4. oldal, 253 találat

61. X. ker. kerepesi úti köztemető térrajza új beosztási terv [S 75 - No. 59.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím X. ker. kerepesi úti köztemető térrajza új beosztási terv
Tárgy No. 59. A X. kerületi Kerepesi úti köztemető új beosztási tervrajza 1 részletrajzzal

62. Szeged szab. kir. város térképe [S 75 - No. 60.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Szeged szab. kir. város térképe
Tárgy No. 60. Szeged helyszínrajzi térképe

63. Igló szepesvármegyei rendezett tanácsi királyi korona és bán... [S 75 - No. 61.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Igló szepesvármegyei rendezett tanácsi királyi korona és bányaváros belsősége és környékének átnézeti térképe
Tárgy No. 61. Igló /Szepes vm./ bel- és külterületének részletes helyszínrajzi térképe

64. Nemes Kraszna megye földabrosza [S 75 - No. 62.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Nemes Kraszna megye földabrosza
Tárgy No. 62. Kraszna megye térképe

65. Tabula Geographica comitatus Zempliniensis [S 75 - No. 63.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Tabula Geographica comitatus Zempliniensis
Tárgy No. 63. Zemplén megye térképe

66. Sáros megye közigazgatási térképe [S 75 - No. 64.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Sáros megye közigazgatási térképe
Tárgy No. 64. Sáros megye közigazgatási térképe

67. Bács vármegye [S 75 - No. 65/1.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Bács vármegye
Tárgy No. 65/1. Bács megye térképe a Görög-Kerekes-féle atlaszból

68. Baranya vármegye [S 75 - No. 65/2.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Baranya vármegye
Tárgy No. 65/2. Baranya vármegye térképe a Görög-Kerekes-féle atlaszból

69. Bars vármegye [S 75 - No. 65/3.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Bars vármegye
Tárgy No. 65/3. Bars megye térképe

70. Beregh vármegye [S 75 - No. 65/4.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Beregh vármegye
Tárgy No. 65/4. Bereg megye térképe

71. Gömör vármegye és A Kis-Honti kerület [S 75 - No. 65/5.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Gömör vármegye és A Kis-Honti kerület
Tárgy No. 65/5. Gömör megye térképe a Kis-Hont kerülettel

72. Liptó vármegye [S 75 - No. 65/6.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Liptó vármegye
Tárgy No. 65/6. Liptó vármegye térképe

73. Máramaros vármegye [S 75 - No. 65/7.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Máramaros vármegye
Tárgy No. 65/7. Máramaros megye térképe

74. Moson vármegye [S 75 - No. 65/8.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Moson vármegye
Tárgy No. 65/8. Moson vármegye térképe

75. Nógrád megye [S 75 - No. 65/9.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Nógrád megye
Tárgy No. 65/9. Nógrád vármegye térkép

76. Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült Vármegyék. A Jászsá... [S 75 - No. 65/10.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült Vármegyék. A Jászság, a Nagy- és a Kis-Kunság
Tárgy No. 65/10. Pest-Pilis-Solt megye a Jászság és a Nagy- és Kiskunság térképe

77. Sopron vármegye [S 75 - No. 65/11.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Sopron vármegye
Tárgy No. 65/11. Sopron vármegye térképe

78. Szathmár vármegye [S 75 - No. 65/12.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Szathmár vármegye
Tárgy No. 65/12. Szatmár megye térképe

79. Tolna vármegye [S 75 - No. 65/13.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Tolna vármegye
Tárgy No. 65/13. Tolna vármegye

80. Túrótz vármegye [S 75 - No. 65/14.]
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára • S 75 Nyomtatott térképek (19. sz.-20. sz.) • S – Térképtár
Főcím Túrótz vármegye
Tárgy No. 65/14. Turóc megye térképe