Árva, Baranya, Bereg, Beszterce-Naszód, Brassó, Csík, Fogara... [Heves L 46]

Size 30 x 20, 40 x 28, 75 x 20
Reference code Heves L 46
Main title Árva, Baranya, Bereg, Beszterce-Naszód, Brassó, Csík, Fogaras, Háromszék, Hunyad, Krassó, Liptó, Mármaros, Marostorda, Moson, Nyitra, Pozsony, Ungvár, Temes, Torontál, Trencsény, Sáros, Somogy, Sopron, Szeben, Szepes, Szörény, Vas, Zala, Zemplén
Subject 29 határmegye katonai térképe
Scale M: 1:300 000
Date Keletkezés: Év n. (1879)
Contributor Készítő: Thololith Agnelly B. (?)
Technical features Technika: Press; mpa; cb; 30 x 20, 40 x 28, 75 x 20; N; M: 1:300 000; hung; pcol
Content Leírás: Jó vízrajz: Dráva, Mura, Vág, Maros, Duna, Morva, Tisza, Árva, Latorca, Fekete-Vág, Fehér-Vág, Lajta, Ung, Ondova, Rábca, Poprád, Rába folyók és patakok, erek, Fehér-Tisza, Dombó-csatorna, szigetek, Fertő-tó, mocsár, Római sánc, rév; hegyek, magassági pontok; országhatár, megyehatár; városok, falvak, puszták; Belgrád vára, kápolnák; üveghuták, csárdák; minősített utak, hidak, postaállomások, vasutak; állatkert; jelmagyarázat; tiszti, altiszti, közharcosi őrállomás, lőpor raktárak, határőrhelyek, főveszteglőhely, 29 szelvény
Source Heves County Archives • A Heves Megyei Levéltár latens térképeiHeves megye kéziratos térképei

Content provider