20 találat

1. Arad-Csanád-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vá... [S 75 - No. 67/1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Arad-Csanád-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék térképe
Tárgy No. 67/1. Arad-Csanád-Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék térképe

Tartalmi jellemzők: [...] K remegyék egyesítve Arad Csanád Torontál vármegye megyehatárok Csongrád Békés Arad Torontál egyéb közigazgatási határ Trianoni határ [...] Tartalmi jellemzők: [...] K remegyék egyesítve Arad Csanád Torontál vármegye megyehatárok Csongrád Békés Arad Torontál egyéb közigazgatási határ Trianoni határ [...]

2. Torontál vármegye térképe. 1896. [B IX a 663]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Torontál vármegye térképe. 1896.
Főcím 3 mt. 1. Magybecskerek (Zrenjanin) r. t. város térképe. 2. Nagykikinda (Kikinda) r. t. város térképe. 3. Pancsova (Pancevo) tvh. j. város térképe. Járási beosztás.

Technikai jellemzők: H n 1896 Torontál vármegye milleniumi bizottságának közlekedési csoportja

3. Tekintetes nemes Torontál vármegyében Újj-Szeged mező városa... [S 11 - No. 689.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 11 Kamarai térképek (1747-1882) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Tekintetes nemes Torontál vármegyében Újj-Szeged mező városa ujonnan kijelelt határának térképe
Tárgy No. 689. Újszeged /Torontál m./ bel- és külterületének térképe

Közreműködő: Massa József Torontál Vármegye t Mérnöke Ivándai Karácson Antal Torontál Vgye Sz Bírája Szinnerszegi Keresztury János Torontál Vgye Esküdtje

4. Torontál vármegye térképe. [B IX a 2230]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Torontál vármegye térképe.

5. Torontál vármegye térképe. [B IX a 2231]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Torontál vármegye térképe.

6. Torontál vármegye térképe. [B IX a 2232]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Torontál vármegye térképe.

7. Torontál vármegye térképe. [B IX a 2227]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Torontál vármegye térképe.
Főcím Kogutowicz: „Megyei térképek” c. mű lapja.

8. Torontál vármegye térképe. [B IX a 2231/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Torontál vármegye térképe.
Főcím Kogutowicz: „Megyei térképek” c. mű lapja.

9. Karte des zu der k. Kaal. Herrschaft Söreg gehörigen Dorfes ... [S 1 - No. 181:2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 1 Térképek (1769-1857) • S Königliche kameralische Mappirungs-Direction (1750-1871) • S – Térképtár
Főcím Karte des zu der k. Kaal. Herrschaft Söreg gehörigen Dorfes Gyála
Tárgy No. 181:2. Gyála (Torontál m., ma Đala, SRB) mezőgazdasági térképe

Közreműködő: Szathmáry Sámuel Torontál vgye insenőrje s tábla birája Ivárdai Karáchony Antal Torontál vgye sz birája Szemerszegi Kerstury János Torontál vármegye esküdtje

10. Torontál vármegye közigazgatási és földmívelési térképe. [B IX a 2223]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Torontál vármegye közigazgatási és földmívelési térképe.
Főcím Mt. Nagybecskerek (Zrenjanin, Jug.) és környéke.

11. Átnézeti helyszínrajz Felső Torontál megye belvíz rendezésér... [S 118 - No. 310.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Átnézeti helyszínrajz Felső Torontál megye belvíz rendezésére tervezett csatorna hálózatról
Tárgy No. 310. Torontál vármegye északi és nyugati részének vízrajzi térképe a tervezett csatornák feltüntetésével

12. Arad – Csanád – Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesítet... [B IX a 1430]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Arad – Csanád – Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék térképe.

13. Arad–Csanád–Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vá... [B IX a 1427]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Arad–Csanád–Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék térképe.

14. Csákovári kerület térképe [S 12 - Div. VII. - No. 14.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Csákovári kerület térképe
Tárgy Div. VII. - No. 14. A Csákovári kerületben lévő Csákovári és Nagyköveresi uradalom (Temes m.) mezőgazdasági térképe

Tartalmi jellemzők: ÉNYmegyehatárok Temes Vármegye határa Torontál és Krassó vármegyével kerülethatár A Csákóvári kerület határa [...] Tartalmi jellemzők: ÉNYmegyehatárok Temes Vármegye határa Torontál és Krassó vármegyével kerülethatár A Csákóvári kerület határa [...]

15. ... Csongrád vármegye föld-képe melly a tekintetes karoknak ... [S 12 - Div. XII. - No. 25.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím ... Csongrád vármegye föld-képe melly a tekintetes karoknak és rendeknek kegyes rendeléséből készült ...
Tárgy Div. XII. - No. 25. Csongrád megye közigazgatási, mezőgazdasági, út- és hajózási térképe

Közreműködő: Schéner György ugyanazon T N Vármegye R Földmérője Tartalmi jellemzők: [...] Kunsággal Békés megyével Csanád megyével Torontál megyével Báts megyével megnevezett dűlők [...]

16. Bács vármegye [S 75 - No. 65/1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Bács vármegye
Tárgy No. 65/1. Bács megye térképe a Görög-Kerekes-féle atlaszból

Tartalmi jellemzők: [...] irányrózsa közepében helyezett megyecímermegye Bács vármegye megyehatárok Tolna Pest Kis Kúnság Csongrád Torontál Szerém Verőcze Baranya vm határőrvidék [...] Tartalmi jellemzők: [...] irányrózsa közepében helyezett megyecímermegye Bács vármegye megyehatárok Tolna Pest Kis Kúnság Csongrád Torontál Szerém Verőcze Baranya vm határőrvidék [...]

17. Torontál és Temes vármegye déli részének topográfiai térképe [TK 1876]
Országos Széchenyi Könyvtár • OSZK kéziratos térképek
Cím Torontál és Temes vármegye déli részének topográfiai térképe

18. No. 63. Tiszahegyes /Torontál m./ majorsági földjeinek térké... [S 70 - No. 63.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 70 Vegyes kéziratos térképek (1669-1942) • S – Térképtár
Tárgy No. 63. Tiszahegyes /Torontál m./ majorsági földjeinek térképe 2 részletrajzban, valamint a majorsági földek területi adatairól készült táblázatos kimutatás

Tartalmi jellemzők: Kmegyehatár Bács vármegye helység Tiszahegyes h határ Botsár [...] Tartalmi jellemzők: Kmegyehatár Bács vármegye helység Tiszahegyes h határ Botsár [...]

19. Bács és Bodrogh törvényesen egyesült vármegyék; Comitatus Ba... [S 12 - Div. XI. - No. 90.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 12 Helytartótanácsi térképek (1738-1875) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Bács és Bodrogh törvényesen egyesült vármegyék; Comitatus Bacsiensis et Bodrogiensis articulariter uniti
Tárgy Div. XI. - No. 90. Bács-Bodrog vármegye domborzati és vízrajzi térképe, Pest és Monostorszeg között tervezett lecsapoló csatorna Baracska - Monostorszeg közötti szakaszának utólagos rajzával

Tartalmi jellemzők: [...] határa Pest megyével Csongrád megye Torontál megyével Szerém megyével Verőcze megyével [...] Tartalmi jellemzők: [...] határa Pest megyével Csongrád megye Torontál megyével Szerém megyével Verőcze megyével [...]

20. Átnézeti térképe a Temes-Bega-Karas és ezek tápvizei fekvésé... [S 116 - No. 848.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 116 Közmunka- és közlekedésügyi minisztériumi térképek (1800-19. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Átnézeti térképe a Temes-Bega-Karas és ezek tápvizei fekvésének
Tárgy No. 848. Szeged-Tótvárad - Újorsova és Nándorfehérvár közötti terület vízrajzi térképe

Tartalmi jellemzők: megyehatár Torontál Temes Krassó vármegyék helységek megnevezett helységek egyéb közigazgatási [...]