22. oldal, 451 találat
421. Részletes helyszínrajz [S 118 - No. 1743/1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Részletes helyszínrajz
Tárgy No. 1743/1. A Ronyva patak sátoraljaújhelyi szakaszának helyszínrajzi térképe (Lásd még: No. 1743/2-4.)

Tartalmi jellemzők: magyar francia Tartalmi jellemzők: [...] kisállomás vízműtelep posta törvényhatósági út állami közút hidak vasút bukógát tervezett [...]

422. Fekvőrajz a Vácz Kassai állam útvonal, Kovár és B. Gyarmat k... [S 116 - No. 59/1-11.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 116 Közmunka- és közlekedésügyi minisztériumi térképek (1800-19. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Fekvőrajz a Vácz Kassai állam útvonal, Kovár és B. Gyarmat közötti szakaszának újbóli építéséről
Tárgy No. 59/1-11. A vác-kassai országút Kovár és Balassagyarmat közötti, újjáépítendő szakaszának térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar

423. K. K. Maros Vásárhely - Thordaer Reichsstrasse [S 105 - No. 368/10.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 105 Erdélyi kormányhatósági levéltárból kiemelt térképek (1798-1868) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím K. K. Maros Vásárhely - Thordaer Reichsstrasse
Tárgy No. 368/10. A marosvásárhely - tordai állami út Marosvásárhely - Hadrév közötti szakaszának úttérképe

Tartalmi jellemzők: német magyar

424. Helyszínrajz Pozsony-fiók állomásról a pozsonyi dunaparti ki... [S 118 - No. 883/1-2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Helyszínrajz Pozsony-fiók állomásról a pozsonyi dunaparti kikötőbe vezetendő vágányról
Tárgy No. 883/1-2. Pozsony /Pozsony m./ várostérképe a kikötőhöz menő vágány rajzával

Közreműködő: Herr Rezső m kir állami nyomdai főtiszt Tartalmi jellemzők: magyar német Tartalmi jellemzők: a város címerePozsony Pozsony m Récse [...] Tartalmi jellemzők: a város címerePozsony Pozsony m Récse [...]

425. K. K. Bucovinaer Reichsstrasse [S 105 - No. 368/9.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 105 Erdélyi kormányhatósági levéltárból kiemelt térképek (1798-1868) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím K. K. Bucovinaer Reichsstrasse
Tárgy No. 368/9. A bukovinai állami út Körtvélyfája és Nagykend (Kis-Küküllő m.) közötti szakaszának úttérképe

Tartalmi jellemzők: német magyar

426. Átnézeti térkép [S 118 - No. 3528.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Átnézeti térkép
Tárgy No. 3528. A pestszentlőrinci Sósmocsárágon végzendő mederrendezési munkák helyszínrajzi vázlata

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] kerületének részletei alaprajzban Kipták telep Állami lakótelep Miklós telep Rendessy telep [...]

427. Tervrajz a Sopron megyei pozsony-varasdi államút fehéregyház... [S 116 - No. 60.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 116 Közmunka- és közlekedésügyi minisztériumi térképek (1800-19. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Tervrajz a Sopron megyei pozsony-varasdi államút fehéregyházi útmesteri szakaszán vulka malomvizén lévő 47-ik számú megkárosult híd szükséges kijavításáról
Tárgy No. 60. Vulka nevű malompatakon lévő híd javítása kapcsán készült helyszínrajzi térkép

Tartalmi jellemzők: Magyar

428. Österreich–Ungarn in 4 Blättern. [B IX a 25]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Österreich–Ungarn in 4 Blättern.
Főcím 5 mt. 1. Prag und Umgebung. (Prága és körny.) 2. [Vorarlberg – Boden-tó körny.] 3. Wien und weitere Umgebung. (Bécs és körny.) 4. Südspitze von Dalmatien. (Dalmácia D-i része.) 5. Budapest und weitere Umgebung. (Budapest és körny.)
Tárgy Osztrák–Magyar Monarchia és a környező államok egy részének térképe 1885-ben.

Jelzet: B IX a 25

429. Császár községben fekvő Gróf Esterházy Miklós Móricz tulajdo... [S 98 - No. 48/14.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 98 Eszterházy család csákvári ága (18. sz.-19. sz.) • S Családi fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Császár községben fekvő Gróf Esterházy Miklós Móricz tulajdonát képező u.n. Karpatus birtokából a pusztavámi igényjogosultaknak kiosztott bérföldek vázrajza
Tárgy No. 48/14. Császár (Komárom m.) határának részlete

Közreműködő: [...] főmérnök Klekner Károly müszaki tanácsos Állami fölmérési felügyelőség Tartalmi jellemzők: Magyar

430. Helyzetrajz a Préport szigetnél tervezett zárgátnál [S 116 - No. 512/1-2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 116 Közmunka- és közlekedésügyi minisztériumi térképek (1800-19. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Helyzetrajz a Préport szigetnél tervezett zárgátnál
Tárgy No. 512/1-2. A Duna Puszta Path és Puszta Fűzítő közötti szakaszának vízrajzi és szabályozási térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] felírattal jelölve utak Bécs Budapesti Államút zárógát partvédőmű

431. Bihar megye térképe [BéML XV 1 a 10]
Békés Megyei Levéltár • Békés megye kéziratos térképei
Főcím Bihar megye térképe
Tárgy Bihar megye közigazgatási térképe

Jelzet: BéML XV 1 a 10 Tartalmi jellemzők: [...] tervezett vasútvonal keskenyvágányú vasútvonal út állami megyei útvonalak alagutak Tartalmi jellemzők: magyar

432. Rassó - Predmir vágbalparti kőpartok terve [S 80 - Vág. - No. 45/1-3.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 80 Térképek (18. sz.-20. sz.) • S Vízrajzi Intézet (18. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Rassó - Predmir vágbalparti kőpartok terve
Tárgy Vág. - No. 45/1-3. A Vág folyó bal partján, a Rassó-Predmir melletti partszakasz parterősítési munkálatai

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] csárda templom út Trencsén Zsolnai államút egyéb utak híd rév Vág [...]

433. Budapest főváros budai része egész területének térképe [Budapest térképeinek katalógusa 2338]
Budapest Főváros Levéltára • Az egyesítés utáni évtized • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím Budapest főváros budai része egész területének térképe
Tárgy Buda kataszteri jellegű térképe

Kiemelés helye: BFL XV 16 a 201 18 1 4 [...] Tartalmi jellemzők: [...] ville capitale de Budapest OSZK Állami Kataszteri Hivatal Magyar Királyi Államnyomda

434. Hőlak község patakrendezési tervének (hatósági példány) [S 118 - No. 1289-1291.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Hőlak község patakrendezési tervének (hatósági példány)
Tárgy No. 1289-1291. Hőlak patakrendezési tervének helyszínrajza, hossz- és keresztszelvényei

Technikai jellemzők: [...] Psenák Márton öntözése hőlaki temető a szelvényrajzokon méretadatok Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] kölaki templom szeszgyár Pozsony jablunkai állami út Hőlak hornyáni toh út [...]

435. Die Forste der in Verwaltung des k. k. Ackerbau-Ministeriums... [B IX c 132]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Die Forste der in Verwaltung des k. k. Ackerbau-Ministeriums Stehenden Staats- und Fondsgüter.
Főcím Az Osztrák–Magyar Monarchia egyes részeinek Földművelésügyi Minisztériuma állami és alapítványi erdőinek térképe 1885-ben.

Technikai jellemzők: [...] Galícia Bukovina részeiről 1 áttekintőtérk a 40 tl hoz

436. Hőlak község patakrendezési terv (engedélyes példány) [S 118 - No. 1292/1-3.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Hőlak község patakrendezési terv (engedélyes példány)
Tárgy No. 1292/1-3. Hőlak patakrendezési tervének helyszínrajza, hossz- és keresztszelvényei

Technikai jellemzők: [...] Psenák Márton öntözése hőlaki temető a szelvényrajzokon méretadatok Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] hőlaki templom szeszgyár Pozsony jablunkai állami út Hőlak konyáni toh út [...]

437. Topographisch dargestellte Strassen-Strecke der k. k. Wegmei... [S 105 - No. 319.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 105 Erdélyi kormányhatósági levéltárból kiemelt térképek (1798-1868) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Topographisch dargestellte Strassen-Strecke der k. k. Wegmeisterschaffen Nr. 19 und 20. auf der k. k. Bukovina-Reichs-Strasse
Tárgy No. 319. A besztercei építészeti körzet területén átmenő bukovinai állami út Petele (Maros-Torda m., ma Petelea, RO) és Galac közötti szakasz útmesteri körzetbeosztása

Tartalmi jellemzők: német magyar

438. Helyzetrajz Pancsova t. h. j. város Temes partmű tervezetéhe... [S 118 - No. 2159/1-4.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Helyzetrajz Pancsova t. h. j. város Temes partmű tervezetéhez
Tárgy No. 2159/1-4. A Pancsovánál tervezett partvédmű helyszínrajza, hossz- és keresztszelvényei, valamint különböző részletrajzai

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] partmű tervezetéhez 2159 3 Keresztszelvények a Temes folyó alsó szakaszáról Pancsova [...] Tartalmi jellemzők: [...] sörgyára Folyammérnöki hivatal Pénzügy hivatal Állami magtár Dunagőzhajózási társaság telepe fakereskedők [...] épület utak komp kikövezett rakpart a partvédmű helyszínrajza hossz és keresztszelvényei A komp lejáró lépcső lejáró kikötői [...]

439. Mezőberény nagyközség átnézeti térképe [BéML XV 1 a 168]
Békés Megyei Levéltár • Békés megye kéziratos térképei
Főcím Mezőberény nagyközség átnézeti térképe
Tárgy Mezőberény (Békés megye) belterületi térképe

Jelzet: BéML XV 1 a 168 Tartalmi jellemzők: magyar Tartalmi jellemzők: [...] gazdasági iskola és annak gyakorlóhelye állami iskola major Blanka major

440. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége [S 75 - No. 162.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
Tárgy No. 162. Szovjetunió

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] országcímer az egyes köztársaságok címerei a szovjet légierő lobogója Vörös Hajóhad [...] köztársaságai számos helység vízhálózat helységek a jelmagyarázat jelei szerint ipari ásványi [...] Tartalmi jellemzők: [...] népi demokráciák Kelet Ázsiai Népi Államok és a SZU között Tartalmi jellemzők: [...] országcímer az egyes köztársaságok címerei a szovjet légierő lobogója Vörös Hajóhad [...] köztársaságai számos helység vízhálózat helységek a jelmagyarázat jelei szerint ipari ásványi [...]