451 találat
1. A Magyar Állam közigazgatási térképe [S 75 - No. 91.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy No. 91. A Magyar Állam közigazgatási térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] fokbeosztás Ferró kezdő D kör a cím felett barnás címer és a fedőlap előlapján barnás címerMagyarország országhatárok [...] patakok csatornák szántó erdő helységek a jelmagyarázatban feltüntetett jelekkel utak vasutak [...] Tartalmi jellemzők: [...] fokbeosztás Ferró kezdő D kör a cím felett barnás címer és a fedőlap előlapján barnás címerMagyarország országhatárok [...] patakok csatornák szántó erdő helységek a jelmagyarázatban feltüntetett jelekkel utak vasutak [...]

2. A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe. Mellékl... [Heves T 1]
Heves Megyei Levéltár • Törzsanyag térképei • Heves megye kéziratos térképei
Főcím A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe. Melléklet: A magyar állam erdőségeinek gazdasági leírása czímű munkához
Tárgy Magyarország erdőtérképe

Technikai jellemzők: [...] x 73 É i irány a térkép széle M 1 360000 [...]

3. A Magyar Állam közigazgatási térképe [S 67 - No. 39.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 67 Falitérképek (1782-1940) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy No. 39. Magyarország

Közreműködő: Magyar kir Államnyomda Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: közigazgatási és területi kimutatás táblázat a pénzügyi és törvénykezési felosztásról jelmagyarázat [...]

4. A Magyar Állam közigazgatási térképe [TK 1906]
Országos Széchenyi Könyvtár • OSZK kéziratos térképek
Cím A Magyar Állam közigazgatási térképe

Közreműködő: készítette és szerk M kir Állami nyomda rajz Wiettinghoff Ewald et [...]

5. A Magyar Állam közigazgatási térképe [S 75 - No. 159.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy No. 159. Magyarország

Technikai jellemzők: szélén kasírozás a hajtás mentén leválik Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] fokbeosztás van Ferrótól K re a cím felett Koronás magyar összetett címer rajzaországhatár ország Magyarország [...] árnyékolással folyóhálózat tavak mocsarak helységek a jelmagyarázatban feltüntetett jelekkel vasútállomás hajóállomás [...] Tartalmi jellemzők: [...] fokbeosztás van Ferrótól K re a cím felett Koronás magyar összetett címer rajzaországhatár ország Magyarország [...] árnyékolással folyóhálózat tavak mocsarak helységek a jelmagyarázatban feltüntetett jelekkel vasútállomás hajóállomás [...]

6. A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe II. kiad... [S 75 - No. 45/1-12.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe II. kiadás Melléklet: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása czimű munkához /12 lap + címlap
Tárgy No. 45/1-12. Magyarország erdőtérképe az egyes községek határában uralkodó főfanemek kitüntetésével

Technikai jellemzők: szakadozottak folytonossági hiányosak töredezettek a szelvények Tartalmi jellemzők: magyar német francia Tartalmi jellemzők: politikai felosztás a IV szelvényen jelmagyarázat az V sz szelvényen 3 nyelven a királyi erdőfelügyelőségi kerületek erdőterülete

7. A Magyar Állam közigazgatási térképe. [B IX a 524/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam közigazgatási térképe.

Jelzet: B IX a 524 1 Technikai jellemzők: [...] Bp 1884 Szerkesztetett és sokszorosítatott a M Kir Áll ny Technikai jellemzők: 12 csatl tl á 1 egyenként 67 56 cm [...]

8. A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti hatá... [S 15 - Lad. VV 4. - No. 7/29.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 15 Regnicolaris levéltár térképei (1754-1925) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti határvonal átnézeti vázlata
Tárgy Lad. VV 4. - No. 7/29. Magyarország és Csehszlovákia határa

Közreműködő: Magyar Királyi Állami Noymda Közreműködő: Magyar Csehszlovák Határmegállapító Bizottság Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: A magyar csehszlovák állami határvonal szakaszbeosztása 350 x 40 [...]

9. A Magyar Állam Közigazgatási térképe. [B IX a 524/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam Közigazgatási térképe.

Jelzet: B IX a 524 2 Technikai jellemzők: Bp 1900 Szerkesztetett és nyomatott a M Kir Áll ny

10. A Magyar Állam áttekintési földképe. [B IX a 1017]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam áttekintési földképe.

Jelzet: B IX a 1017

11. A Magyar Állam közigazgatási térképe [Heves T 6]
Heves Megyei Levéltár • Törzsanyag térképei • Heves megye kéziratos térképei
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy Magyarország közigazgatási térképe

Közreműködő: Fleischer S rajzoló és metsző Magyar Királyi Államnyomda Technikai jellemzők: [...] x 68 É i irány a térkép széle M 1 360000 [...]

12. A Magyar Állam közigazgatási térképe. [B IX a 525]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam közigazgatási térképe.
Főcím Mt. Budapest.

Jelzet: B IX a 525 Technikai jellemzők: [...] tl egyenként 59 79 cm á 1 47 5 32 cm [...]

13. A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. [B IX a 525]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam Közigazgatási Térképe.
Főcím Mt. Budapest,

Jelzet: B IX a 525

14. A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és... [S 73 - No. 16/2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása az 1913. év végén
Tárgy No. 16/2. Magyarország

Közreműködő: M kir állami nyomda Tartalmi jellemzők: Magyar

15. A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és... [S 73 - No. 16/1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása az 1915. év végén
Tárgy No. 16/1. Magyarország

Közreműködő: M kir állami nyomda Tartalmi jellemzők: Magyar

16. A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és... [B IX c 43]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása az 1915. év végén.

Technikai jellemzők: Budapest 1914 M kir Állami Nyomda

17. A Magyar-Állam közúti, vasúti, és vízi térképe. [B IX c 614]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar-Állam közúti, vasúti, és vízi térképe.

18. A Magyar Állam közúti, vasúti és vízi térképe. [B IX c 727]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam közúti, vasúti és vízi térképe.

19. [Magyarország]: A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. A magy... [B IX c 1226]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [Magyarország]: A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. A magyarul beszélni tudók 1900. évi adataival kiegészítette a m. Kir. központi Statisztikai hivatal.

20. A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. [B IX a 1003]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam Közigazgatási Térképe.
Főcím Mt. Budapest.
Tárgy Pol. pénzügyi, törvénykezési, megyei beosztás.

Jelzet: B IX a 1003

21. Budapest és Újpest. 4962/4. I. kiadás [Budapest térképeinek katalógusa 3014]
Budapest Főváros Levéltára • Budapest • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím Budapest és Újpest. 4962/4. I. kiadás
Tárgy Észak-Pest és környékének (Mogyoród) topográfiai térképe

Kiemelés helye: [...] XV 16 h 295 5 a d [...] Közreműködő: Magyar Királyi Állami Térképészet Tartalmi jellemzők: Magyar Állami Földmérés alapján

22. A Magyar Állam közigazgatási térképe [S 73 - No. 4.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy No. 4. Magyarország

23. A magyar állam közúti, vasúti és vízi térképe [Heves Fktp mlt 153]
Heves Megyei Levéltár • Egri Főkáptalan Magánlevéltárának térképei • Heves megye kéziratos térképei
Főcím A magyar állam közúti, vasúti és vízi térképe
Tárgy Magyarország közlekedési térképe

24. A magyar állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes... [BéML XV 1 a 306]
Békés Megyei Levéltár • Békés megye kéziratos térképei
Főcím A magyar állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes községek határában uralkodó főfanemek (2. kiadás)
Tárgy Magyarország erdőtérképe (egy áttekintő térkép, 12 szelvény)

Jelzet: BéML XV 1 a 306 Tartalmi jellemzők: magyar német francia

25. A Magyar Állam területén folyamatban lévő kataszteri felméré... [S 116 - No. 425.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 116 Közmunka- és közlekedésügyi minisztériumi térképek (1800-19. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam területén folyamatban lévő kataszteri felmérések alapbeosztása és időnkénti állama; Magassági mérések 1878-ik év végével
Tárgy No. 425. Magyarország a magassági főhálózat feltüntetésével, illetve lejtmérési vonalhálózattal

Tartalmi jellemzők: Magyar

26. A Magyar Állam közigazgatási térképe, az 1900. évi anyanyelv... [S 75 - No. 130/2-8.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe, az 1900. évi anyanyelvi adatokkal kiegészítette a M. Kir. Köziponti Statisztikai Hivatal
Tárgy No. 130/2-8. Magyarország 1900. évi anyanyelvi térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] vanMagyarország országhatár számos megnevezett helység a terület vízhálózata helységek kör jellel [...] Tartalmi jellemzők: Áttekintő lap a szelvényekhez Tartalmi jellemzők: [...] vanMagyarország országhatár számos megnevezett helység a terület vízhálózata helységek kör jellel [...]

27. A Magyar Állam közigazgatási térképe Az 1900. évi anyanyelvi... [S 75 - No. 41.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe Az 1900. évi anyanyelvi adatokkal kiegészítette a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal
Tárgy No. 41. Magyarország közigazgatási térképe 1900-as anyanyelvi adatokkal kiegészítve

Technikai jellemzők: a 12 sz szelvény igen szakadt [...] Tartalmi jellemzők: Magyar

28. Budapest belterületének várostérképe [Budapest térképeinek katalógusa 3277]
Budapest Főváros Levéltára • Budapest • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Tárgy Budapest belterületének várostérképe

Közreműködő: Magyar Királyi Állami Térképészet Tartalmi jellemzők: [...] utcanevek hajójárat hegynevek erdő Ismertető a Magyar Királyi Állami Térképészet kiadványairól

29. Térképelárusitó helyek [Budapest térképeinek katalógusa 3282]
Budapest Főváros Levéltára • Budapest • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím Térképelárusitó helyek
Tárgy Budapest belterületének térképe a térképelárusító helyek jelzésével

Közreműködő: Magyar Királyi Állami Térképészet Tartalmi jellemzők: [...] tervezett is hegynevek Felsorolás városonként a vidéki bizományosokról Ismertető a Magyar Királyi Állami Térképészet kiadványairól

30. Magyarország hasznosítható ásványos anyagai. I. Az energiaho... [B XV b 183]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV b • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím Magyarország hasznosítható ásványos anyagai. I. Az energiahordozók lelőhelyei és prognózisa.
Főcím Az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt, a Szénbányászati Trösztök és a Magyar Állami Földtani Intézet adatai alapján.

31. Magyar Állam földképe. [B IX a 525/9]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyar Állam földképe.

Jelzet: B IX a 525 9

32. A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes... [S 67 - No. 36.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 67 Falitérképek (1782-1940) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes községek határában uralkodó főfanem kitüntetésével, Übersichts-Karte sämmlicher Wälder des ungarischen Staates mit Ersichtlichung der in den einzelnen Gemeinden vorherrschenden Hauptholzarten; Carte synoptique toutes les forets de l'Etat hongrois avec l'indication d'essence prédominante
Tárgy No. 36. Magyarország

Közreműködő: Bedő Albert a magy kir földmívelési ministerium erdőrendezőségi [...] Tartalmi jellemzők: Magyar

33. Soroksár Péteri puszta [Budapest térképeinek katalógusa 4166a]
Budapest Főváros Levéltára • Peremtelepülések • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím Soroksár Péteri puszta
Tárgy Péteri puszta dűlőinek kataszteri sorozata

Jelzet: Budapest térképeinek katalógusa 4166 a Közreműködő: Magyar Királyi Állami Földmérés Technikai jellemzők: [...] nélkül fénymásolat Az eredeti térképeket a Magyar Királyi Állami Földmérési Térképtár adta át az Országos Széchenyi Könyvtár részére A szelvényekről A 3 részletekben készült fénymásolat a Pestszentimre Gyűjteményben

34. Magyarország. [B XV a 80]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV a • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím Magyarország.

Jelzet: B XV a 80 Technikai jellemzők: Budapest 1920 Magyar Állami Nyomda

35. A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti állami ... [S 15 - Lad. VV. 3. - Fasc. 1. - No. 11A.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 15 Regnicolaris levéltár térképei (1754-1925) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti állami határvonal térképe, A szakasz [borítócím]
Tárgy Lad. VV. 3. - Fasc. 1. - No. 11A. Magyarország és Ausztria határa

Jelzet: [...] 3 Fasc 1 No 11 A Közreműködő: Magyar Osztrák Határmegállapító Bizottság Technikai jellemzők: másolat a szelvényszám a jelmagyarázattal és borítóval együtt értendő [...] Technikai jellemzők: a borító szakadt Tartalmi jellemzők: Magyar

36. Tiszafarkasfalva ugocsavármegyei kisközség kataszteri térkép... [S 76 - No. 1258/a/1-6.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 76 Kataszteri oleáták (1856-1943) • S – Térképtár
Főcím Tiszafarkasfalva ugocsavármegyei kisközség kataszteri térképének másolata az 1917. évi mérnöki helyszinelés szerint
Tárgy No. 1258/a/1-6. Tiszafarkasfalva (Ugocsa m., ma Petrove, UA)

Jelzet: S 76 No 1258 a 1 6 Technikai jellemzők: másolat Magyar állami nyomda Budapest 1918 57 téka [...] Tartalmi jellemzők: Magyar

37. A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes... [B IX c 726]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes községek határában uralkodó főfanem kitüntetésével. – Übersichtskarte sämmtlicher Wälder des ungarischen Staates mit Ersichtlichung der, in den einzelnen Gemeinden vorherrschenden Hauptholzarten. – Varte Synoptique de toutes les foréts de l’Etat hongrois avec l’indication d’essence prédominante dens les communes d’aprés les instructions.

Technikai jellemzők: Metsz Fleischer S Pest 1885 Magyar Kir földmívelési ministerium

38. 1949. évi XXVI. törvény alapján Budapest azelőtt (Nagytétény... [Budapest térképeinek katalógusa 5205]
Budapest Főváros Levéltára • Kerületek • Az 1950–2000 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím 1949. évi XXVI. törvény alapján Budapest azelőtt (Nagytétény) Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei nagyközség térképének másolata
Tárgy Nagytétény kataszteri térképsorozata

Kiemelés helye: [...] XV 16 f 277 3 a 1 16 Közreműködő: Magyar Állami Földmérés

39. Berzseny nyitravármegyei kisközség kataszteri térképének más... [S 76 - No. 203/1-14.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 76 Kataszteri oleáták (1856-1943) • S – Térképtár
Főcím Berzseny nyitravármegyei kisközség kataszteri térképének másolata az 1914. évi részletes felmérés szerint
Tárgy No. 203/1-14. Berzseny (Nyitra m., ma Nedožery-Brezany része, SK)

Technikai jellemzők: másolat Magyar állami nyomda Budapest 1918 10 téka [...] Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: áttekintő térkép kimutatás a dűlőkről

40. Tiszabökény ugocsavármegyei kisközség kataszteri térképének ... [S 76 - No. 1257/1-13.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 76 Kataszteri oleáták (1856-1943) • S – Térképtár
Főcím Tiszabökény ugocsavármegyei kisközség kataszteri térképének másolata az 1917. évi mérnöki helyszinelés szerint
Tárgy No. 1257/1-13. Tiszabökény (Ugocsa m., ma Bobove, UA)

Technikai jellemzők: másolat Magyar állami nyomda Budapest 1918 57 téka [...] Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: áttekintő térkép kimutatás a dűlőkről

41. A Balaton-felvidék földtani térképe. [B XV b 371]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV b • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím A Balaton-felvidék földtani térképe.

Technikai jellemzők: Budapest 1999 Magyar Állami Földtani Intézet

42. Magyar Állam közigazgatási térképe [Heves T 241]
Heves Megyei Levéltár • Törzsanyag térképei • Heves megye kéziratos térképei
Főcím Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy Nagy-Magyarország közigazgatási térképe

Technikai jellemzők: [...] x 170 É i irány a térkép széle M 1 400000 [...]

43. Fejér vármegye a nagy- és kisbirtok elosztása előtt. [B IX a 2415]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Fejér vármegye a nagy- és kisbirtok elosztása előtt.

Jelzet: B IX a 2415 Technikai jellemzők: Bp 1919 Magyar Állami nyomda

44. A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti állami ... [S 15 - Lad. VV. 3. - Fasc. 1. - No. 11C.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 15 Regnicolaris levéltár térképei (1754-1925) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti állami határvonal térképe, C szakasz [borítócím]
Tárgy Lad. VV. 3. - Fasc. 1. - No. 11C. Magyarország és Ausztria határa

Közreműködő: Magyar Osztrák Határmegállapító Bizottság Technikai jellemzők: másolat a szelvényszám a jelmagyarázattal és borítóval együtt értendő [...] Technikai jellemzők: a borító szakadt Tartalmi jellemzők: Magyar

45. A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti állami ... [S 15 - Lad. VV. 3. - Fasc. 1. - No. 11B.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 15 Regnicolaris levéltár térképei (1754-1925) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Királyság és az Osztrák Köztársaság közötti állami határvonal térképe, B szakasz [borítócím]
Tárgy Lad. VV. 3. - Fasc. 1. - No. 11B. Magyarország és Ausztria határa

Közreműködő: Magyar Osztrák Határmegállapító Bizottság Technikai jellemzők: másolat a szelvényszám a jelmagyarázattal és borítóval együtt értendő [...] Technikai jellemzők: a borító szakadt Tartalmi jellemzők: Magyar

46. Szolnok megye pannóniai rétegösszletének fekütérképe. 7. [B IX a 2147]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a 1401–2599 Magyarország megyetérképek • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Szolnok megye pannóniai rétegösszletének fekütérképe. 7.

Jelzet: B IX a 2147 Technikai jellemzők: Budapest 19 Magyar Állami Földtani Intézet

47. A Balatonfő–Velencei-hg. mélyföldtani térképe (Preszarmata f... [B XV c 1143]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV c • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím A Balatonfő–Velencei-hg. mélyföldtani térképe (Preszarmata felszín).
Főcím melléktérkép: A balatonfői rögök földtani térképei
Tárgy 1. Balatonfőkajár–Somló-hegy. 2. A Szabadbattyáni Szár-hegy és a polgárdi Somlyó-hegy. 3. A fülei Kő-hegy. 4. Úrhida és közvetlen környéke + kieg. jelmagy.

Technikai jellemzők: Budapest 2000 Magyar Állami Földtani Intézet

48. A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti hatá... [S 15 - Lad. VV 4. - No. 7/1-28.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 15 Regnicolaris levéltár térképei (1754-1925) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti határvonal részletes leirása, I-XVIII. szakasz; A Túr patak középvonalának vázlata, melléklet a XVIII. szakasz részletes leírásához
Tárgy Lad. VV 4. - No. 7/1-28. Magyarország és Csehszlovákia határa

Közreműködő: Magyar Királyi Állami Noymda Közreműködő: Magyar Csehszlovák Határmegállapító Bizottság Tartalmi jellemzők: Magyar

49. A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes... [B IX c 726/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes községek határában uralkodó főfanem kitüntetésével. – Übersichtskarte sämmtlicher Wälder des Ungarischen Staates mit Ersichtligung der, in den einzelnen Gemeinden vorherrschenden Hauptholzarten. – Carte Synoptique de toutes les foréts de l’Etat hongrois avec l’indication d’essence prédominante dans les communes d’aprés les instructions.

50. A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes... [B IX c 726/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe az egyes községek határában uralkodó főfanem kitüntetésével. – Übersichtskarte sämmtlicher Wälder des Ungarischen Staates mit Ersichtlichung der, in den einzelnen Gemeinden vorherrschenden Hauptholzarten. – Carte Synoptique de toutes les foréts de l’Etat hongrois avec l’indication d’essence prédominahte dans les communes d’aprés les instructions.

51. Budapest területének földtani, vízföldtani, építésalkalmassá... [Budapest térképeinek katalógusa 4536]
Budapest Főváros Levéltára • Budapest • Az 1950–2000 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím Budapest területének földtani, vízföldtani, építésalkalmassági térképei: Budapest területének fedetlen földtani térképe. Budapest területének földtani térképe. Budapest építésalkalmassági térképe. Budapest felszín alatti első vízadó képződményeinek térképe
Tárgy Budapest földtani térképe

Kiemelés helye: Vízügyi kvt A 332 1 4 Közreműködő: Magyar Állami Földtani Intézet

52. A magyar kath. tanulmányi alap balatonkenesei birtokából kih... [S 13 - No. 420:2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 13 Vallásalapi térképek (1785-1914) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A magyar kath. tanulmányi alap balatonkenesei birtokából kihasított Balatonakarattya fürdőtelep térképe
Tárgy No. 420:2. Balatonakarattya fürdőtelep térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] tér utak vasút Budapest Veszprémi állami út

53. Györ vármegye A nagy- és kisbirtok elosztása alőtt [VAML T 376]
Vas Megyei Levéltár • Törzsanyag • Vas megye kéziratos térképei
Főcím Györ vármegye A nagy- és kisbirtok elosztása alőtt

Közreműködő: [...] n Központi Ellenőrző Hivatal kiadványa Magyar Állami Nyomda 792 1919

54. A magyar anyanyelvűek Horvát-Szlavonországokban [VAML T 200 NSZ]
Vas Megyei Levéltár • Törzsanyag • Vas megye kéziratos térképei
Főcím A magyar anyanyelvűek Horvát-Szlavonországokban

Közreműködő: M kir állami nyomda kiadja Gróf Széchenyi Béla a Juliaán egyesület elnöke

55. No. 271/4. A Magyar Királyi 3. sz. Földmérési Felügyelőség á... [S 79 - No. 271/4.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 79 Iratok (19. sz.) • S Kataszteri-gyűjtemény (1786-1948) • S – Térképtár
Tárgy No. 271/4. A Magyar Királyi 3. sz. Földmérési Felügyelőség által a Magyar Királyi Állami 18. sz. Földmérési Felügyelőség számára történő kölcsönzés, mely hejőcsabai térképeket és iratokat érintett

56. A Velencei-hegység földtani térképe. [B XV c 1142]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV c • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím A Velencei-hegység földtani térképe.

Technikai jellemzők: Budapest 2000 Magyar Állami Földtani Intézet Technikai jellemzők: [...] mélységszelvény Szín Jelm 2 nyelvű magyar angol Földtani és geomorfológiai értékek [...]

57. A magyar szent korona állam-területének honvédségi tekintetb... [B IX c 1440]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A magyar szent korona állam-területének honvédségi tekintetből való felosztása

58. A Magyar Föld Népe. [B XV c 745]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV c • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Föld Népe.

Technikai jellemzők: [...] Kókai Lajos Ny M Kir Állami Térképészet

59. Regni Hungariae, Graeciae et Moreae, Regionumque Finitimarum... [B IX a 539/17]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Regni Hungariae, Graeciae et Moreae, Regionumque Finitimarum.
Főcím A Magyar Királyság és a Balkán-félsziget államainak térképe a 18. sz. elején.

Jelzet: B IX a 539 17

60. A Magyar Föld Nagyjai. [B XV c 746]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV c • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Föld Nagyjai.

Technikai jellemzők: [...] Kókai Lajos Ny M Kir Állami Térképészet

61. Tableau d'assemblage de la ligne-frontiére entre le Royaume ... [S 15 - Lad. VV 4. - No. 6/29.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 15 Regnicolaris levéltár térképei (1754-1925) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Tableau d'assemblage de la ligne-frontiére entre le Royaume de Hongrie et la République Tchécoslovaque
Tárgy Lad. VV 4. - No. 6/29. Magyarország és Csehszlovákia határa

Tartalmi jellemzők: A magyar csehszlovák állami határvonal szakaszbeosztása 350 x 40 [...]

62. Helyszínrajz a csálai állami szőllőtelep védtöltésének emelé... [S 118 - No. 1329/1-2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Helyszínrajz a csálai állami szőllőtelep védtöltésének emelésére készített tervhez
Tárgy No. 1329/1-2. A csálai állami szőlőtelep védtöltésének tervéhez készült helyszínrajz, hossz- és keresztszelvények

Közreműködő: Finta Lajos kir főmérnök a hiv főnöke Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: hossz és keresztszelvények a csálai állami szőllőtelep védtöltésének emelésére készített tervhez [...] Tartalmi jellemzők: [...] Holt Maros Csálai erdő Csálai állami szőlőtelep Arad Újarad utcahálózatos településrajza [...] országút Arad város védtöltése Csálai állami szőlőtelep védtöltése

63. Új magyar autótérkép egy lapon. [Magyarország]. A Magyar Tou... [B XV c 117]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV c • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím Új magyar autótérkép egy lapon. [Magyarország]. A Magyar Touring Club hivatalos térképe. – Offizielle Karte der Magyar Touring Club. – Carte Officielle du Magyar Touring Club.

Technikai jellemzők: [...] Kókai Lajos Ny M Kir Állami Térképészet

64. Budapest és közvetlen környékének várostérképe [Budapest térképeinek katalógusa 2527]
Budapest Főváros Levéltára • Budapest • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Tárgy Budapest és közvetlen környékének várostérképe

Tartalmi jellemzők: [...] pontok közlekedési hálózat Az alaptérkép a Magyar Királyi Állami Térképészeti Intézet 1936 évi térképe [...]

65. Gemeinde Soroksár in Ungarn Ofen Pesther-District [Budapest térképeinek katalógusa 2316]
Budapest Főváros Levéltára • Peremtelepülések • Az 1873 előtti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím Gemeinde Soroksár in Ungarn Ofen Pesther-District
Tárgy Soroksár kataszteri térképe utólagos bejegyzésekkel

Tartalmi jellemzők: Félkész állapotban Az eredeti térképeket a Magyar Királyi Állami Földmérési Térképtár adta át az Országos Széchenyi Könyvtár részére A szelvényekről A 3 részletekben készült fénymásolat a Pestszentimre Gyűjteményben felvételeink erről készültek [...]

66. A Magyar Kath. Vallásalap tulajdonát képező és Cegléd város ... [S 13 - No. 436.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 13 Vallásalapi térképek (1785-1914) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Kath. Vallásalap tulajdonát képező és Cegléd város határában fekvő Felsőmajor gazdasági térképe
Tárgy No. 436. Cegléd határában fekvő Felsőmajor gazdasági térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] őrház útkaparó ház Budapest Ceglédi állami út vasúti őrház útkaparó ház [...]

67. Kiskunfélegyháza és Szegvár [S 118 - No. 1655.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Kiskunfélegyháza és Szegvár
Tárgy No. 1655. Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun m.) és Szentes (Csondrád m.) közötti terület térképe

Közreműködő: Rényi Károly a Magyar kir Állami Térképező Intézet főbizományosa Tartalmi jellemzők: Magyar

68. A Magyar Kath. Vallásalap tulajdonát képező és Ceglédbercel ... [S 13 - No. 439/1-7.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 13 Vallásalapi térképek (1785-1914) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Kath. Vallásalap tulajdonát képező és Ceglédbercel község határában fekvő Cserőpuszta gazdasági térképe
Tárgy No. 439/1-7. Ceglédbercel határában fekvő Cserőpuszta gazdasági térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] Nagyszállás Budai út Budapest Ceglédi állami út vasútvonal Budapest ill Cegléd [...]

69. A Magyar Föld Nagyjai és történelmi emlékei. [B XV c 746/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV c • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Föld Nagyjai és történelmi emlékei.

Technikai jellemzők: [...] Kókai Lajos Ny M Kir Állami Térképészet

70. A Magyar Kath. Vallásalap tulajdonát képező és Püspökladány ... [S 13 - No. 540.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 13 Vallásalapi térképek (1785-1914) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Kath. Vallásalap tulajdonát képező és Püspökladány község határában fekvő Kiskunlapos gazdasági térképe
Tárgy No. 540. Püspökladány határában fekvő Kiskunlapos gazdasági térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] major épületekkel Kiskunlapos Budapest Debreceni Állami út utak név nélkül útkaparóház [...]

71. Budapest belterületének várostérképe a térképelárusító helye... [Budapest térképeinek katalógusa 3271]
Budapest Főváros Levéltára • Budapest • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Tárgy Budapest belterületének várostérképe a térképelárusító helyek feltüntetésével

Közreműködő: Magyar Királyi Állami Térképészet Tartalmi jellemzők: Könyvkereskedők címjegyzéke vidéki könyvkereskedők ismertetése Magyar Királyi Állami Térképészet kiadványainak bemutatása

72. A Magyar Medencék talajvize, az országos talajvíztérképező m... [B XV b 129]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B XV b • B XV Magyarország (1920 után) • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Medencék talajvize, az országos talajvíztérképező munka eredményei 1950–1955. – Däs Grundwasser der Ungarischen Becken, …
Főcím I. Talajvízkutak sűrűsége az Alföldön.
Tárgy II. A talajvíztükör terep alatti mélysége az Alföldön.

Technikai jellemzők: Ny Állami nyomda Tartalmi jellemzők: III A talajvíztükör tengerszint feletti helyzete az [...] Tartalmi jellemzők: [...] I 1950 ben létesített nagyszelvényei a Duna Tisza közén V Sümeghy [...] 1953 VI Az Alföld domborzata a felszínt borító képződményekkel Tartalmi jellemzők: VII A magyarországi talajvizek vegyi jellege

73. Magyarország néprajzi térképe [S 75 - No. 102.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Magyarország néprajzi térképe
Tárgy No. 102. Magyarország néprajzi térképe

Közreműködő: Dr Kogutowicz Károly M Kir Állami Térképészet Technikai jellemzők: másolat számos adat a diagramokhoz III kiadás Tartalmi jellemzők: magyar angol Tartalmi jellemzők: É díszítések Koronás magyar címer ill nemzetiségi címerekMagyarország országhatár [...] Tartalmi jellemzők: [...] körvonalai ezen belül Magyarország elhelyezkedése A Magyar Szent Korona országai Kelet Poroszország Erdély és ezen belül a Székelyföldb kördiagramok Az anyaország nemzetiségeinek számaránya 1910 ben A Tartalmi jellemzők: É díszítések Koronás magyar címer ill nemzetiségi címerekMagyarország országhatár [...]

74. A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium palotája; Palais des kö... [T 87 - No. 8.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • T 87 Újszerzeményű tervek (19. sz.-20. sz.) • T – Tervtár
Főcím A Magyar Királyi Pénzügyminisztérium palotája; Palais des kön. und Finanzministeriums; Palais du ministére royale hongrois des finances
Tárgy No. 8. Budapest. Pénzügyminisztérium

Közreműködő: Állami Ny Technikai jellemzők: átvétel a MOL Központi Könyvtárától 15068 2009 [...]

75. A Pilis- és Börzsöny hegység turista térképe [S 167 - No. 20.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 167 Vegyes térképanyag (18. sz.-19. sz.) • S Családi fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Pilis- és Börzsöny hegység turista térképe
Tárgy No. 20. Pilis, Börzsöny

Közreműködő: Magy Kir Állami Térképészet Közreműködő: a Magyar Turista Egyesület közreműködésével turistaadatokkal ellátta [...] Tartalmi jellemzők: Magyar

76. [Magyarország]: A Magyar Szent Korona Országainak területén ... [B IX c 1088]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [Magyarország]: A Magyar Szent Korona Országainak területén levő vasutak rakhelyfekvésének átnézeti ábrája.
Főcím 2 mt. 1. Budapest és környékének helyszínrajza. 2. Pozsony és környékének helyszínrajza.

Technikai jellemzők: Bp 191 M Kir Állam vasutak Ny Klösz György és [...]

77. Regni Hungariae et Regionum, quae ei quondam fuere unitae, u... [B IX a 490]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Regni Hungariae et Regionum, quae ei quondam fuere unitae, ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Serviae, Romaniae, Bulgariae, Bessarábiae, Croatiae, Bosniae, Dalmatiae, Sclavoniae, Morlachiae, Ragusanae Republicae Maximaequ Partis Danubii Fluminis.
Főcím A Magyar Királyság és a környező államok (Duna menti országok) térképe 1688-ban.

Jelzet: B IX a 490 Technikai jellemzők: [...] szimb Faximile kiadás B IX a 1194

78. „Az Újság”átnézeti térképe az orosz–japán harcztérről. [H IV c 360/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • H IV c (1841–1913) • H IV Újabbkori háborúk • H Háborúk
Cím „Az Újság”átnézeti térképe az orosz–japán harcztérről.
Főcím A Sárga és a Japáni tenger melletti államok. (Orosz–japán háború 1904.) Útvonalak, hajózási vonalak.

Technikai jellemzők: Bp 1904 Az Újság Ny A Magyar Földrajzi Intézet

79. Regni Hungariae et Regionum, quae ei quondam fuere unitae, u... [B IX a 1194]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Regni Hungariae et Regionum, quae ei quondam fuere unitae, ut Transilvaniae, Valachiae, Moldaviae, Serviae, Romaniae, Bulgariae, Bessarábiae, Croatiae, Bosniae, Dalmatiae, Sclavoniae, Morlachiae, Ragusanae Republicae Maximaequ Partis Danubii Fluminis.
Főcím A Magyar Királyság és a környező államok (Duna menti országok) térképe 1688-ban.

Jelzet: B IX a 1194 Technikai jellemzők: [...] 2002 ld még B IX a 490 szkennelve ott

80. Magyarország néprajzi térképe. – Carte Ethnographique de la ... [B IX c 1074/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország néprajzi térképe. – Carte Ethnographique de la Hongrie.
Főcím 4 mt.: 1. A magyar szent korona országai. 2. [Magyarország elhelyezkedése Európában.] 3. K-Poroszország. 4. Erdély.

Technikai jellemzők: [...] L Kókai Ny M Kir állami térképészet

81. Magyarország néprajzi térképe. – Carte Ethnographique de la ... [B IX c 1074/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím Magyarország néprajzi térképe. – Carte Ethnographique de la Hongrie.
Főcím 4 mt.: 1. A magyar szent korona országai. 2. [Magyarország elhelyezkedése Európába.] 3. K-Poroszország. 4. Erdély.

Technikai jellemzők: [...] L Kókai Ny M Kir Állami Térképészet

82. Belházy Imre a Budapesti Állami Ipariskola gépészeti szakán ... [HU BFL XV.17.i.1 - PM192]
Budapest Főváros Levéltára • HU BFL XV.17.i.1 - A Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású tervek másolatainak gyűjteménye • HU BFL XV.17 - Tervtár
Tárgy Belházy Imre a Budapesti Állami Ipariskola gépészeti szakán szerzett bizonyítványa

Tartalmi jellemzők: M Kir Állami Ipariskola pecsét

83. No. 756. A Visó folyó /Máramaros m./ egy szakasza mellett hú... [S 118 - No. 756.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Tárgy No. 756. A Visó folyó /Máramaros m./ egy szakasza mellett húzódó terület helyszínrajza

Közreműködő: [...] kir mérnök Vámos kir főmérnök a hivatal főnöke Technikai jellemzők: eredeti a folyó és az állami út közötti terület tulajdonosai feltüntetve [...] Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: A Visó folyó egy pontján felvett A B keresztszelvény 1 100 Tartalmi jellemzők: [...] folyásirány jelölve Máramaros m épület állami út Borsa és az országhatár [...]

84. Varga Kálmán bizonyítványa, Budapesti Állami Közép-ipartanod... [HU BFL XV.17.i.1 - PM196]
Budapest Főváros Levéltára • HU BFL XV.17.i.1 - A Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású tervek másolatainak gyűjteménye • HU BFL XV.17 - Tervtár
Tárgy Varga Kálmán bizonyítványa, Budapesti Állami Közép-ipartanoda gépészeti szaka

Tartalmi jellemzők: M Kir Állami Ipariskola pecsét

85. Schmidlin Ágoston bizonyítványa, Budapesti Állami Közép-ipar... [HU BFL XV.17.i.1 - PM199]
Budapest Főváros Levéltára • HU BFL XV.17.i.1 - A Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású tervek másolatainak gyűjteménye • HU BFL XV.17 - Tervtár
Tárgy Schmidlin Ágoston bizonyítványa, Budapesti Állami Közép-ipartanoda faipari szaka

Tartalmi jellemzők: M Kir Állami Ipariskola pecsét

86. Rick Károly bizonyítványa, Budapesti Állami Közép-ipartanoda... [HU BFL XV.17.i.1 - PM191]
Budapest Főváros Levéltára • HU BFL XV.17.i.1 - A Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású tervek másolatainak gyűjteménye • HU BFL XV.17 - Tervtár
Tárgy Rick Károly bizonyítványa, Budapesti Állami Közép-ipartanoda vegyészeti szaka

Tartalmi jellemzők: M Kir Állami Ipariskola pecsét

87. Losonc nógrádvármegyei rendezett tanácsú város térképének má... [S 76 - No. 701/a/1-86.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 76 Kataszteri oleáták (1856-1943) • S – Térképtár
Főcím Losonc nógrádvármegyei rendezett tanácsú város térképének másolata az 1925. évi mérnöki nyilvántartás szerint; Kúp vetület
Tárgy No. 701/a/1-86. Losonc (Nógrád m., ma Lučenec, SK)

Jelzet: S 76 No 701 a 1 86 Közreműködő: M kir Állami Földmérés Technikai jellemzők: másolat 32 téka M kir állami nyomda Budapest 1942 Tartalmi jellemzők: Magyar

88. Tózman Jenő bizonyítványa, Budapesti Állami Közép-ipartanoda... [HU BFL XV.17.i.1 - PM206]
Budapest Főváros Levéltára • HU BFL XV.17.i.1 - A Szlovák Műszaki Múzeumban őrzött magyar vonatkozású tervek másolatainak gyűjteménye • HU BFL XV.17 - Tervtár
Tárgy Tózman Jenő bizonyítványa, Budapesti Állami Közép-ipartanoda fém- és vasipari szak

Tartalmi jellemzők: M Kir Állami Ipariskola pecsét

89. A 156.126 - 160.200 km szakasz hossz-szelvénye [S 118 - No. 1884/1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A 156.126 - 160.200 km szakasz hossz-szelvénye
Tárgy No. 1884/1. Székesfehérvár /Fejér m./ - Graz /A/ közötti állami közút hossz-szelvénye

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] Székesfehérvár Fejér m Graz Ausztria állami út hidak

90. Magyarország és Csehszlovákia közötti állami határvonal rész... [S 166 - A I No. 24-49.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 166 Gyűjteményi vegyes térképanyag (1920-1925) • S – Térképtár
Főcím Magyarország és Csehszlovákia közötti állami határvonal részletes térképe Szakasz: I-XVIII
Tárgy A I No. 24-49. Magyarország és Csehszlovákia közötti határ

Jelzet: S 166 A I No 24 49 Közreműködő: M kir állami nyomda L Institut de reproduction [...] Technikai jellemzők: hiányos a XXII szakasz nincs a XIII szakaszból egy szelv van [...] Tartalmi jellemzők: Magyar

91. A gombosi elsőrendű állami vízmérce [S 118 - No. 2132.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A gombosi elsőrendű állami vízmérce
Tárgy No. 2132. A gombosi állami vízmérce helyszínrajza, felül- és oldalnézete, metszete

Közreműködő: Medveczky a hivatal főnöke Technikai jellemzők: a hajtásnál szakadt Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: a vízmérce oldalnézete és felülnézete 2 [...]

92. Helyszíni rajz a székesfehérvár-grázi állami közút 160+110 -... [S 118 - No. 1837.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Helyszíni rajz a székesfehérvár-grázi állami közút 160+110 - 200+707 km. szakaszának átépítésére vonatkozó műveletekhez
Tárgy No. 1837. Vas és Zala megye térképe a székesfehérvári - grazi állami közút egy szakaszának rajzával

Tartalmi jellemzők: magyar német Tartalmi jellemzők: [...] templomok épületek posta székesfehérvári grazi állami közút hidak csatornák védőtöltés

93. Petroseny, Petrilla és Livazsény községek területei egy rész... [S 78 - 344-345. téka - Petrozsény 3 - 001-108 .]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 78 Térképek (1786-1948) • S Kataszteri-gyűjtemény (1786-1948) • S – Térképtár
Főcím Petroseny, Petrilla és Livazsény községek területei egy részének kataszteri térképmásolata tekintettel a kir. állami szénbányászatra a 1908 és 1909. évi részletes felmérés szerint
Tárgy 344-345. téka - Petrozsény 3 - 001-108 . Petrozsény (Hunyad m., ma Petroşani, RO), Petrilla (ma Petrila, RO) és Livazsény (ma Petroşani része, RO)

Közreműködő: M kir állami nyomdában Technikai jellemzők: másolat a 344 és 345 tékában található [...] Tartalmi jellemzők: Magyar

94. A kotori Mura-szakasz árvízlefolyási viszonyainak tanulmánya... [S 118 - No. 2122/3-4.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A kotori Mura-szakasz árvízlefolyási viszonyainak tanulmánya. A kotori vasúti Mura-híd szelvénye. Hullámtéri hossz-szelvények. Völgyszelvény
Tárgy No. 2122/3-4. A kotori Mura-szakasz, a kotori vasúti Mura-híd

Közreműködő: [...] Sándor királyi és műszaki tanácsos a hivatal főnöke Technikai jellemzők: a hajtásoknál szakadt Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] 4 Hullámtéri hossz szelvények az A osztósaroktól a délivasút 932 20 szelvényéig a Tokorica holtágnál Az osztósaroktól a Nemeskagat patak mentén A Nemeskagát patak völgyszelvénye B nél Az állami út hossz szelvénye Kotor községtől a murai r Tartalmi jellemzők: a kotori vasúti Mura híd szelvénye az állami út és a vasúti töltés hossz szelvénye

95. Törzskönyv a megvizsgált fö[ldmérői szerző]dések, állami ho... [S 92 - No. 21.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 92 Az Országos Földméréstani Intézet vegyes iratai (1855-1944) • S – Térképtár
Főcím Törzskönyv a megvizsgált fö[ldmérői szerző]dések, állami hozzájárulások és kiegészit[ési földmérő munka]díjak [nyilvántartásá]ról
Tárgy No. 21. Országos kataszteri felmérés - munkadíjak

Technikai jellemzők: [...] szám 1691 1909 M kir állami nyomda Tartalmi jellemzők: Magyar

96. A dályai elsőrendű állami vízmérce [S 118 - No. 2133.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A dályai elsőrendű állami vízmérce
Tárgy No. 2133. A dályai elsőrendű állami vízmérce helyszínrajza, oldalnézete és keresztmetszete és alaprajza

Közreműködő: Medveczky a hivatal főnöke Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: a dályai kikötőhely alaprajza oldalnézete és [...] Tartalmi jellemzők: [...] község sematikus településrajzának egy része a Dunagőzhajózási Társaság kikötője az új [...]

97. Magyar Lőszergyár r.t gyártelepe. Keskenyvágányu vasút hálóz... [Budapest térképeinek katalógusa 4181a]
Budapest Főváros Levéltára • Peremtelepülések • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím Magyar Lőszergyár r.t gyártelepe. Keskenyvágányu vasút hálózati terve (hátoldalon utólagos kézírással)
Tárgy Magyar Lőszergyár R.T gyártelepének (későbbi Pestlőrinci Állami Lakótelep, majd a helyén Havanna lakótelep) helyszínrajza a vasúti vágányok, víz, csatorna és elektromos hálózat feltüntetésével

Jelzet: Budapest térképeinek katalógusa 4181 a Közreműködő: Magyar Lőszergyár R T Tartalmi jellemzők: [...] csatorna elektromos hálózat Az eredeti a BFL V 473 d 566 [...]

98. A tisza-ujlaki kincstári Tisza-híd helyzetrajza; A M. Váriná... [S 118 - No. 126.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A tisza-ujlaki kincstári Tisza-híd helyzetrajza; A M. Várinál elhelyezendő állami vízmércze tervezete; A Tivadarnál elhelyezendő állami vízmércze tervezete; A N. lónyai f. évi szeptember hóban áthelyezett állami vízmérczének helyzet-rajza; A V- Naményi Tisza-híd alá helyezendő állami fekvő vízmérce tervezete
Tárgy No. 126. A Tisza folyó Tiszaújlak (Ugocsa m., ma Vilok, UA), Mezővári (Bereg m., ma Vari/Vary, UA), Tivadar (Bereg m., ma Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), Nagy Lónya (Bereg m., ma Lónya része, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) melletti szakaszának vízrajzi térképe és a vásárosnaményi Tisza-híd alá helyezendő állami fekv

Technikai jellemzők: a hat dokumentum leporellószerűen összeragasztva Tartalmi jellemzők: Magyar

99. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye [Budapest térképeinek katalógusa 2499a]
Budapest Főváros Levéltára • Budapest • Az 1873–1949 közötti időszakra vonatkozó térképek leírása • Budapest térképeinek katalógusa
Főcím Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
Tárgy Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közigazgatási térképének Budapest és környékére vonatkozó részlete

Kiemelés helye: [...] XV 16 h 297 57 a b részletek Pszti Gy Jelzet: Budapest térképeinek katalógusa 2499 a Méretarány: a 1 180 000 b 1 [...] Közreműködő: Magyar Királyi Állami Térképészet Tartalmi jellemzők: Az a jelzet alatt található a vármegye mai Budapest területére vonatkozó [...] városok községek megyehatárok járási határok A b alatt a melléktérképe található Budapest áttekintő térképe [...]

100. Előlnézet, alap és helyszínrajz a bezdáni elsőrendű állami v... [S 118 - No. 2130.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 118 Földművelésügyi minisztériumi térképek (19. sz.-20. sz.) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Előlnézet, alap és helyszínrajz a bezdáni elsőrendű állami vízmércéről
Tárgy No. 2130. A bezdáni elsőrendű állami vízmércéről készült helyszínrajz, alaprajz és előlnézet, valamint a felszereléshez rajzok

Közreműködő: Medveczky a hivatal főnöke Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: A Ferencz József zsilip alaprajza előnézete az új vízmércével és fixponttal a mérce szerelési rajza