
Főcím Magyarország részletes térképe a II. katonai felmérés alapján.

453. Specialkarte des Königreiches Ungarn. [B IX a 531/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Specialkarte des Königreiches Ungarn.
Főcím Magyarország részletes térképe a II. katonai felmérés alapján..

454. Specialkarte des Königreiches Ungarn. [B IX a 531/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Specialkarte des Königreiches Ungarn.
Főcím Magyarország részletes térképe a II. katonai felmérés alapján..

455. Specialkarte des Königreiches Ungarn. 3 album. [B IX a 531/4]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Specialkarte des Königreiches Ungarn. 3 album.
Főcím Magyarország részletes térképe a II. katonai felmérés alapján..

456. [Magyarország megyéinek (20 vármegye) átnézeti (részletes) t... [B IX a 532]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [Magyarország megyéinek (20 vármegye) átnézeti (részletes) térképe: Sopron, Győr, Veszprém, Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Nógrád, Zólyom, Liptó, Gömör és Kishont, Torna, Abauj, Zemplén, Ung, Beregh (Bereg), Máramaros, Ugocsa, Moson.]

457. Comitats-Karte von Ungarn. [Magyarország megyéi.] [B IX a 533]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Comitats-Karte von Ungarn. [Magyarország megyéi.]
Főcím 1. Bars-vm. 2. Borsod-vm. 3. Esztergom-vm. 4. Hont-vm. 5. Turocz-vm. 6. Neograd-vm. 7. Zólyom-vm. 8. Liptó-vm. 9. A. Abaújvár-vm. B. Torna-vm. 10. Árva-vm. 11. Záránd-vm. 12. A. Közép Szolnok-vm. B. Kraszna-vm. C. Kővár vidéke.

458. Das Pacshalik von Ofen im Jahre 1650 nach Hadschi Chalfa. [B IX a 535]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Das Pacshalik von Ofen im Jahre 1650 nach Hadschi Chalfa.
Főcím Magyarország: A budai Ejalet pontos határa, szandzsákok határai és neveik felsorolása 1650-ben.

459. Tabula Geographica Ungariae Veteris ex Historia Anonym Belae... [B IX a 536]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tabula Geographica Ungariae Veteris ex Historia Anonym Belae Regis Notarii, 1772.
Főcím Magyarország térképe a honfoglalás idején Anonymus leírása alapján.

460. Mappa Hungariae Inferioris Districtus Cisdanubiani… [B IX a 537]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Hungariae Inferioris Districtus Cisdanubiani…
Főcím É-Magyarország Ny-i részének térképe 1739-ben (pestisjárvány térkép). (Littau, Litovel – Késmárk, Kežmarok – Kapuvár – Jászberény kivágat.)

461. Mappa Generalis Omnium Inferioris Hungariae Liberarum Regiar... [B IX a 538]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Generalis Omnium Inferioris Hungariae Liberarum Regiarum Montanar civitatum et dominiorum ad Inclytam Cameram Montanisti.
Főcím Felső-Magyarország általános térképe.

462. [Magyarország térképe.] [B IX a 539]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [Magyarország térképe.]

463. Carte Particuliere de la Hongrie de la Transilvanie de la Cr... [B IX a 539/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Carte Particuliere de la Hongrie de la Transilvanie de la Croatie et de la Sclavonie.
Főcím Magyarország, Erdély, Horvát-Szlavónia térképe 1717-ben, tartományi határszínezés.

464. Carte Particuliere de la Hongrie de la Transilvanie de la Cr... [B IX a 539/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Carte Particuliere de la Hongrie de la Transilvanie de la Croatie et de la Sclavonie.
Főcím Magyarország, Erdély, Horvát-Szlavónia térképe Delisle térképe alapján.

465. Nieuwe Kaart van t Koninkryk Hongaryen en Zevčnbergen na de ... [B IX a 539/3]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Nieuwe Kaart van t Koninkryk Hongaryen en Zevčnbergen na de laatske ondekkingen.
Főcím Magyarország és Erdély térképe 1760 körül.

466. Le Royaume de Hongrie et des Pays qui en dependoient autreso... [B IX a 539/4]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Le Royaume de Hongrie et des Pays qui en dependoient autresois…
Főcím Magyarország és a szomszédos területek térképe 1730 körül, tartományi határszínezés.

467. Novissima et Accuratissima Toti Regni Hungariae, Dalmatiae, ... [B IX a 539/5]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Novissima et Accuratissima Toti Regni Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae Bosniae, Serviae, Transilvaniae cum adiacentib. Regnis et Privincis Tabula.
Főcím A Magyar Királyság, Dalmácia, Horvát-Szlavónia, Bosznia, Szerbia, Erdély és a szomszédos tartományok térképe a 17. század végén, határvonal szín.

468. Le Royaume de Hongrie et les Estats qui en ont esté Sujets e... [B IX a 539/6]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Le Royaume de Hongrie et les Estats qui en ont esté Sujets et qui font presentement la Partie Septentrionale de la Turquie en Europa.
Főcím A Magyar Királyság, és a Török Birodalom É-i részének térképe 1717-ben, határvonal színezés.

469. Königreich Hungarn, samt den vereinigten Ländern. [B IX a 539/7]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Königreich Hungarn, samt den vereinigten Ländern.
Főcím A Magyar Királyság és a szomszédos országok térképe a XIX. század elején.

470. Carte Geographique du Theatre de la Guerre en general repres... [B IX a 539/8]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Carte Geographique du Theatre de la Guerre en general representant le Royaume de Hongarie, la Principaute de Transylvanie, et les Royaumes de Croacie, de Dalmacie, de Esclavonie, de Bosnie, de Servie, les Principautés de Moldavie, de Valachie, les Provinces de Bessarabie, de Bulgarie et de Romanie, avec une grande Partie de L’Etat de Polgne.
Főcím A Magyar Királyság, Erdély, Horvát-Szlavónia, Dalmácia, Bosznia, Szerbia, Moldova, Bulgária, Románia és Lengyelország egy részének földrajzi térképe a 18. második felében.

471. Tabula Hungaria et Regionum, quae praterae ab ea dependent, ... [B IX a 539/9]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tabula Hungaria et Regionum, quae praterae ab ea dependent, Delineata juxta magnum numerum annotationum…
Főcím Magyarország, a társországok és a Balkán-félsziget É-i államainak térképe 1720 körül.

472. Totius Regni Hungariae Maxim ae que Partis Danubii Fluminis ... [B IX a 539/10]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Totius Regni Hungariae Maxim ae que Partis Danubii Fluminis una cum adjacentibus et finitimis Regionibus.
Főcím A Magyar Királyság és a Duna országainak általános térképe a 17. században, de Jonghe nyomán.

473. Regni Hungariae, Graeciae et Moreae ac Regionum, quae ei quo... [B IX a 539/11]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Regni Hungariae, Graeciae et Moreae ac Regionum, quae ei quondam fuére Christiani, ut-Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Bessarábiae, Bosniae, Sclavoniae, Serviae, Bulgariae, Croatiae, Romaniae, Dalmatiae, Morlachiae, Ragusanae Republicae.
Főcím A Magyar Királyság és a Balkán-félsziget térképe a 17. század végén, tartományi határszín.

474. Tabula Synoptica Totius Fluminis Danubii a fontibus usque ad... [B IX a 539/12]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tabula Synoptica Totius Fluminis Danubii a fontibus usque ad Ostia in qua omnes regiones, quas perfluit et amnes, quos recipit, Imprimis Integrum Hungariae Regnum, Principat. Transilvaniae…
Főcím A Duna menti országok térképe 1745 körül, a Fekete-erdőtől a Kaukázusig.

475. Tibi Exellentissime Domine Comes sa’ culi nostri artis belli... [B IX a 539/13]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tibi Exellentissime Domine Comes sa’ culi nostri artis bellicae Mari terraque admirando prodigio jure omni neodata ha’c Mappa inscribitur. Exhib et illa pra’cique Regioner, ad quar modo omnium aculi connentuntur, tribus scilicet aximis Europa’ Imperii…
Főcím Az Adriától a Fekete-tengerig terjedő országok: Karintia, Krajna, Horvátország, Bosznia, Magyarország, Erdély, Moldva, Havasalföld, Bulgária térképe 1737-ben.

476. Exactissima Totius Danubii Fluvii Tabula et minores in eum i... [B IX a 539/14]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Exactissima Totius Danubii Fluvii Tabula et minores in eum influentes Fluvii, cum Omnibus adjacentibus Regionibus.
Főcím A Duna menti országok térképe 2 részletben a 17. század végén. (Württembergtől – a Fekete-tengerig.)

477. Maximi Totius Europae Fluminis Danubii cursus per Germaniam ... [B IX a 539/15]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Maximi Totius Europae Fluminis Danubii cursus per Germaniam Hungariamque.
Főcím A Duna menti országok általános térképe 2 részletben (Württembergtől–Belgrádig)

478. Royaume de Hongrie, Principauté de Transilvanie, Sclavonie, ... [B IX a 539/16]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Royaume de Hongrie, Principauté de Transilvanie, Sclavonie, Croatie, et partie de la Principauté de Valaquie, de la Bosnie, de la Servie et de la Bulgarie.
Főcím A Magyar Királyság, Erdély, Horvát-Szlavónia és a Balkán É-i részének térképe 1751-ben.

479. Regni Hungariae, Graeciae et Moreae, Regionumque Finitimarum... [B IX a 539/17]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Regni Hungariae, Graeciae et Moreae, Regionumque Finitimarum.
Főcím A Magyar Királyság és a Balkán-félsziget államainak térképe a 18. sz. elején.

480. Hungaria cum adiacentibus Provinciis nova et accuratiori for... [B IX a 539/18]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Hungaria cum adiacentibus Provinciis nova et accuratiori forma exhibetur…
Főcím Magyarország és a szomszédos államok térképe 1716 körül.

481. Tabula Hungaria et Regionum, quae praeterea ab ea dependent,... [B IX a 539/19]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tabula Hungaria et Regionum, quae praeterea ab ea dependent, Delineata juxta magnum numerum annotationum et mappas manuscriptas vel impressas…
Főcím Magyarország és a környező államok térképe a 18. században.

482. Länder der Ungarischen Krone. [B IX a 543]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Länder der Ungarischen Krone.
Főcím A Magyar Korona országai: Magyarország, Erdély, Horvát-Szlavónia térképe 1860 körül.

483. [A Duna–Tisza köze és Felső-Magyarország térképe 1790-ben.] [B IX a 547]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [A Duna–Tisza köze és Felső-Magyarország térképe 1790-ben.]

484. Tabula Banatus Temesiensis a geometris… [B IX a 567]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tabula Banatus Temesiensis a geometris…
Főcím A Temesi Bánság térképe 1776-ban.

485. Tabula Banatus Temesiensis 1776. [B IX a 567/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Tabula Banatus Temesiensis 1776.
Főcím A Temesi Bánság térképe 1776-ban.

486. Geographische Charte von Temeswarer Banat welche die Flüsse,... [B IX a 572]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Geographische Charte von Temeswarer Banat welche die Flüsse, Ortschaften und Weege nach dem Bestand im Jahre 1805.
Főcím A Temesi Bánság földrajzi térképe 1805-ben, úthálózattal, megyebeosztással.

487. General-Karte de Vojvodschaft Serbien und des Temescher Bana... [B IX a 574]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím General-Karte de Vojvodschaft Serbien und des Temescher Banates dann der vier Gränzregimenter Peterwardeiner, Deutsch-Banater, Illirisch-Banater ind Roman-Banater…
Főcím A Temesi-Bánság, a Szerb Vajdaság és a Katonai Határőrvidék, (Péterváradi, Német-Bánsági, Illir-Bánsági és a Oláh-Bánsági ezred) általános térképe 1853-ban, a II. katonai felmérés alapján.

488. Karte der Wojwodschaft Serbien und des Temescher Banates neb... [B IX a 574/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Karte der Wojwodschaft Serbien und des Temescher Banates nebst dem Serbisch-Banatischen Militärgränzlande.
Főcím A Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság térképe 1850 körül.

489. Nova Mappa Geographica Princip: Transilvaniae, Districtus Te... [B IX a 576]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Nova Mappa Geographica Princip: Transilvaniae, Districtus Temeswariensis, et adjacentium aliarum regionum et locoru…
Főcím Erdély és a Temesi Bánság térképe 1788-ban.

490. [Plan des Temeswarer Bannatths… [B IX a 578]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [Plan des Temeswarer Bannatths…
Főcím A Temesi Bánság részletes térképe 1773 körül, az I. katonai felmérés alapján.

491. Banater und Arad Moden: K. K. Administr. Güter und Praedien ... [B IX a 579]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Banater und Arad Moden: K. K. Administr. Güter und Praedien Übersichts Carte.
Főcím Temesi Bánság valamint Arad és Csanád megye térképe 1841-ben.

492. Karta Bacske, Szrema, i Banata sza predlozsenima ob blagoveš... [B IX a 579/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Karta Bacske, Szrema, i Banata sza predlozsenima ob blagoveštenskoga šabora za Vojvodovinu Szrbszku.
Főcím Bácska, Szerémség, Bánság és a Szerb Vajdaság térképe 1861-ben.

493. Temeschwarer Bannat. Trigonometrisch und astronomisch berich... [B IX a 579/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Temeschwarer Bannat. Trigonometrisch und astronomisch berichtigt.
Főcím Temesi Bánság térképe 1788-ban, kerületi beosztással, trigonometriai és asztronómiai adatokkal.

494. Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des Tem... [B IX a 579/3]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte des Temeswarer Banats… Wien. 1780. Johann Paul Krauss. 26 cm. A temesi Bánság német nyelvű szöv. leírása. 135 p. 1 térk. mell. Tabula Banatus Temesiensis a geometris…
Főcím A Temesi Bánság térképe 1776-ban, + 1 kötet szöveges leírása 1780-ból.

495. Charte von Bannat. [B IX a 581]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Charte von Bannat.
Főcím A Temesi Bánság általános térképe 1786 körül az I. katonai felmérés alapján.

496. Mappa Chorographica novissima et completissima totius Regno ... [B IX a 582]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Mappa Chorographica novissima et completissima totius Regno Hungariae incorporati Bannatus Temesiensis una cum trium Comitatuum Processibus, proutet cum adiunctis Germanico Illiricis, atque Valachio Illiricis Militaribus Distribus.
Főcím Temesi Bánság térképe 1789 körül.

497. Charte des Oguliner Grenz Regiments. [B IX a 588/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Charte des Oguliner Grenz Regiments.
Főcím Az Ogulini Határőrezred területének térképe a 19. század elején.

498. Plan des Sluiner Grenz-Regiments. [B IX a 588/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Plan des Sluiner Grenz-Regiments.
Főcím A Szluini Határőrezred területének térképe a 19. század elején.

499. A két Bánális Regementek. [B IX a 588/3]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A két Bánális Regementek.
Főcím Az I. és II. Báni Határőrezred területének térképe a 19. század elején.

500. Pétervári Regement Mappája (A Péterváradi Határőrezred térké... [B IX a 588/4]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Pétervári Regement Mappája (A Péterváradi Határőrezred térképe).