451 találat

1. A Magyar Állam közigazgatási térképe [S 75 - No. 91.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy No. 91. A Magyar Állam közigazgatási térképe

Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] fokbeosztás Ferró kezdő D kör a cím felett barnás címer és a fedőlap előlapján barnás címerMagyarország országhatárok [...] patakok csatornák szántó erdő helységek a jelmagyarázatban feltüntetett jelekkel utak vasutak [...] Tartalmi jellemzők: [...] fokbeosztás Ferró kezdő D kör a cím felett barnás címer és a fedőlap előlapján barnás címerMagyarország országhatárok [...] patakok csatornák szántó erdő helységek a jelmagyarázatban feltüntetett jelekkel utak vasutak [...]

2. A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe. Mellékl... [Heves T 1]
Heves Megyei Levéltár • Törzsanyag térképei • Heves megye kéziratos térképei
Főcím A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe. Melléklet: A magyar állam erdőségeinek gazdasági leírása czímű munkához
Tárgy Magyarország erdőtérképe

Technikai jellemzők: [...] x 73 É i irány a térkép széle M 1 360000 [...]

3. A Magyar Állam közigazgatási térképe [S 67 - No. 39.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 67 Falitérképek (1782-1940) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy No. 39. Magyarország

Közreműködő: Magyar kir Államnyomda Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: közigazgatási és területi kimutatás táblázat a pénzügyi és törvénykezési felosztásról jelmagyarázat [...]

4. A Magyar Állam közigazgatási térképe [TK 1906]
Országos Széchenyi Könyvtár • OSZK kéziratos térképek
Cím A Magyar Állam közigazgatási térképe

Közreműködő: készítette és szerk M kir Állami nyomda rajz Wiettinghoff Ewald et [...]

5. A Magyar Állam közigazgatási térképe [S 75 - No. 159.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy No. 159. Magyarország

Technikai jellemzők: szélén kasírozás a hajtás mentén leválik Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: [...] fokbeosztás van Ferrótól K re a cím felett Koronás magyar összetett címer rajzaországhatár ország Magyarország [...] árnyékolással folyóhálózat tavak mocsarak helységek a jelmagyarázatban feltüntetett jelekkel vasútállomás hajóállomás [...] Tartalmi jellemzők: [...] fokbeosztás van Ferrótól K re a cím felett Koronás magyar összetett címer rajzaországhatár ország Magyarország [...] árnyékolással folyóhálózat tavak mocsarak helységek a jelmagyarázatban feltüntetett jelekkel vasútállomás hajóállomás [...]

6. A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe II. kiad... [S 75 - No. 45/1-12.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam összes erdőségeinek átnézeti térképe II. kiadás Melléklet: A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leírása czimű munkához /12 lap + címlap
Tárgy No. 45/1-12. Magyarország erdőtérképe az egyes községek határában uralkodó főfanemek kitüntetésével

Technikai jellemzők: szakadozottak folytonossági hiányosak töredezettek a szelvények Tartalmi jellemzők: magyar német francia Tartalmi jellemzők: politikai felosztás a IV szelvényen jelmagyarázat az V sz szelvényen 3 nyelven a királyi erdőfelügyelőségi kerületek erdőterülete

7. A Magyar Állam közigazgatási térképe. [B IX a 524/1]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam közigazgatási térképe.

Jelzet: B IX a 524 1 Technikai jellemzők: [...] Bp 1884 Szerkesztetett és sokszorosítatott a M Kir Áll ny Technikai jellemzők: 12 csatl tl á 1 egyenként 67 56 cm [...]

8. A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti hatá... [S 15 - Lad. VV 4. - No. 7/29.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 15 Regnicolaris levéltár térképei (1754-1925) • S Kormányhatósági fondokból kiemelt térképek (17. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Királyság és a Csehszlovák Köztársaság közötti határvonal átnézeti vázlata
Tárgy Lad. VV 4. - No. 7/29. Magyarország és Csehszlovákia határa

Közreműködő: Magyar Királyi Állami Noymda Közreműködő: Magyar Csehszlovák Határmegállapító Bizottság Tartalmi jellemzők: Magyar Tartalmi jellemzők: A magyar csehszlovák állami határvonal szakaszbeosztása 350 x 40 [...]

9. A Magyar Állam Közigazgatási térképe. [B IX a 524/2]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam Közigazgatási térképe.

Jelzet: B IX a 524 2 Technikai jellemzők: Bp 1900 Szerkesztetett és nyomatott a M Kir Áll ny

10. A Magyar Állam áttekintési földképe. [B IX a 1017]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam áttekintési földképe.

Jelzet: B IX a 1017

11. A Magyar Állam közigazgatási térképe [Heves T 6]
Heves Megyei Levéltár • Törzsanyag térképei • Heves megye kéziratos térképei
Főcím A Magyar Állam közigazgatási térképe
Tárgy Magyarország közigazgatási térképe

Közreműködő: Fleischer S rajzoló és metsző Magyar Királyi Államnyomda Technikai jellemzők: [...] x 68 É i irány a térkép széle M 1 360000 [...]

12. A Magyar Állam közigazgatási térképe. [B IX a 525]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam közigazgatási térképe.
Főcím Mt. Budapest.

Jelzet: B IX a 525 Technikai jellemzők: [...] tl egyenként 59 79 cm á 1 47 5 32 cm [...]

13. A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. [B IX a 525]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam Közigazgatási Térképe.
Főcím Mt. Budapest,

Jelzet: B IX a 525

14. A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és... [S 73 - No. 16/2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása az 1913. év végén
Tárgy No. 16/2. Magyarország

Közreműködő: M kir állami nyomda Tartalmi jellemzők: Magyar

15. A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és... [S 73 - No. 16/1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 73 Új szerzeményű térképek (1701-1940) • S – Térképtár
Főcím A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása az 1915. év végén
Tárgy No. 16/1. Magyarország

Közreműködő: M kir állami nyomda Tartalmi jellemzők: Magyar

16. A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és... [B IX c 43]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam területén az országos kataszteri felmérési és telekkönyvi betétszerkesztési munkálatok állása az 1915. év végén.

Technikai jellemzők: Budapest 1914 M kir Állami Nyomda

17. A Magyar-Állam közúti, vasúti, és vízi térképe. [B IX c 614]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar-Állam közúti, vasúti, és vízi térképe.

18. A Magyar Állam közúti, vasúti és vízi térképe. [B IX c 727]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam közúti, vasúti és vízi térképe.

19. [Magyarország]: A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. A magy... [B IX c 1226]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX c • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím [Magyarország]: A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. A magyarul beszélni tudók 1900. évi adataival kiegészítette a m. Kir. központi Statisztikai hivatal.

20. A Magyar Állam Közigazgatási Térképe. [B IX a 1003]
Hadtörténeti Intézet és Múzeum • B IX a • B IX Ausztria–Magyarország • B I–XV. Európa
Cím A Magyar Állam Közigazgatási Térképe.
Főcím Mt. Budapest.
Tárgy Pol. pénzügyi, törvénykezési, megyei beosztás.

Jelzet: B IX a 1003