Vizhelyzeti térképe a’ Dunának és árjainak tekintetes nemes ... [PML XV. 6. (PMT) 18/11]

Type térkép
Size 148 x 58 cm
Reference code PML XV. 6. (PMT) 18/11
Main title Vizhelyzeti térképe a’ Dunának és árjainak tekintetes nemes Pest vármegyében ‘s a’ nems Kis Kunsági kerületben melly a’ nagyméltóságu m: k: Helytartótanács 1838 dik évi 39996 szám alatt költ kegyelmes rendeletéhez képest, az eredeti térképekből 1” = 300° mértékben a’ m. k. épitési Főigazgatóság felügyelése alatt ns Pest vármegye számára lemásoltatott 1839. esztendőben
Subject A Duna Gemenc-szigeti szakasza, Nemesnádudvar, Sükösd és Érsekcsanád (Pest m.) határa
Scale 1 = 300; 1 : 21600;
Date Keletkezés: 1839
Contributor Készítő: Királyi Dunamérési Intézet
Technical features Anyag: vászonra húzott térkép
Fizikai állapot: jó állapotban
Készítés módja: másolat
Színezettség: színezett
Content Tájolás: északi
Domborzat, vízrajz, műv. ág stb.: Gazdag vízrajz; Duna folyó; folyókanyarulatok; mocsár; patak (rivulus); patak (név nélkül); tó; homok/föveny; út; országút; gyalogösvény; temető; szántóföld; dűlőnevek; erdő(k); rét (pratum); legelő (pascuum); szőlőskert; kert; ház(ak)
Nyelv: magyar
Source Pest County Archives • TörzsanyagPest megye kéziratos térképei

Search result navigation
Content provider