Vizhelyzeti térképe a’ Dunának és árjainak tekintetes nemes ... [PML XV. 6. (PMT) 18/12]

Type térkép
Size 116 x 73,5 cm
Reference code PML XV. 6. (PMT) 18/12
Main title Vizhelyzeti térképe a’ Dunának és árjainak tekintetes nemes Pest vármegyében ‘s a’ nems Kis Kunsági kerületben melly a’ nagyméltóságu m: k: Helytartótanács 1838 dik évi 39996 szám alatt költ kegyelmes rendeletéhez képest, az eredeti térképekből 1” = 300° mértékben a’ m. k. épitési Főigazgatóság felügyelése alatt ns Pest vármegye számára lemásoltatott 1839. esztendőben
Subject A Duna Érsekcsanád és Szeremle (Pest m.) közötti szakasza
Scale 1 = 300; 1 : 21600;
Date Keletkezés: 1839
Contributor Készítő: Királyi Dunamérési Intézet
Technical features Anyag: vászonra húzott térkép
Fizikai állapot: jó állapotban
Készítés módja: másolat
Színezettség: színezett
Content Tájolás: északi
Domborzat, vízrajz, műv. ág stb.: Gazdag vízrajz; Duna folyó; patak (rivulus); Sugovica; patak (név nélkül); töltés; sziget; folyókanyarulatok; homok/föveny; ház(ak); puszta (praedium); szántóföld; dűlőnevek; legelő (pascuum); rét (pratum); út; gyalogösvény; kert; szőlőskert
Nyelv: magyar
Source Pest County Archives • TörzsanyagPest megye kéziratos térképei

Search result navigation
Content provider