Deménd helysége határa, rendezés utáni Térképének egy része ... [Heves L 47]

Size 30 x 21, 60 x 21
Reference code Heves L 47
Main title Deménd helysége határa, rendezés utáni Térképének egy része 1851-1860 ik évi felosztás szerint
Subject Demjén (Heves vm.) területrendezési térképe
Date Keletkezés: Év n. (1879)
Contributor Készítő: Kraft Ferenc uradalmi mérnök
Technical features Technika: Ms; mpa; 30 x 21, 60 x 21; so; sM; hung
Content Leírás: Gyér vízrajz: Bilind vízfolyás; Szólát, Pázmánd határrészletei, határjelek; szabályozási vonalak, telekbeosztás, parcellaszámok; Egri-érsekség, Eisemann János földterületeii; utak; mezőgazdasági adatok: erdő; uradalmi és úrbéres területek; 2 példány
Source Heves County Archives • A Heves Megyei Levéltár latens térképeiHeves megye kéziratos térképei

Content provider